هذیان‎گویی‎ های فرقه رجوی توسط سخنگوی آنها در اروپا

دستگاه منگول تبلیغاتی مجاهدین در یک اقدام بلاهت‎ بار، آمار مراجعۀ خانواده هایی که توسط انجمن نجات برای دیدار فرزندانشان به عراق رفته اند را به حساب وجود دموکراسی و اجازۀ ملاقات اعضاء با خانواده هایشان در فرقۀ رجوی گذاشت.

سخن‎گوی اروپایی مجاهدین (محمد محدثین) از شدت وجود پتانسیلهای فراوان موجود در کنوانسیون چهارم ژنو علیه بگیر و ببند و سرکوب تشکیلاتی مجاهدین، سرگیجه گرفته و به هذیانگویی پرداخته است.

به‎ دنبال اعلام سرفرماندهی نیروهای ائتلاف در عراق مبنی بر اینکه کلیۀ ساکنان اردوگاه اشرف حق ملاقات و تماس با خانواده هایشان را دارند و پس از آنکه ایران دیدبان طی مقاله ای بر این واقعیت غیرقابل انکار تأکید نمود که سرکردگان باند رجوی حق ملاقات اعضاء را سلب کرده اند، و به طور سیستماتیک در جهت ایزوله کردن فکری، مذهبی، عاطفی و سیاسی آنها اقدام مینمایند، بقایای رجوی برای به در بردن خود، به یک فقره اقدام ذلیلانه مبادرت ورزیده و تلاش خانواده ها برای ملاقات فرزندانشان که تنها در دو نوبت و با فشارهای مستمر، موفق به دریافت اجازه از مسؤولین گروه برای آوردن فرزندانشان به محل ملاقات شدند، را مصادره کرده و سعی در قالب کردن آن به عنوان وجود آزادی برای افراد ساکن اشرف نمودند.

این در حالی است که بقایای فرقه از ملاقات خانواده‎ ها به عنوان بمب خانوادهها یاد کرده و خانواده را کانون فساد نامیدند و برخی از اعضا را با فریب و به بهانۀ اینکه خانوادهها مزدور وزارت اطلاعات هستند، وادار به هتاکی به بستگان و حتی درگیری فیزیکی با والدینشان نمودند. تک تک خانوادهها حاضرند شهادت بدهند که سالها است از فرزندانشان اطلاعی نداشته و مجاهدین به آنها اجازه ندادهاند که هیچ تماسی با بیرون داشته باشند.

لذا بار دیگر از نیروهای ائتلاف خواهانیم که این محدودیت و اعمال کنترل تشکیلاتی مافیای حاکم بر اشرف را از بین برده و زمینۀ آزادی فکر، ملاقات و اطلاعات و اخبار را برای ساکنان این اردوگاه فراهم آورند.

به نقل از ایران‎ دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.