خانواده ها

قابل توجه خانواده های محترم

اخیرا از دفاتر انجمن نجات در چندین استان گزارشاتی مبنی بر ارتباط گیری اعضای گرفتار در سازمان مجاهدین خلق با خانواده ها و بستگانشان دریافت شده که به این وسیله نظر خانواده های محترم را به نکاتی چند جلب می نمائیم:
این ارتباطات که به عناوین و شکل های متفاوت در شهرهای مختلف صورت گرفته اساسا به منظور سوء استفاده از احساسات و عواطف خانواده ها نسبت به بستگان خود بوده و هدف فرقه چیزی به غیر از تلاش برای قطع ارتباط آنان با انجمن نجات نیست.
این اقدامات سران فرقه رجوی از یک طرف مؤثر بودن فعالیت های انجمن نجات در جهت بسیج خانواده ها برای رسیدن به مقصود یعنی برقراری ارتباط با عزیزانشان در داخل فرقه رجوی را نشان می دهد و از طرف دیگر ضعف و زبونی سازمان را برملا می سازد که با مشکلات جدی درونی و تشکیلاتی و درخواست های مکرر ترک فرقه روبروست.
انجمن نجات که متعلق به خانواده هاست، طی این مدت توانسته ماهیت فرقه رجوی را بیش از پیش در برابر دیدگان جهانیان نمایان سازد. پذیرش رجوی برای ترک اشرف که به شدت به آن چسبیده بود و همچنین قبول ترک عراق که اصرار بر ماندن در آن داشت صرفا فرار از دست خانواده ها بود که موجب شدند خیل کثیری از این فرقه جدا شده و قدم به دنیای آزاد بگذارند.

اعضای فرقه رجوی از جانب مسئولینشان مجبور گردیده اند تا با خانواده و بستگان خود تماس حاصل نموده و آنان را به لحاظ عاطفی تحت فشار قرار دهند و از آنها بخواهند هرگونه ارتباط خود با انجمن نجات را قطع نمایند. حتی در این تماس ها تهدید کرده اند که اگر هرگونه ارتباط با انجمن نجات داشته باشند هرگز از جانب آنان بخشیده نخواهند شد و دیگر هیچ ارتباطی در کار نخواهد بود.

لازم به ذکر است که چنانچه خانواده ها ارتباط فعال با انجمن نجات نداشتند و این ارتباط در سایت ها منعکس نمی شد و سازمان را در تنگنای سیاسی قرار نمی داد، این افراد هرگز اجازه ارتباط با خانواده های خود را نمی یافتند. یعنی همین فعالیت ها باعث شده تا سازمان به امید قطع این همکاری ها به این تماس ها رضایت دهد.
این گونه اقدامات خائنانه و فریبکارانه گوشه ای از جنایت های سران فرقه رجوی علیه خانواده ها و اعضای گرفتار ذهنی خودشان را برملا می سازد که البته بر روی خانواده ها و تصمیم راسخ آنان برای رسیدن به هدف هیچ تأثیری ندارد .
خانواده های آسیب دیده از فرقه رجوی به درستی می دانند که تمامی اقدامات مذبوحانه سران سازمان تنها برای ایجاد شکاف بین خانواده ها و انجمن نجات می باشد که خانواده ها نیز با درک درست از این موضوع اجازه بهره برداری و سوءاستفاده سران این فرقه ضد بشری را به آنان نخواهند داد .
انجمن نجات – دفتر مرکزی

مطالب مرتبط

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا