برچسبخانواده ها

در محکومیت فشارهای وارده به نصرالله مجیدی

در محکومیت فشارهای وارده به برادرم نصرالله مجیدی

با کمال تاسف گروه تروریستی رجوی با تحت فشار قرار دادن برادرم، ایشان را وادار نموده تا در تلویزیون متعلق به گروه رجوی نامه مرا که به درخواست خودم در سایت انجمن نجات درج شده بود و حاکی از احساس خواهرانه من نسبت به برادرم نصرالله است و نیز افشای ماهیت پلید گروه رجوی به خاطر دروغ پردازی هایی که در مقاله ای در سایت متعلق به گروه رجوی به قلم برادرم منتشر کرده بود ، مخدوش جلوه دهد و بخش اول نامه را از بخش دوم آن تفکیک نمایند.

در حالی که من هدفی جز افشای ماهیت ریاکارانه ی گروه رجوی و رهایی برادرم از اسارت آن گروه نداشته و ندارم. بدین وسیله من نجیبه مجیدی خواهر نصرالله مجیدی اعلام می کنم تمامی عبارات نامه ام را که مورد اشاره ی برادرم بوده با یک دستخط نوشته شده است و همه جملات آن را خودم با کمال آزادی و اختیار و آگاهی نوشته ام و بخش دوم آن را که اشاره ی صریح من به دروغ پردازی مسئولین گروه رجوی است منکر شوند و مسئولین گروه رجوی با القائات ماهرانه به برادرم این طور وانمود کنند که بخش دوم نامه را من ننوشته ام و زائیده ذهن من نیست.

ضمنا مسئولین گروه رجوی از زبان برادرم گستاخی را به حد نهائی رسانده و اعلام می کنند که گویا من تحت فشار آن نامه را نوشته ام. بهتر است اشاره ای داشته باشم به این که اگر مسئولین گروه رجوی به کمترین اصول اخلاقی پایبند هستند پس چرا هنگامی که من و سایر اعضای خانواده دست به انتشار نامه های خود در سایت انجمن نجات زده و پس از مراجعه ی ما به صلیب سرخ برای طرح مشکل خویش مبنی بر امکان ملاقات حضوری با برادرم در خارج از قرارگاه اشرف و در محل کمپ آمریکا و تحت نظارت مسئولین صلیب سرخ ، سراسیمه مسئولین گروه رجوی قیل و قال و هیاهو راه انداخته و متاسفانه با تحت فشار قراردادن برادرم سعی می کنند او را در مقابل اعضای خانواده ی خویش از جمله مادرش قرار دهند؟آیا این است مردانگی و ادعای حقوق بشری گروه رجوی.

من نجیبه مجیدی به نمایندگی از همه اعضای خانواده ام اعلام می کنم که تا رهایی برادرم از اسارت گاه اشرف و زندان گروه تروریستی رجوی از پای نخواهیم نشست و امید فراوان داریم که آن روز یعنی روز رهایی برادرم بسیار نزدیک است. مجددا از این فرصت استفاده کرده و با صدای رسا فریاد می زنیم ما اعضای خانواده مجیدی مادر ، برادران و خواهران وی از تمامی نهادهای حقوق بشری به خصوص از سازمان صلیب سرخ جهانی و مقامات کمپ آمریکا تقاضای عاجل داریم تا امکان ملاقات حضوری ما را با برادرم در خارج از قرارگاه اشرف فراهم بنمایند تا برادرم و ما بتوانیم فارغ از فشارهای ملموس و غیر ملموس مسئولین گروه تروریستی رجوی آزادانه صحبت کرده و از تمایلات درونی خویش سخن بگوئیم. در آن شرایط است که همه چیز روشن خواهد شد و برادرم به راحتی می تواند با ما سخن بگوید و تصمیم خود را برای خارج شدن از اسارت گاه اشرف و بازگشت به آغوش صمیمانه و مهربان خانواده اش بگیرد. ضمنا ما اعضای خانواده مجیدی اعلام می کنیم اگر مسئولین گروه رجوی از حد اقل صداقت برخوردار هستند به برادرم اجازه دهند تا با من و مادر و سایر اعضای خانواده اش در محلی خارج از قرارگاه اشرف و با حضور مسئولین صلیب سرخ ملاقات کند.
نجیبه مجیدی
24/7/1385

1- رونوشت به سازمان صلیب سرخ جهانی دفتر ژنو
2- رونوشت به سازمان صلیب سرخ جهانی دفتر تهران
3- رونوشت به انجمن نجات دفتر آذر بایجان غربی

 

لینک به متن اصلی نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا