کشورها

نامه سر گشاده انجمن نجات به پارلمان بلژیک

ریاست و نمایندگان محترم پارلمان بلژیک

عالیجنابان

با تقدیم احترام

در تاریخ 27 آوریل 2006 کمیسیون خارجه پارلمان بلژیک قطعنامه ای به حمایت از گروه تروریستیMKO))صادر کرده است و تعجب بسیاری از آزاداندیشان را برانگیخت که چرا باید کشوری مانند بلژیک که حامی حقوق بشر و انسان هاست می بایست از یک فرقه تروریستی حمایت نماید.

به همین منظور توجه نمایندگان پارلمان محترم بلژیک را به گزارش مدون دیده بان حقوق بشر، بیانیه امریکا و بیانیه اتحادیه اروپا که در مورد این فرقه (رجوی) منتشر شده جلب می نماییم. در آن گزارش اعضای سابق به طور مستند از وجود زندان و شکنجه و حصر و سانسور، جدا کردن کودکان از والدین، طلاق های جمعی و زیر پا گذاشتن سیاست های رجوی و همسرش به عنوان افرادی که مسبب این برخوردها می باشند و بسیاری موارد دیگر از نقض حقوق بشر از سوی این فرقه تروریستی که در داخل ایران با بمب گذاری و قتل عام مردم بی دفاع و بیگناه، و در دامن کشور با ارعاب و شکنجه اعضای ناراضی خود وجهه بسیار زشت و زنده یی از خود باقی گذاشته است.

نمایندگان محترم پارلمان

چگونه با این همه اسناد، مبنی بر ماهیت تروریستی این فرقه ضد حقوق بشری که از طریق اعضای تشکیلاتی و هوادارانی که سال ها خانه و کاشانه خود را ترک کرده و به دنبال شعارهای واهی و قدرت طلبی رهبران فرقه متحمل آزارها و شکنجه ها شدند؛ آن هم صرفاً به دلیل انتقاد به سیاست های خودکامه رهبران فرقه که به نابودی شخصیت حقیقی و حقوقی اعضا منجر شده توجهی نگردیده است.

و نمایندگان محترم فریب ترفندهای تبلیغاتی آن ها را خورده و با این همه اسناد و مدارک موجود از ماهیت این فرقه بدون هیچ گونه تحقیق و بررسی از آن ها حمایت می گردد.

در حالی که انتظار می رفت نمایندگان کشور بلژیک که مدافع دمکراسی و آزاداندیشی هستند،برابر خواست عمومی مبنی بر عدم حمایت از تروریسم برخورد مناسب تری نسبت به امور داشته باشند و به دور از تنازعات سیاسی، برخوردی قاطعانه داشته باشند و با حمایت از این فرقه تروریستی وجهه خود را برای جهانیان زیر سئوال نبرند؛ چرا که ماهیت تروریستی این گروه کاملاً افشا شده و شما به عنوان نمایندگان مردم کشورتان می بایست واقع بینانه تر به مسائل کشورهای دیگر توجه نمایید.

در آخر یادآور می شویم در شآن دولت و کشور بلژیک نیست که با گروهی تروریست احساسی برخورد کند و اعمال فضاحت آور آن را نادیده بگیرد و علامت سئوال بر ادعای طرفداری حقوق بشر و مبارزه با تروریست برای خود به ارمغان آورد چرا که همه این ها در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و خود آقایان به این امر توجه دارند.

عالی جنابان

ما اعضای سابق که در حال حاضر برای مبارزه با ستم کاری فرقه، انجمنی را به حمایت و نجات از دوستان خود در این فرقه تشکیل داده ایم، از پارلمان بلژیک تقاضا داریم مواضع حقوق بشری را فراموش ننمایند و هر چه سریع تر از این فرقه فاشیستی و تروریستی فاصله گرفته و واقعیت ها را در رابطه با این فرقه مدنظر قرار دهند و درخواست می کنیم همانند اتحادیه اروپا این گروه را محکوم نمایند.

با تقدیم احترام

انجمن نجات

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا