عملکرد سازمان مجاهدین خلق

عقل رجوی به این چیزها قد نمیدهد

اقلا در طول 40 سال اخیر ثابت شده که تمام محاسبات مسعود رجوی بر روی تاثیر عنصر و یا عناصر خارجی است و در معادلات کج ومعوج او مردم ایران که اصل قضیه است، جایی ندارند .

ازاین بابت است که محاسبات او همواره غلط در میآید و در مواجهه با شکستی که از این بابت نصیب اش میشود، مانند عروسی که رقصیدن بلد نیست، گناه را به گردن کج بودن زمین میگذارد.

این نوع برخورد به مسائل خصلت فرقه گرایی او را نشان میدهد که بموجب آن، هرنوع شکست از آن دیگرانی است که این سکتاریسم رجوی را برنتافته و آنرا یک جریان منحرف و خائن میدانند.

مسعود جدا از مردم معتقد است که این انتخابات آمریکاست که سرنوشت ایران را تعیین میکند و داشتن چنین اعتقاد راسخ؟؟! را به دیگران نسبت داده ودرپی گرد وخاکی که براه میاندازد ، میخواهد براین نقطه ضعف عمده و اساسی خود – جدایی وحشتناک از مردم ایران – سرپوش گذاشته و نیروهای دربند خود را درکنار خود فریبی ذاتی وایدئولوژیکی اش ، فریب دهد تا فکر کنند مردم در پیش او پشیزی هم که باشند، ارزش دارند!!

مسعود رجوی در مواقعی که قافیه تنگ تر مینماید ، دست به انتشار کلمات قصار میزند وپیام زیر او در زمره ی این هذیان گویی های تب آلود است :
تمام محاسبات و سرمایه‌گزاری رژیم بر روی انتخابات آمریکا و کنار رفتن ترامپ است “.

دربرابرترامپ که یک هرزه گرا وپرخاشگر وصریح الهجه ی لمپن بوده واز نوع فاشیست های قدیمی میباشد، رقیب ترامپ یک صهیونیست وحشتناکی است که یکی از عوامل عمده ی حمله به عراق، کودتا در اکراین و … میباشد و در سخنرانی های انتخاباتی خود صراحتا اعلام کرده که برخلاف ترامپ که اروپا را رنجانده و جبهه ی آمریکا را ناتوان نموده، او خـواهد کوشـــید که اروپا را بسوی خود کشانده، وارد برجام شده وسپس با جلب نظر اروپائیان ، برجام را برعلیه ایران بهم زده و ایران را مجبور به قبول شرایط سختتری خواهد کرد.

وقتی چنین است ومن نوعی چگونگی برخورد او با ایران را درک میکنم ، بسیار دور ازذهن است که مقامات رسمی کشور ، حسابی بر روی انتخاب او و کنار رفتن ترامپ کرده باشند ومسلما فکر میکنند که

نه … خوبه نه کاهشان / لعنت به هر دو تایشان!

یعنی قدر مسلم اینکه مسئولین طراز اول کشور ، برخلاف رجوی که در انزوا بسر میبرد ، توبره گشادی برای انتخاب رقیب ترامپ که مثل او ازجانیان خطرناک است ، ندوخته اند و عاقلانه بنظر میرسد که درکنار استفاده از هر امکان دیپلماتیک که امری طبیعی برای اداره ی کشور است، درتحلیل نهائی ، بیش از هرچیز، نقش تعیین کننده ی مردم ایران را مورد توجه قرار خواهند داد.

سپس :
اما موقعیت انقلابی و بحران سرنگونی که لرزش‌های آن مانند دوران پایانی رژیم شاه مجلس ارتجاع را فراگرفته امان نمی‌دهد. سرنگونی محتوم استبداد دینی با ترامپ و بی‌ترامپ در تقدیر برعهده خود ما و مردم ما و شورشگران در ارتش آزادی است “.

توازن قوای موجود، طرز تفکر مردم و سایر عواملی که در امر انقلاب دخیل هستند، فعلا نشان نمیدهد که چنان باشد که رجوی تصور کرده یا عوامفریبانه میکوشد به نیروهای زوار در رفته ی خود حقنه کند .

بخصوص اینکه آلترناتیو قدرتمند مردمی وجود ندارد و امپریالیزم هم در موقعیتی شبیه 28 مرداد 1332نیست که آلترناتیو ضد مردمی چنان قدرتمندی داشته باشد که آن موقع داشت.

وحید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا