تلاشهای ضد جداشده ها

چگونه افشای مناسبات فرقه ای، مجاهدین را برآشفت؟

پس از مصاحبه های اخیر شبکه فارسی زبان بی بی سی با تعدادی از جداشده های این فرقه در آلبانی ، فرقه و دست اندرکاران آن سرافشاگری های مصاحبه ها به شدت به هم ریخته وکمیته هایی گذاشتند که چکار بکنند که بتوانند جلوی این نوع افشاگری ها را بگیرند و یا اینکه مقابله به مثل بکنند . ازاین رو شروع کردند نفرات جداشده را صدا کرده واز آنها خواستند تا برعلیه مصاحبه های بی بی سی موضع گرفته و اعتراض بکنند که با مخالفت تعدادی از این جداشده ها روبرو شدند و اغلب افراد تمایل به این کار نداشتند که پس از صحبت های طولانی با نفرات بیشتر افراد را مجبور کردند که برگه ای را مبنی برمحکومیت شبکه بی بی سی فارسی امضاء کنند. البته برگه ها را از قبل نوشته بودند و نفر باید از آن برگه رونویسی بکند .
تعدادی که مشکل خانواده رامطرح کرده بودند با تهدید قطع کمک هزینه های ماهیانه می خواستند افراد را مجبور کنند که موضع گیری کنند . که افراد زیربار نرفته و موضعگیری نکردند.
باید دید که این مصاحبه ها به کجای فرقه خورده است. مگر بیرونی کردن تناقضات سکس و اینکه هیچکس از افراد فرقه نباید به سکس فکر کنند دروغ بود؟
چرا از گفتن آن ابا دارند؟ چرا خود فرقه از این موضوع وبیرونی شدن آن ترس دارد ؟
مگر خود آنها نمی گویند این غسل افراد به خاطر سلامت ایدئولوژیکی آنهاست. پس اگر جرأت وشهامت آنرا دارید ومی گویید این بحث درست است درتلویزیون خودتان این بحث غسل را بیرونی کنید ولی هیهات که حتی ، حتی برای یک بار جرأت به زبان آوردن آنرا ندارند وفقط جهت مصرف داخلی وسرپا نگه داشتن به ظاهرتشکیلات وانقلاب است انقلابی که فقط اسم آن مانده است چون همه نفرات متناقض واز اسم انقلاب بیزارند واز ترس موجود در تشکیلات ومناسبات فرقه کسی جرأت بیان آنرا ندارد . ولی دربین نفرات که به هم دیگر اعتماد دارند انقلاب را به مسخره می گیرند چون همه اشراف دارند ومی دانند که همه جوانی شان را پای انقلاب بیهوده گذاشتند وهست ونیست خود را از دست دادند .
علی کاظمی

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا