اعضاء جداشده از فرقه رجوی

انگیزه ی رهبر مجاهدین برای خروج از قبر چه بود؟- قسمت دوم

در ادامه اظهارات آقای دریاباری ، آقای مجید محمدی عنوان داشت وقتی ترکی الفیصل در مراسم سی خرداد 2016 اعلام نمود مرحوم مسعود رجوی و دو بار هم تکرار نمود بخوبی معلوم بود که این یک حرکت سیاسی است چون قصد دارند وی را به خاطر سابقه عملیات تروریستی سازمان کنار گذاشته و مریم قجر که اکنون شعار همسویی با غرب و سازش با سران عبری و عربی می دهد او را وارد گود کنند تا دیگر کسی سراغ رجوی تروریست نرود .

در ضمن با این کار قصد داشتند مریم رجوی را در نزد خارجی ها فرد مهمی نشان دهند ولی ما خودمان و حتی در مناسبات شاهد بودیم که مریم رجوی یک مترسک بیشتر نبود و جرات نداشت حرفی بیشتر از چیزی که شوهرش می گفت بگوید . رجوی تروریست فکر می کرد که تنشها بین آمریکا با ایران راه به جنگ خواهد برد و این مسئله در نهایت باعث شکست ایران و سرنگونی حکومت خواهد بود و در نهایت او با هواپیماهایی غربی به ایران خواهد آمد ولی او از آنجایی که قدرت درک شرایط جامعه ایران را ندارد مجبور است نزد خودش به تحلیل اوضاع پرداخته و یک شبه خود را به تهران برساند .
برای نمونه می توان به حرفهای رجوی در نشست قبل از سال 2000 در اشرف اشاره نمود وقتی پیشگویی در روسیه گفت که سال دو هزار در ایران اتفاق مهمی خواهد افتاد که در نهایت راه به سرنگونی حکومت ایران می برد وقتی رجوی این را مطرح نمود همه نفرات خوشحال شدند که دیگر کار تمام است و مریم رجوی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی عنوان کرد که سال دوهزار سال سرنگونی حکومت ایران خواهد بود ولی سال دو هزار گذشت و خبری از سرنگونی نشد و ما متوجه شدیم که این حرفهای رجوی فریبکار فقط برای روحیه دادن افرادش بوده است و حالا هم رجوی فکر می کند که انگار خبری شده و اتفاق خاصی افتاده و ما نیز شاهد خواهیم بود که امسال هم مانند بقیه سالهایی که رجوی قول سرنگونی داده بود به پوچی خواهد رسید ولی از آنجائیکه آنان هیچ وقت پاسخگو نبودند این بار هم به روی نامبارک خود نیاورده و سعی می کنند بامبول جدیدی را برای سرپوش گذاشتن روی تحلیل و استراتژی خود علم کنند .
یکی دیگر از جدا شدگان به نام آقای عین الله شعبانی عنوان نمود وقتی رجوی تروریست پیام صوتی داد اشتباه محاسبه بسیار بزرگی انجام داده است او به زعم خودش فکر کرد که شرایط داخلی و خارجی برای سرنگونی فراهم است و او بعد از چندین سال در گور زندگی کردن می تواند بر خر مراد خود سوار شود . اما چیزی که در پیام رجوی قابل مشاهده است او هنوز بر طبل توخالی جنگ و ارتش کاغذی خود می کوبد و به واقع نشان داد که تهی مغز و کودن است چون با شهادت سردار و اینکه به فرض محال جنگی هم بین ایران و آمریکا آغاز گردد ایران جایی برای تروریست هایی مانند وی نیست و مردم ایران به آن درجه از شناخت و آگاهی رسیدند که خوب و بد را تشخیص دهند .
آقای عبدالله افغان اظهار داشت که بعد از شهادت سردار برایم روشن شد که دشمنان ایران قصدشان این بود که ایران را از هر جهت زیر فشار ببرند و در این میان دشمنانی مانند رجوی نیز هم کاسه با آنان بوده و نعره پیروزی سر دادند و به همین خاطر وی بعد از سالیان به طور رسمی و بیرونی زمان برای سرنگونی اعلام کرده است ولی مردم ایران با حمایت از سردارشان به خوبی مشت محکمی به دهان یاوه گویان همانند رجوی تروریست زدند .
تا مدتها دستگاه تبلیغاتی رجوی این گونه وانمود می کرد که ایران جرات حمله به مواضع نیروهای آمریکایی را ندارد ولی بعد از حمله موشکی ایران همه یاوه گویان رجوی تروریست خفه خون گرفتند و دیگر صدایشان در نیامد .
چیزی که بعد از اصابت موشک ایران به پایگاههای آمریکایی مشهود بود ابتدا ترامپ دیگر شاخ و شانه کشیدن برای ایران را کنار گذاشت و متوجه شد که دیگر نمی توان با ایران شوخی نمود و از طرف دیگر رجوی هم دریافت که چه غلطی در رابطه با بیرونی کردن صدایش شده به همین خاطر باز هم در گور خود فرو رفته و این بار پیام خود را صوتی نداد تا همگان متوجه شوند که باز هم وی برای یک دوره تاریخی به خواب زمستانی فرو رفته است .
آقای محمد فرحی گفت اگر طبق گفته رجوی تروریست مبنی بر سرنگونی محقق نشود باز هم شاهد دوباره ریزش نیرو خواهیم بود و می توانیم به این جمع بندی برسیم که چرا رجوی مزدور در این مقطع پیام صوتی داده به خاطر شرایط بسیار بد تشکیلات است که حتی مریم رجوی هم نتوانسته آن را جمع و جور کند .
رجوی فریبکار از آنجایی که از فردیت بالایی برخوردار است و قدرت درک شرایط ایران را ندارد فکر می کرد که حتماٌ جنگی در خواهد گرفت و او همانند کاسه لیسان به قدرت خیالی خود خواهد رسید ولی حضور مردم در مراسم تشیع سردار سلیمانی مشت محکمی به دهان وی و همه خام خیالان زدند و مردم ایران نشان دادند که اگر سرداری به دست دشمنان ایران شهید می شود مردم در کنارشان هستند و هرگز پرچم آن سردار بر روی زمین نمی ماند .
من هم مانند بقیه دوستان جدا شده تا سال آینده میلادی منتظر می مانیم تا شاهد فریبکاری دیگر رجوی باشیم و اینکه آیا جرات انتقاد کردن از خودش را دارد یا خیر ؟
بعد از صحبت های دوستان جدا شده آقای ایرج صالحی عنوان داشت رجوی ادعا دارد تنها آلترناتیو است و حرف هایش ارزش دارد بیرون آمدن از سوراخ موش و اعلان سال سرنگونی بهاء دارد چرا تا حالا اعلان بیرونی نکرده بود به نظرم بحران در فرقه بالا گرفته و آنقدر وضع داخلیش خراب است که مجبور شد خودش را یک جوری نشان دهد . به نظرم در حال فروپاشی است با این حرکت آمده تا جلوی فروپاشی را بگیرد . دیگر اینکه چون سلطنت طلب ها در اغتشاشات آبان مطرح شدند و حتی زنی به نام مسیح علینژاد با پمپئو ملاقات می کند و مریم رجوی را تحویل نمی گیرد نشان از این دارد که رجوی در بن بست کامل است به همین دلیل آمده تا از بقیه عقب نیفتد می خواهد نشان دهد که او هم حضور دارد اینها نشاندهنده بحرانی است که در داخل تشکیلات وجود دارد و در بیرون هم جوری دیگر .
آقای علی اصغر باباپور عنوان داشت که ظاهر شدن رجوی تروریست اشتباه محاسبه بود که بد جوری بند را آب داده است. این کار وی از روی فرصت طلبی و موج سواری می باشد . او فکر می کرد که شرایط جامعه به سمتی خواهد رفت که او بتواند میوه چینی کند اما دیدیم که تاریخ به گونه دیگری رقم خورد و او باز هم در منجلاب تحلیل های کشکی خود گیر نموده است .
چیزی که می توان در مورد پیام صوتی رجوی تروریست گفت این است که او به خوبی می داند که کاری از پیش نمی تواند ببرد به همین خاطر با زمان دادن برای سرنگونی سعی نمود که اوضاع داخلی تشکیلاتش را سر و سامان دهد که این کار هم باعث دوباره ریزش نیرو و موضع انفعالی نیروهایش خواهد بود .
اگر از هر جنبه پیام صوتی رجوی فریبکار را بخواهیم جمع بندی کنیم او به هیچ نتیجه ای نخواهد رسید. این نشان از دور بودن از شرایط جامعه ایران دارد و از بس در همسویی با غربی های جنگ طلب درگیر شده که فکر می کند با یک حرف ترامپ جنگ طلب حکومتی مانند ایران سرنگون خواهد شد .
ادامه دارد
هادی شبانی

منبع

یک دیدگاه

  1. مریم رجوی ماسک و بدل به اصطلاح دموکراتیک تر مسعود است وگرنه کیست که نداند بدون نظر مسعود در تشکیلات کسی اجازه ندارد نفس بکشد فیصل خواست بگوید از مسعود متنفر بودید؟خیلی خب او تمام شده(هرچند زنده است اما مصرف خارجی برای ما ندارد)حالا بیایید در مورد مریم حرف بزنیم!همانطور که میبینیم مسعود فقط کارکرد داخلی دارد هرچند وقت یکبار در پی حوادث برای خود تشکیلات پیام صوتی میفرستد و هیچ نشانی از او در خارج تشکیلات حتی خبرگزاری های‌ مزد بگیرشان نیست!گاهی به عنوان سخنگوی مجاهدین و بی نام و نشان اظهار فضلی می کند و تمام یعنی هویت خودش را هم نمیتواند بیان کند
    مجاهدین به این سوال پاسخ دهند اگر رهبری پاکباز بود و مطهر فدا و صداقت چرا اول از همه خودش شیوه غیب‌شدن و جاخالی دادن را پی گرفت چرا هیچوقت خراشی به او نیفتاد؟
    نه موسی برای رجوی بود و نه اشرف فداکاری یعنی جان خودش را فدای این دو میکرد نه از خونشان ارتزاق کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا