عملکرد سازمان مجاهدین خلق

حق با آنهایی است که مجاهدین را وابسته معرفی میکنند

من قبلا هم چند باری نام آقای عبدالرحمان گورکی را در وبسایت های باند رجوی دیده ام که دارد برای رجوی مدیحه سرایی میکند و امیدهای واهی به خود و دوستانش میدهد. امیدهایی که تاکنون ذره ای ازآن عملی نشده است.
او این بار هم وارد میدان شده تا به پشتوانه ی؟؟!! یک کنفرانس رسوای اینترنتی که جایگزین نشست های سالانه ی ویلپنت شده بود ، مستنداتی قوی؟؟!! بنفع تشکیلات رجوی ارائه داده و کسب حیثیت کند!

از زبان و بنقل از وبسایت های فرقه ی رجوی بخوانیم:
” از شگردهای ضدانقلابی رژیم آخوندی برای بقاء، که «مجاهدین و مقاومت ایران» را تهدید اصلی خود دانسته و می‌داند و در خفا و علنا، نه یک بار، بل به طور روزانه و دیوانه‌وار به آن اذعان کرده و برای آن جار می‌زنند، به‌کارگیری «عوامل و عناصر اپوزیسیون‌نمای خارجه‌نشین» علیه مقاومت مردم ایران است “.
ما که درداخل کشور زندگی میکنیم واطلاعات درست تری از اوضاع امور داریم ، بخوبی میدانیم که تهدید اصلی برعلیه حکومت، نابسامانی های اقتصادی وضربات وارده ازبابت تروریزم اقتصادی آمریکاست.
دربوجود آمدن این وضع فاکتورهای متعددی ازجمله تصرف بندرگاه های ایران در400 سال پیش وخفه کردن نطفه های تولیدی کشور ، جنگ با تزار روس، حضور مداوم وخستگی ناپذیر انگلیس درسیاست های داخلی وخارجی ما ، خیانت به نهضت مشروطیت وبی تدبیریها و ناشیانه عمل کردن دولت هایی که دراین 400 سال برایران حکم رانده اند و … دخیل بوده است.
البته تحلیل هریک از عوامل انحطاطی که ذکر شد وبعضا ازقلم افتاد ، درحوصله ی این یادداشت کوتاه نبوده ونمیتوان میزان دقیق نقش هریک ازعوامل بازدارنده ی رشد وشکوفایی کشور را دراین یادداشت کوتاه بررسی کرد.
بدین ترتیب جواب من به این نویسنده ی رجوی ” بن ماکیاول ” ، خیلی ساده و روشن است:
مجاهدین خلق در مجموعه ی سیاست های دولت ایران چندان جایی ندارد و اگر کسی میگوید که دارد، دست تان انداخته وبرخورد دیپلماتیکی با مسئله داشته ولاغیر!
اپوزیسیون هم شما را رقیب خود ندانسته و جزو تفاله های خود که بیرون ریخته میداند و درموردتان تقریبا حرف جدی مطرح نمیکند.

سپس :
برخی تحت عناوین دروغین چپ!، که عوامل اطلاعات رژیم را آزادیخواه، انقلابی و حامی کارگر و … و مجاهدین را عامل این ابرقدرت یا آن کشور عربی یا آن کشور غربی معرفی می‌کنند “.
من درنوشته های آنها نام شما را چندان مشاهده نمیکنم واگر گفته اند که شما عامل این ابر قدرت و یا آن کشور عربی است، راست گفته اند وحق با آنهاست.
بدین دلیل که شما بدون دریافت کمک ازدشمنان مردم ایران، قادر به اینهمه گشاده دستی نشان دادن و ولخرجی زیاد نیستید و پولی که به روسپیان سیاسی میدهید ، از بودجه ی بعضی از کشورهای کوچک جزیره ای بیشتر است.

دوباره :
و برخی هم از قبیل مهره‌های جاسازی شده ولایی و اعزامی به خارج کشور، که در تلاشند رژیم را فرشته‌سازی و یا لااقل سفیدسازی نموده و از مجاهدین و مقاومت ایران «شیطان» و «دیو» بسازند …جز این هدفی نداشته و ندارند که مشروعیت و حقانیت مقاومت انقلابی و یگانه آلترناتیو دمکراتیک و منادی حاکمیت ملی و مردمی ایران یعنی شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران را به زیر علامت سوال ببرند “.
اینها همان اسرای سابق شما هستند که به سختی از چنگال رجوی جدا شده اند ودست به افشاگری برعلیه شما زده واتفاقا مواردی را هم به نقد دولت ایران اختصاص میدهند وبطور کلی ، هیچ شخص وجریانی از حکومت ایران فرشته نمیسازد .
شما با کمک تبلیغاتی این وآن نمیتوانید بزک دموکراسی را برروی خود بزنید که با هروسیله ای ناممکن است .
وضع تان خیلی خراب است پسر!
آنچنان خراب که نقد وتعریف این وآن هیچ فرقی بحال شما نمیکند.

بازهم :
در مرحله پایانی رژیم آخوندی که مترادف است با مرحله به ثمر نشستن قیام مردم ایران، مرزبندی‌های جبهه خلق با جبهه ضدخلق به قدری روشن است که همه توان تشخیص آن را دارند. زیرا پیشاپیش، هویت واقعی همه احراز شده است “.
از حالا هم روشن است و شما در موقعیت ضدخلقی ها قرار دارید و اگر قیام اصیل مردمی در کار باشد که فعلا مقدماتش فراهم نیست، شما هم بهمراه تمام جریانات ضدخلقی جارو خواهید شد و حتی امکان اقامت جمعی در قلعه ی مانز را هم پیدا نخواهید کرد!
وحید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا