ترس و وحشت شدید در میان مجاهدین

طی روزهای اخیر باند جنایت‎کار حاکم بر تشکیلات مجاهدین، دست به سانسور گستردۀ تحولات بین دو کشور ایران و عراق و اظهارات مسؤولین عراقی در مورد حضور این گروه در عراق زده است.

بر اساس اخبار رسیده، ترس و وحشت عمومی در میان اعضاء، سمپات‎ها و هواداران این گروه در کشورهای اروپایی بارز بوده و فوقالعاده شدت گرفته است.

در هم ریختگی و سردرگمی نیروها که پس از سرنگونی صدام آغاز شده بود، با فضای ترس و وحشت اخیر به اوج خود رسیده تا آنجا که مجاهدین پاسخ منفی برخی پارلمانترها و وکلای اروپایی که پیشتر، از این گروه حمایت می‎کردند، همچنین توجه رسانههای غربی به افشاگریهای جداشدگان، و نیز موضعگیری یکدست ِ مسؤولین عراقی علیه این گروه را ناشی از تهاجم گسترده از جانب حکومت ایران میبینند و قادر نیستند که نتیجۀ رفتارهای غیراصولی باند رجوی را به خوبی تحلیل کنند. البته بسیاری از آنها وضعیت بحرانی و فوقالعاده خطیر گروه تروریستی مجاهدین در عراق و اروپا را به رابطین تشکیلاتی خود گوشزد کرده و نابودی آن را در چشماندازمیبینند. تعداد زیادی گزارش در مورد اظهارات منفی مردم، دولتمردان و روشنفکران اروپایی در مورد مجاهدین، از سوی همین افراد به مجاهدین داده شده است. اما بقایای رجوی همانند ساواک شاه، چشمهایشان را بر حقایق بسته و به امید وعده و وعیدهای توخالی پنتاگونیستها و لابی اسراییل، مرگ خود را نظاره میکنند.

به نقل از ایران دیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.