با این ترکیب ، دراصل برعلیه انقلاب مردم تظاهرات کردید

رسانه های رجوی خبری را درمورد ضدیت خود با انقلاب مردم ایران در خارج کشور، بدین شرح منتشر کردند:
در سالگرد قیام ضدسلطنتی، هموطنان آزاده و هواداران مقاومت راهپیمایی‌هایی را در گرامی‌داشت شهدای قیام آبان ماه و در حمایت از قیام مردم ایران و کانون‌های شورشی در چندین شهر در اروپا و آمریکا برگزار کردند. در این تظاهرات دخالت‌ها و توسعه‌طلبیهای رژیم آخوندی نیز در خاک عراق و سوریه و لبنان و… محکوم شد. هواداران مقاومت همواره در خیابانهای شهرهای بزرگ کشورهای غربی حاضر بوده‌اند و علیه ادامه حاکمیت این رژیم بر سرنوشت مردم ایران می‌رزمند “.
از اهداف این انقلاب اخراج مستشاران آمریکائی و کسب استقلال سیاسی کشور که بدون آن استقلال اقتصادی ناممکن است ، بوده و اروپا هم شریک جرم آمریکائی ها در این چپاول و مستشار فرستی برای ایران بودند.
با این وضع چرا :
1- دولت های این کشورها چرا بشما اجازه دادند بنفع انقلابی که یک جهت مهم اش برعلیه آنها بود ، شرکت کنید؟
2- شما که با حسرت زیاد در آرزوی غنودن درآغوش دولتمردان کشورهای مذکورهستید، چرا خواستید بنفع انقلابی که بر ضرر سلطه گری های آنها بود ، تظاهرات کنید؟
3- آیا یک ناظر بیطرف حق ندارد که با ملاحظه ی موارد فوق، نتیجه بگیرد که درد شما چیز دیگری بوده وهدف کسانی که شما را با پول و سیاهی لشکر مجهز میکنند ، افزودن برفشار حداکثری بر مردم ایران است که گناه شان این است که هنوز توقعات خود را ازانقلاب خود محفوظ داشته اند؟
4- ایران بحد کافی بزرگ است واحتیاجی به خاک دیگران ندارد وباید هنر کرده و سرزمین های وسیع ومنابع عظیم خود را سامانی بهتر داده ورفاه وخوشبختی مردم را که هرچه بالاتر باشد بازهم نسبی خواهدبود، تامین کند.
ازاین رو حضور قانونی ایران درعراق و سوریه جنبه ی کمکی داشته وازجنس توسعه طلبی های حامیان شما نیست که ، امکانات این تظاهرات رابرعلیه ایران فراهم میکنند!

درادامه :
سارا چند لر، پروفسور افتخاری مشاور ملکه و نایب‌رئیس فدراسیون کانون وکلا، در اروپا در گردهمایی جوامع ایرانی – انگلیسی در میدان ترافالگار لندن گفت: «بدون حکومت قانون، دمکراسی تهدید می‌شود، بدون عدالت دمکراسی تهدید می‌شود و بدون وکلا عدالتی وجود ندارد. وقتی وکلا تهدید می‌شوند، دمکراسی تهدید می‌شود… من در کنار شما با حمایت فروتنانه‌ام، شانه‌به‌شانه شما تا زمانی که لازم باشد خواهم ایستاد “.

نامبرده همانکه مشاور ملکه است، تکلیف اش پیشاپیش روشن است .
ضمنا، ورای دموکراسی صوری( آزادی بیان ودادن پیشنهاد های به هیچ گرفته شده) ، ما دموکراسی ای که معنی اش حکومت مردم ونه الیگارشی های مالی واحزاب سخنگوی این اشرافیت نباشد، دراین کشورها ملاحظه نمیکنیم!
ضمنا این سخنگوی سلطه گران ازعدالت چه میفهمد؟
غیر ازاین است که میخواهد ثروت وامکانات جهان در اختیار یک درصد از مردم حریص جهان باشد؟
مسلما اینطور است وآنگاه تکلیف جامعه ی بی طبقه ی توحیدی بنیانگذاران سازمان که باند رجوی شب وروز ازنام آنها سوء استفاده میکند ، چه شد؟
یعنی براحتی آب خوردن گفتید که گور جامعه ی بی طبقه ی توحیدی؟
این نوع دفاع این وکیل و مشاور ملکه از عدالت ودموکراسی، به سر خودش بخورد!
” این ایرانیان آزاده‌ نیز می‌توانستند مانند سایر مهاجران از وطن گریخته به زندگی خود برسند و یک شرایط توأم با رفاه و کامیابی را برای خود فراهم کنند، اما این اشرف‌نشانان تعهدی دارند که بر انجام آن سوگند خورده‌اند. تعهدی که به زندگی‌شان سمت‌وسو و هدفی مشخص می‌دهد. هم‌چنان که همین سوگندها مجاهدین و اعضای این مقاومت را بر سر عهد و پیمان خود استوار نگه‌داشته است “.
حتما هم ایرانیانی آزاده دربین مهاجرین وجود دارد.
اما کسان دیگری هم هستند که به کارهای غیر قانونی دست زده وفرار کرده اند واتفاقا این نوع افراد بیشتر بدرد خیمه شب بازی های رجوی میخورد و انسان های آزاد ، مجاهدین خلق را خائنین به وطن وبشریت دانسته ، فاصله ی معنی داری با شما دارند واینطور نیست که همه ی مهاجرین کامیاب و مرفه باشند واشرفیان هم درعرض این 38 سال وحتی دراوج اقتدار خود وحمایت همه جانبه تری که ازآنها میشد ، هیچ غلطی نتوانستند بکنند وعلت آن حرکت درمسیر خلاف مسیر تاریخ است.
وحید

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا