استقبال انجمن ایران سبز از برچیده شدن پادگان موسوم به اشرف

انجمن ایران سبز در وهله اول به همه خانوادهای که بیش از دو دهه از سرنوشت عزیزان خود با خبر نبودند، از این اتفاق که منجر به دیدار عزیزانشان می شود را تبریک می گوید و یاد آور می شود بربچیده شدن این اردوگاه تروریستی نشان از واقعیت سرسخت راه اشتباه رهبران خود رای و خود سری را دارد، که می تواند برای نسلهای آینده درس تاریخی باشد. هویت ایرانی خشونت را نمی پسندد و دست یازیدن به آدم کشی را محکو م میکند و خیانت به وطن و ناموس یک ملت راه به جایی نمی برد.
انجمن ایران سبز ضمن سرور و خرسندی از این واقع تاریخی به دولت عراق پیشنهاد می کند برای از بین بردن آثار بجا مانده از تروریست در اردوگاه مجاهدین نباید عجله بخرج داد چرا که دولت عراق باید به مسئولیت تاریخی و افشا و در اختیار قراردادن آثار بجا مانده از تروریست به رسانهای معتبر جهانی عمل کند تا برای یک بار هم شده بطور مستند عمل کرد برده کشانه این گروه خطرناک که با نام مبارزه برای برای برچیدن استثمار از خلق محروم اعمال خود را توجیه می کرد در قضاوت تاریخ و نسل های آینده بعنوان درس عبرت قرار گیرد.
همانطور که بارها انجمن ایران سبز در نامه های قبلی به مقامات عراقی تاکید کرده بود باز هم توجه مقامات عراقی را برای تعیین و تکلیف نهایی افراد مجاهدین به رعایت موازین انسانی جلب میکند. طبعا این اقدام دولت عراق در روابط تاریخی مردم ایران و دولت عراق و بخصوص خانواده های که بیش از دو دهه هیچگونه خبرای از سرنوشت فزرندان خود نداشتند، میتواند تاثیر ماندگاری داشته باشد.
انجمن ایران سبز
31.08.2008

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا