سوء استفاده مجاهدین در عرصه جام جهانی

شبکه NITV روز سه شنبه 08/01/1385 در خصوص سازماندهی مجاهدین خلق برای ایجاد اغتشاش و درگیری در جریان مسابقات جام جهانی اظهار نگرانی کرد.

مجریان برنامه ضمن حمایت از تیم ملی فوتبال ایران و تقبیح مجاهدین خلق به عدم درک خواست ملی ایرانیان این سازمان را مهمترین عامل بروز اغتشاش در مسابقات خوانده و خواستار اقدامات شدید پلیس آلمان در مقابله این سازمان تروریستی شدند.

سایت مجاهدین اس دبلیو، بیست و هشتم مارس

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.