مسعود رجوی

باجناق حنیف نژاد، در مورد رجوی و همکاری اش با ساواک چه می گوید؟

تعدادی از بچه هائی که در ارتباط با مجاهدین در ایران زندانی شده بودند، بعد از آزادی، از کشور خارج و با این تفکر که چون بخاطرسازمان و مسعود رجوی، زندان کشیدند، اگر به سازمان بپیوندند، بخاطر مقاومت هایشان در زندان جمهوری اسلامی، جایگاه خاصی به آنان در سازمان داده شده، یا با احترام با آنان برخورد خواهدشد، اما در اشرف و سایر قرارگاهها ، برخوردها متفاوت وبسیار خشن و دور از انتظار بود.
اولین سئوالی که هرزندانی آزاد شده، باید به صراحت جواب می داد، این سئوال بود که :

چرا اعدام نشدید؟
چه خیانت هائی در زندان رژیم مرتکب شدید؟
خیانت های شما در زندان باعث و بانی، کشته شدن چند نفر از یارانتان شد؟
باید بالا بیاورید که در زندان چه خیانت هائی کردید؟
چرا ” تواب” شدید؟

زندانی آزاد شده، فراری از کشور و پناهنده به رجوی، بهم ریخته و هاج و واج مانده که چه باید بگوید؟
مرحوم محمد علی رحیمی از همین دست زندانیان بود که به همراه همسرش بعد از آزادی از زندان به اشرف آمده بود و با من در یک دوره تشکیلاتی بودیم، در قرارگاه همایون در جنوب عراق ، که جهنمی سوزان بود، من و محمد علی رحیمی با نام تشکیلاتی سپهر، چند سال هم دوره و هم رده بودیم ، در جریان پروسه ی زندان او و عبور اجباری از آن!!! کار به جائی رسید که جلو چشمان من ، تعدادی از فرماندهان و سایرین به او حمله ور شده و بشدت او را مورد ضرب و جرح قرار دادند!
خیلی متاسفم و شرمم می شود که شاهد چنین صحنه هائی بودم! اما مجبور به تماشا بودیم ، این بدترین نوع شکنجه است که در یک قرارگاه بسته و یک سازمان مدعی انقلابی گری ، یکی از اعضاء به شدت ، کتک زده شود و تو نتوانی کاری بکنی ! سپهر هر چه بود، خائن به یاران خودش نبوده است ! او در دستگاه فکری خود، مرتکب خیانت نشده بود. سپهر، اما تا آخرین سال و آخرین روزی که باهم بودیم، سرسخت و مقاوم در مقابل مسعود رجوی ایستاد و هرگز باج نداد. من معنی کلمه ی قهرمان را فقط در او خلاصه دیدم ، روحش شاد و یادش گرامی باشد.

اما آیا مسعود رجوی ، پروسه ی زندان خودش را نیز مثل سایرین ، خوانده و عبور کرده است ؟

مسعود رجوی در زندان چه خیانت هائی کرده بود؟
چرا هرگز مسعود رجوی ، از خیانت هایش در زندان نگفته است ؟

اما بشنوید از صحبت های آقای لطف الله میثمی ، باجناق محمد حنیف نژاد بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق، آقای میثمی از نحوه ی مقاومت!!! مسعود رجوی در زندان شاه می گوید:

” دراتاق بازجوئی ساواک ، من با کت دامادی ام که اتفاقا آستر هم نداشت و از آمریکا آورده بودم ، بصورت نشسته ، کت را روی سرم کشیده بودند، داشتند او (مسعود رجوی ) را می زدند، مسعود حتی اسم های کوچک بچه ها را هم می گفت، بعدا که به او گفتم چرا اینکار را می کردی؟ گفت همه لو رفته بود! گفتم : تو خبر نداشتی که چه کسانی لو رفتند! که بعد، بخاطر این حرفهایم از ما هم کینه گرفت”

من بخوبی می دانم که شلاق و گوشت ، هیچ سازگاری با هم ندارند، شلاق که به گوشت بخورد، مقاوم ترین نفرات هم، زبان باز می کنند، اما نباید فراموش کنیم که مسعود رجوی تنها عضو مرکزیت سازمان بود که اعدام نشد، در نامه ی ساواک به صراحت قید شده است که بخاطر همکاری مسعود رجوی ، درخواست تخفیف مجازات می شود!
مسعود رجوی زندان بود و حتما هم شکنجه شده است و همکاری هایش و کروکی کشیدن هایش هم شهره ی عام و خاص است و در اینترنت مدارک و مستندات آن موجود است، چرا زندانیان آزاد شده و به اشرف آمده را شکنجه کرده و زندانی می کرد؟
مسعود رجوی چه گلی به سردوستانش زده است ؟ کدام وفاداری را از مسعود در زندان شنیده ایم که بقیه را شلاق کش می کرد!
کسانی که عضو مرکزیت یک گروه نظامی هستند، به اطلاعات همه ی اعضاء اشراف دارند، آدرس همه ی خانه های امن را می دانند! همه ی اطلاعات فردی و شخصی اعضاء در دسترس آنان بوده است ، اولا باید همیشه قرص سیانور همراه داشته باشند و باید بدانند که قبل از دستگیری باید قرص سیانور را بشکنند، وگرنه اگر دستگیر شدند همکاری آنان با ساواک خیلی به ضرر بقیه تمام می شود. خیانت های مسعود رجوی اگر کم بود و از روی اجبار، هرگز حکم اعدام اش لغو نمی شد! مسعود رجوی آنقدر خیانت کرد ، اسامی داد، کروکی کشید، که حکم اعدام صادر شده اش لغو شد! نباید فراموش کنیم که در اثر خیانت های مسعود رجوی ، کل بدنه ی یک سازمان دستگیر شده و سازمان بکلی منهدم شد. این امر بی شک در توانمندی های ساواک شاه نبود، خیانت های مسعود رجوی منجر به موج دستگیری ها شد، چرا که او جزو مرکزیت سازمان بود و به همه ی اطلاعات اعضاء و کانال ها دسترسی داشت.

اما این خائن ! در پادگان اشرف ، زندانیان آزاد شده را مجبور می کرد که در جمع نفرات چند ده نفره و یا چند صد نفره، بگویند که من در زندان خیانت کردم و اسامی و دوستانم را لو دادم ، جمع هم باید فریاد می زدند : خائن ! خائن ! خائن …
اما هرگز مسعود رجوی نگفت وبالا نیاورد که در زندان شاه ، چه خیانت هائی را انجام داده است ؟
اگر قرار است یک خائن به جنبش ، رسوا شده و محکوم شود ، آن کس ، فقط مسعود رجوی است…
فرید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا