چشم انداز آن چه در عراق اتفاق افتاد را در آلبانی می بینیم

خطاب به ملت و نخست وزیر کشور آلبانی

ملت محترم و نخست وزیر کشور آلبانی، فرقه ای بنام مجاهدین با گروگانگیری دسته جمعی حدودأ 2500 نفر را اسیر و به کشور شما آورده و در شهر مانز کشورتان مستقر شده اند وهمه می دانند که این گروگانگیری با مشارکت دولت امریکا صورت گرفته ونخست وزیر پیشین کشورتان هم درقبال دریافت مبلغ هنگفتی از وزارت خارجه آمریکا تن به قبول این معامله داد.
واقعأ تاکنون ملت ودولت آلبانی ازخود سئوال کرده اند که اگر این فرقه ی گروگانگیر گروهی سیاسی ومبارز بوده وبه دلیل عدم امنیت درکشورخود به آنجا پناهنده شده اند چرا ازکشور عراق به آنجا آمده اند ؟
آیا اطلاع دارید که این تروریست های خائن وجاسوس چگونه ازعراق اخراج شدند ؟ آیا می دانید ملت عراق آنها را طاعون دربدن کشورشان می دانند وملت ودولت آن کشور تصمیم به اخراج آنها گرفتند ؟
آیا می دانستید که آنها دردوران دیکتاتور صدام حسین درعراق یک لشکر نورچشمی ازارتش صدام بودند وعلیه کشور ووطن مادری خود جنگیدند وهم وطنان خود را قتل عام کردند وحتی برای حفظ دیکتاتور صدام حسین درقدرت ، ملت مظلوم عراق رادر سال 1970 درکردستان وجنوب عراق و اکراد وشیعیان آن کشور را به خاک وخون کشیدند .
آیا ملت ودولت آلبانی می دانند وقتی یک فرد بخواهد ازفرودگاه به کشور دیگری سفرکند یا مهاجرت کند بایستی قانونی و ویزا یا پاسپورت داشته باشد وقبلش هم اثبات شده باشد که سابقه جنایت وشرارت کیفری نداشته باشد ؟ آیا می دانستید اگرفردی بخواهد حتی یک حیوان یا پرنده ای را همراه خود ازفرودگاه وارد هواپیما کند مجوز می خواهد واگر تعداد آنها زیاد وغیرنرمال باشد مسئله ساز خواهد شد وازعبور آنها ممانعت می گردد ؟
پس چگونه قریب به 3000 نفربدون مجوز قانونی واسناد ومدارک شخصی در معامله ای بین آمریکا ودولت آلبانی ورئیس فرقه مجاهدین به کشورتان انتقال داده شده اند؟
قابل توجه دولت محترم آلبانی در مدت زمانیکه این فرقه در کشورعراق بودند آنها قدم به قدم به درون آن دولت رخنه و اقدام به سند سازی وخرید مهره های دولتی کردند ودرادامه با زور وپول، خانه ها واماکن ملت عراق را دربرخی شهرها خریده وغصب کردند وحتی دربرخی مناطق زمین های کشاورزی مردم عراق را با همدستی دیکتاتورصدام حسین به زور از مردم گرفته وآنها را از دیارخود آواره نمودند وصدها جنایت وخلاف دیگر…
اکنون ما چشم انداز همه آنچه درعراق پیش آمد را درکشور شما می بینیم و از نظر تجربه ما جداشدگان ازآن فرقه، سرعت و روند این کارهای فرقه مجاهدین درکشور آلبانی بسا بیشتر وخطرناک تربوده .
پس به خود آیید وتا دیرنشده درخصوص حضور این فرقه در کشورتان تجدیدنظر کنید .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا