صدای شبیه سازی شده مسعود رجوی چه می گوید؟

جمعه گذشته به تروریستهای آمریکائی به فرمان ترامپ سردار سلیمانی به همراه چند تن از یاران ایرانی و عراقی اش در فرودگاه بغداد مورد حمله تروریستی قرار داد و کاخ سفید بار دیگر ثابت کرد که یک حکومت تروریستی و تروریست پرور در هیت حاکمه آمریکا را می چرخاند و ادعا یش در مورد حقوق بشر و قانون مداری داستان سرائی و دروغ و دغلی بیش نیست .

در پی این حمله تروریستی سران فرقه رجوی داعشی دست به ابتکار جدید زدند و مرده روح پلید ی که نزدیک به 20 سال آفتابی نشده را با استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی صدا رجوی روح پلید رابه اعضاء نگون بخت خود زنده جا زدند !

برای فهمیدن اینکه این صدا شبیه سازی شده نیاز به علم و علوم آنچنانی ندارد . توجه به چند نکته می تواند جعلی بودن صدای مربوط به رجوی روح پلید را به اثبات برساند .

ـــ شاید با شنیدن برای اولین بار به یقین برسید صدای اصلی رجوی روح پلید می باشد .

اما اگر برای بار دوم و سوم به دقت گوش بدهید متوجه خواهید شد صدا با تن یکسان نیست و قسمت به قسمت با تن مختلف به هم وصل شده .

ــ سران مخ پوسیده رجوی یادشان رفته که رجوی روح پلید اگر زنده باشد بیش از 70 سالش هست و این صدا شبیه سازی شده  از صدای 30 ساله رجوی داعشی می باشد .

ــ سران فرقه رجوی می دانند هیچ مرده ای تا بحال به دادگاهی برای اظهارات اش برده نشده است و سران فرقه مطمئن هستند رجوی روح پلیدی وجود ندارد که به خاطر حمایت از تروریسم به دادگاه کشیده شود لذا هر جفنگیاتی را به اسم رجوی روح پلید منتشر می کنند .

ـــ سران مخ پوسیده فرقه رجوی داعشی فکر می کنند مرده کسی هست که به لحاظ فیزیکی مرده باشد . این تعریف عام از مردن هست . در حالی که مرده ایدئولوژیک ؛ مرده سیاسی و بد نام شدن همچون رجوی روح پلید که حتا زنده هم باشد نمی تواند نزدیک به 20 سال از سوراخ موشی که خزیده بیرون بیاد هزاران بار بدتر از مردن فیزیکی هست و بد نامی هم به این مرده اضافه بکنیم حتا اسمش هم حال آدم بهم می زند .

اما فرض بر این می گیریم که رجوی داعشی زنده هست و ببینیم چه چرت و پرتهائی از خودش در می کند .

رجوی داعشی در اوایل پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تمام افتخارش این بود که سازمان مجاهدین چند آمریکائی را ترور کرده و برای همین هم سرود معروف : سر کوچه کمین مجاهد پر کینه … آمریکائی بیرو ن شو خونت روی زمین ساختند .  رجوی بارها با قمپز در کردن که گویا ایران ویتنام دیگری برای آمریکائها خواهند ساخت و … توانست یک عده را فریب داده و دور خود جمع کند .

در 11 سپتامبر 2001 وقتی به برجهای 2 قلوی امریکا حمله تروریستی کرد مصادف با نشستهای درونی موسوم به طعمه بود در اردوگاه اهدائی صدام ملعون به رجوی داعشی در نزدیکی شهر فلوجه عراق که درآن نشست وقتی خبر حمله به برجهای 2 قلو پخش شد رجوی داعشی و مریم قجر داعشی روی سن دستور پخش شیرینی دادند 3 روز جشن پایکوبی به خاطر این حمله تروریستی بر گزار شد و طی روز هائی که فیلم حملات به برجهای 2 قلو در سالن نشست بر گزار می شد رجوی گفت :

تازه این حملات مال اسلام ارتجاعی و با انکشت به سینه خود اشاره می کرد گفت وای به روزی که اسلام انقلابی تصمیم بگیرد ! مریم قجر داعشی هم به تائید حرفهای رجوی داعشی گفت :

این کارها ( حملات تروریستی ) برای مجاهدان انقلاب کرده کوچکترین کار هست و اگر مجاهدین بخواهند 10 نه 100 برابر این انجام می دهند ! اما امروز می بینیم که فرقه رجوی چطور از تروریسم دولتی امریکا حمایت می کند و برای آن سوت و کف می زند و رجوی روح پلید 3 روز جشن گرفتن را به اعضاء نگون بخت در اسارتگاه اشرف 3 در آلبانی صادر می کند .

این دگرگونی  و یا دامن پوشیدن جلو آمریکائها نیست بلکه هضم شدن در معده و رد شدن از روده کوچک ؛ بزرگ و تبدیل شدن به گو… و اسهال هست .

در نوار منتسب به رجوی روح پلید همچنین از ارتش و سپاه و بسیجی ها می خواهد  تسلیم شوند و سلاحهای خود را تحویل بدهند ! خنده حضار .

رجوی روح پلید فکر کرده ملت ایران یا نیروهای مسلح ایران نشسته بودند تا فرمان این مردک صادر شود و آنها هم بدو بدو تسلیم شوند و سلاح هایشان را تحویل دهند . اما یادش رفت آدرس دقیق بدهد که نیروهای مسلح به کدام آدرس بروند ؟

البته مدعی شده تسلیم ارتش آزادیبخش شوند ! خوب ارتش دسته طی داران پوشک پوشان در خانه سالمندان اشرف 3 در آلبانی تشریف دارند 20 ملیون نیروی مسلخ بیایند آلبانی ؟

واقعا رجوی مرزهای یاوه سرائی ؛ سفسطه بازی  را در هم شکسته و رکود دار جفنگ گوئی شده .

همچنین رجوی روح پلید در نوار منتسب ادعا کرده که مدارکی دارد که نشان دهنده حقوق و … هست به دادگاه ارائه خواهد داد . من شخصا از آمدن رجوی روح پلید به دادگاه استقبال می کنم . در دادگاهی که به دریافت دلارهای خونینی از صدام ملعون در مقابل مزدوری و ترور ؛ وطن فروشی  که اسناد انکار ناپذیرآن وجود دارد . رسیدگی به ملیونها دلاری که از موسسات و مردم اروپا به اسم بچه یتیم و خانواده زندانی و پناهنده های ایرانی گرفتید و مدارک پولشوئی های ملیونی در اردوگاههای اهدائی صدام در عراق درست کردید . رسیدگی به پولشوئی هائی که به اسم جمع آوری کمک به تلویزیون به اسم سیمای اسارت جمع می کنید . در همین نوار منتسب به رجوی روح پلید از مردم ایران برای قیام و اتش زدن و … دعوت شده !

اولا مردم ایران ماهیت پلید و داعش گونه شما ؛ مزدوران شازده و بن سلمان را درآتش زدن خانه ومغازه مردم به چشم دیدند نفرتشان هزار بار بیشتر شده است  .

دومآ . در اواخر آبان ماه شما با فرستادن کانونهای داعشی برای آتش زدن و تخریب باعث شدید مردم برای اینکه نامشان به نام فرقه رجوی داعشی آلوده نشود حتا از مطالبات به حق خود کوتاه آمدند علاوه بر آن دانشجویان برای اولین بار  با شعار رجوی ؛ پهلوی ضد آزادی نفرت خود را از فرقه شما به نمایش گذاشتند و به شما تف کردند . سومآ : اگر این همه کانون شورشی  داخل ایران دارید که بتواند تسلیحات 20 ملیون نیروهای مسلح ( زمینی ؛ هوائی ؛ دریائی ؛ موشکی و … ) را جمع کنند اولین سوالی که پیش می آید پس چرا از سوراخ موش نمی آیید بیرون و به داخل ایران نمی روید تا این مدال افتخار مبارزه را به گردن خود بیندازید؟

مگر شما مدعی نیستید که مبارز ؛ انقلابی ؛ مجاهد هستید ؟ بفرمائید داخل ایران ببینید مردم چه بلائی سرتان می آورند . هارت و پورت کردن از سواخ موش از کنار رود سن و برج ایفل یا از کنار تخت و روی تخت در اروپا از جای گرم و نرم فقط فریب دادن مردم هست لا غیر .

اما اوج جفنگ و یاوه گوئی در نوار منتسب به رجوی آنجا بود که مدعی شده سال جدید میلادی را سال سرنگونی اعلام می کند ! باز خنده حضار!  می گویند آدم دروغگو کم حافظه است رجوی روح پلید باز این را هم ثابت کرد که واقعا کم حافظه است مثل اینکه یادش رفته 30 سال، سال به سال وعده سرنگونی می دهد یکبار مدعی می شود که مرحله سرنگونی ؛ یک سال می گوید آغاز سرنگونی ؛ سال بعد می گوید شروع سرنگونی ؛ بار دیگر مدعی میشود سر اشیبی سرنگونی ؛ یک بار مدعی می شود دوران سرنگونی و …. این بار هم مدعی شده سال میلادی سال سرنگونی رجوی روح پلید با همین فرمان پیش برود سال بعد سال چینی سال سرنگونی اعلام می کند  و بعد ان هم سال گینه و بعد ان هم سال جدید در کره مریخ و … را سال سرنگونی اعلام خواهد کرد .

اما به یک نکته تاکید می کنم : اگر فردا روزی  سران فرقه رجوی داعشی یک فیلم چند ثانیه ای یا چند دقیقه ای از نیم تنه پائین کسی را نشان دادند و مدعی شدند فیلم رجوی روح پلید اصلا تعجب نکنید از این دم بریده ها همه چیز بر می آید .

محمد رزاقی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا