مجاهدین خلق باز هم در پی قربانی کردن افراد خود در عراق؟

08.08.2008
علی اشراقی ـ سایت خبرگاه
وضعیت در عراق برای مجاهدین روبروز وخیم تر میشود. افراد مستقر در اشرف توسط دولت عراق تا چندی دیگر بنا به گفته نه تنها دولتمردان عراقی بلکه به گفته اعضای شورای ملی مقاومت مقیم فرنگ بایستی که یا عراق را ترک نمایند ویا بطور منفرد به زندگی پناهندگی خود در عراق ادامه دهند واشرف دیگر تا سال دیگر منحل خواهد بود.
بنا به گفته یکی از اعضای شورای ملی مقاومت دولت عراق طرحی را در نظر دارد که در صورت به عهده گرفتن مسئولیت اشرف آنرا به اجرا در خواهد آورد. طبق این طرح بخشی از این افراد که مایل باشند میتوانند با کمک صلیب سرخ به ایران بازگردند کاری که رژیم در گذشته هم بارها به پیش برده است. بخش دیگری ازاین افراد میتوانند بطور منفرد در بخش کردستان عراق بطور پراکنده در کمپهایی تحت نظر دولت عراق مستقر گردند تا اگر کشور دیگری اجازه اقامت به آنها را بدهد به آنجا عزیمت کنند. این عضو شورا گفت که مجاهدین خلق اکنون طبق روال همیشگی سعی کرده اند که افراد اساسی تر خود را به اردن ویا کشور دیگری حتی اسرائیل برساند. این عضو شورا در این رابطه میگفت که در استراتژی سرنگونی این رژیم ایران است که اصل تضاد میباشد وبایستی که برروی آن متمرکز شد واگر حتی در این رابطه نیز اسرائیل وآمریکا ودستگاههایی از هیئت حاکمه آنها کمک نمایند این هیچ تخطی در استراتژی ندارد زیرا که در صورت حاکم شدن در ایران ما مسائلمان را در آن نقطه با آنها ا ز موضع منافع مردم ایران حل خواهیم کرد ولی درحال حاضر منافع اسرائیل ، آمریکا و مردم ایران ومقاومت به گفته او در یک خط میباشد. وی میگفت ولی امروز ما به عنوان نیروی مقاومت وسخنگوی مقاومت مردمی بهیچ روی نبایستی که از خط اصلی که همانا سرنگونی رژیم میباشد ذره ای دور ویا منحرف شویم وآنچه او بیان میکرد امپریالیست بازی بیافتیم. او گفت البته که ما در زمان امروز رفتار دیگر ومنافع دیگری را دنبال میکنیم تا در موقعیت حاکم بودن.
این عضو شورای ملی مقاومت میگفت که نبایستی دچار توهم بود که بتوان مردم ایران را به یک انقلاب ویا حرکت وجنبش علیه رژیم کشاند وبهمین دلیل نیز چیزی جز استراتژی تضاد ووحدت موقت علیه جناحین ارتجاع حاکم و جهانی وجود ندارد ونبایستی دچار این توهم شد که با سازمان دهی وغیره بتوان مردم ایران را به حرکت واقعی برعلیه رژیم کشاند.او میگفت چون ظرف واقعی این حرکتها درداخل برای سرنگونی وجود ندارد بهمین دلیل بایستی که با تعادل قوا ی واقعی که در جریان است حرکت کرد که یک طرف این مساله اکنون تضاد بین نیروهای غربی در راس آنها آمریکا واسرائیل میباشد که باید حد ااکثر فشار را توسط آنها به رژیم آورد تا نتواند به یک روند طبیعی در سیاست خارجی برسد زیرا که این تنها شانس واقعی برای تحول در ایران است وی میگفت که این تجربه در زمان شاه هم وجود داشت زمانی که فشار خارجی از جمله سیاست کارتر بر شاه تحمیل شد بند سرکوب در داخل شل شد ودر نتیجه توده های مردم به خیابانها ریختند واکنون نیز درست است که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی با رژیم شاه متفاوت است و رابطه های سیاسی با غرب نه بر اصل متحد غرب بودن مانند شاه قرار داردولی دقیقا از نقطه تقابل غرب و رژیم ایران میتوان فشار را به رژیم افزایش داد ودرنتیجه فشار از درون را کاهش داد. او برعکس بسیار ی که معتقد میباشند که فشار خارجی باعث میشود که رژیم سرکوب را گسترش دهد معتقد بود که برعکس اگر فشار را از سر رژِیم برداشته شود وبتواند به نقطه توافق با غرب حتی بطور محدود برسد دیگر میتواند راحت تر سرکوب کند. او تحریم ها را هم در همین چهارچوب فشار از خارج ودر نهایت شل شدن سرکوب میدانست.
او میگفت در همین سمت وسو میباشد که بایستی از تمامی فشارها که بررژیم ایران آورده میشود استقبال کرد حتی اگر از جانب اسرائیل باشد. او میگفت دیگر نبایستی در چهارچوب سنتی به مسائل نگاه کرد که اسرائیل دشمنی است که بایستی نابود شود و خلاصه داغ تر از کاسه بود وکاتولیک تر ا ز پاپ وبرای فلسطینی ها اشگ تمسا ح ریخت بلکه باید از موضع منافع مردم ایران بویژه که از طرف کشورهای عربی هم موردتهدید وتضعیف قرار دارد حتی در صورت تغییر رژیم در ایران بایستی که اسرائیل را بطور استراتژیک یک دوست در منطقه درمقابل کشورهای عربی دید.
این عضو شورای ملی مقاومت میگفت که درست است که مجاهدین نتوانستند از لیست تروریستی اروپا خارج شوند ولی برای آنها این یک پیروزی بود که بتوانندنیروهای خود را دلگرم کنند و اکنون درجهت فشار برای سوراخ کردن این مسله در آمریکا میباشند چون اکنون این خط درسازمان جا افتاده است که بایستی اول در پیش عمو سام مساله را حل کرد اروپا هم دنبال خواهد کرد. وبهمین دلیل اکنون مجاهدین در جهت بکارگیری تمامی قوای خود برای تغییر سیاست آمریکا با مجاهدین میباشد.
وی ولی عراق راسوخته شده دانست ومیگفت که مجاهدین اکنون میخواهند تنها تا زمانی که امکان پذیر است واز نظر وضعیتی گونه ای باشد که بتوانند با کمک نیروهای متفاوت عراقی متحد خود وهمچنین غربی به ماندن در عراق ادامه بدهندولی باتوجه به وضعیت عراق ورابطه آمریکا و رژیم وعراق امکان یک معامله بزرگ به گفته وی از نظر مجاهدین وجوددارد بویژه اگر تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک درگیری نظامی بین ایران وآمریکا واسرائیل رخ ندهد و اوباما بتواند انتخابات را برنده شود وضعیت برای مجاهدین دیگر صددر صد سوخته شده است. این عضو شورا گفت که مجاهدین دارای یک برنامه بی میباشند که طبق آن مقداری از نیروهایی که برایشان مهم میباشد وسران آنها را از عراق خارج کرده وبقیه هم به امان خود بگذارند که خود انتخاب نمایند وبنا میباشد که دراین رابطه رجوی در صورتی که دروان ریاست جمهوری بوش به اتمام برسد ویا مسئولیت اشرف به دولت عراق واگذار شود طی اطلاعیه ای این را علنی کند و از نیروهای بخواهد که میتوانند خود انتخاب راه کنند.
این عضو شورا در مورد ادعاهای مجاهدین و هفتاد هزار نفر شرکت کننده و شرکت دانشجویان لهستانی و مهاجرین اکرائینی وروسی به عنوان شرکت کننده در برنامه مجاهدین گفت که :در یک جنگ چنگ در چنگ برای هستی ونیستی تبلیغات نیز یک حربه است ودر جنگ واقعی تبلیغات دروغ هم یک حربه مبارزه میباشد
مطالبی دیگر از سایت خبرگاه:
ــ علی رغم خوش رقصی های رهبری مجاهدین خلق بویژه مریم رجوی برای آمریکا اموال مجاهدین و تمامی گروههای پوششی وابسته اموالشان مسدود شد
ــ چماقداری و تهمت زنی های مسعود کلانی گوینده تلویزیون مجاهدین علیه سایت خبرگاه
ــ استثمار تا حد مرگ به نام آزادی!
ــ شعبده بازی مهدی سامع برای مجاهدین
ــ جوابیه علی شمس مسئول سایت خبرگاه به ارگان ارتجاعی و سرکوبگر مجاهد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا