عملکرد سازمان مجاهدین خلق

واقعا هم، ارتش آزادیبخش زائده ی جنگ بود

رضا محمدی که درمیان مریدان رجوی، چهره ای کم وبیش آشناست ، ضمن نوشته ای چند هدف را دنبال کرده
– هم خواسته که از قافله عقب نماند.
– هم القا کند که عملیات رسوای فروغ جاویدان دارای ارزش هایی بوده و اگر ازنظر نظامی شکست خورده و دلایل این شکست را مسعود رجوی بطور عالمانه؟؟!! ای روشن نموده واحتیاج به شرح وبسط جریان ندارد؟!
– وهم بگوید که شوی اینترنتی امسال مریم که با حضور صدها روسپی سیاسی برگزار شد، تاریخ ساز است!

برای نقد سخنان او ازنوشته اش که توسط رسانه های رجوی منتشر شده ، استفاده میکنم :
رژیم این تصور را داشت که ارتش آزادیبخش زائده ای از جنگ است که با پایان یافتن آن معنای وجودی خود را از دست داده و عملا به ساز و برگی بی خاصیت و بی اهمیت تبدیل خواهد شد . اوکه پیش از این ضربات سنگینی ازعملیات های نظامی ارتش آزادیبخش از جمله آفتاب و چلچراغ خورده بود، در این خیال باطل بسر می برد، که با اعلام آتش بس، قادر خواهد بود تا نیروی نظامی دشمن خود را مات و زمینگیر کند “.

حال که سه دهه ای از آن ایام میگذرد ، درستی آن تحلیل با وضوح تمام دربرابر دیدگان است و ما به عینه میبینیم که این ارتش ، مثل شیر بی یال، دم واشکمی فقط نفس میکشد و کاری ازاو ساخته نیست وگاهی صدایی از دهان یا … در میکند.
ضمنا ، عامل اصلی ضربات در عملیات یاد شده وجود ادوات بسیار سنگین عراق بود که راه شما را برای انجام جنایت در درون میهن تان بازمیکرد.
برادر من شاهد عملیات آفتاب بود و میگفت چنان آتشی ازجهنم توسط ارتش عراق برسر ما وارد شد که توان حرکت را غیر ممکن ساخت وما ساعاتی بعد ورود نیروهای مجاهدین را ازروی صدای زنان ودخترانشان فهمیدیم وزمانی که بخود آمده و جبهه بندی نمودیم ، مشاهده کردیم که مجاهدین منطقه را طوری ترک کرده بودند که پاتک زدن به آنها فایده ای ندارد.
ضمنا قبول آتش بس براثر قطعنامه های شورای امنیت بود و باز شدن جبهه ی جدید درآبهای خلیج فارس ازطرف آمریکا وبرعلیه ما ، مزید بر علت بود و تنها پارامتری که درنظر سران جمهوری اسلامی اهمیتی نداشت، حضور نیروی درهم شکسته ی مجاهدین بود.

بازهم :
برگزاری کهکشان های هر ساله مقاومت نیز صحنه جنگ است. جنگ سیاسی در بالاترین مدار و شکوهمند ترین ابعاد، که افتخار و غروری است برای دوست و سوزش بی پایانی برای دشمن و اضداد مقاومت از چپ تا راست و از سر استیصال و درماندگی “.
جنگ تصنعی که بچه ها باهم میکنند وسرانجام نزدیکی جز به خانه رفتن وخوردن وخوابیدن ندارد؟؟
این جنگ شما پرکاهی را هم درفضای ایران بحرکت درنیآورد وچپ وراست را مهم نیآمد!
ضمنا، اگر دیگران در جناح های چپ وراست حضور دارند، جایگاه شما کجاست؟
اعتدالیون ویا کسانی که دریوزگی در برابرامپریالیزم متاخر را پیشه ی خود ساخته اید؟
سعید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا