عملکرد سازمان

گزارش عضو ناراضی فرقه به آقای پوراحمد

گردهمایی اینترنتی 27 تیرماه فرقه رجوی برغم جنجال وهیاهوی سرخپوستی فرقه که صرفا بازخورد داخلی مدنظرشان بود، گویا روی سرشان فرود آمد ومساله داران را مساله دارتر کرد و تشنج آفرین شد وآشوب بپا کرد.

بنا برگزارش ” الف . ر” از اعضای ناراضی تشکیلات سیاه رجوی درآلبانی، مسئول اول زهرا مریخی درجلسه عمومی جمعبندی گردهمایی با اعضای دربند دراسارتگاه به اصطلاح اشرف 3 ، زیرتیغ وانتقاد شماری ازاعضای ناراضی ومنتقد قرارگرفت وباردیگر بور و شرمنده مریم رجوی شد که نتوانست بدون حضورمژگان پارسایی که پرخاشگرتر از خودش است، جلسه متشنج را اداره کند.

عضوناراضی درگزارش خود به آقای پوراحمد صراحتاً اذعان داشت:

” سلام . باید خاطرنشان کنم که زهرا مریخی به دستورمریم رجوی میخواست با برگزاری جلسه عمومی با اعضاء، حول دست آوردهای کذایی گردهمایی اخیرصحبت بکند وخبرخوشی برای مریم داشته باشد که با شورش اعضای ناراضی توی سرش خورد طوریکه مجبورشد جهت کنترل جلسه ازحضور لمپن پرخاشگر مژگان پارسایی استفاده کند. ”

واقعیت این است که اعضای فرقه پس از 4 دهه شنیدن دروغ ها و دیدن شوهای تبلیغاتی رهبرانشان دیگر امیدی به پیروزی و رهایی و دیدن وطن شان ندارند و در اوج ناامیدی به سر می برند.

واقعاً چرا این گردهمایی ازایرانیان واقعی برخوردارنبود و تماما از به اصطلاح شخصیتهای سابق کشورها خصوصا جنگ طلبهای آمریکایی ضد ایرانی استفاده شد که به اتفاق اعضای پیر مجاهد حاضر در جلسه ، یک خانه سالمندان را به معنای واقعی کلمه تشکیل داده بود.

ضمن اینکه چرا دکوراسیون سالن طوری چیدمان شده بود که فقط چند ده نفراول دیده می شدند و چهره های الباقی نفرات محو شده بود و مهمتر از همه داستان نقشه ایران را سوژه کردند که چرا آبها ودریاهای نقشه ایران تماما دیلیت شده بودند وانگاری فرقه داشت پیشاپیش و قبل ازبه حکومت رسیدن ادعایی خود، آبها و دریاها خاصه خلیج فارس را جهت فروش، چوب حراج میزد و وطن فروشی خود را به عیان گذاشت.

تنظیم گزارش : علی نیاکی

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا