اعضاء جداشده از فرقه رجوی

همیاری برای نجات

همیاری برای نجات
جلسه برخی از مسئولین دفاتر انحمن نجات استان ها در تهران
انجمن نجات تا کنون مذاکرات مختلفی را در ارتباط با افراد اسیر شده در قرارگاه اشرف بمنظور تعیین تکلیف اعضا دربند این فرقه در کشور عراق، در داخل و خارج ایران با هیئت های عراقی، شخصیت ها و مقامات این کشور  انجام داده است.
بدنبال این مذاکرات و در تاریخ 14/9/85 جلسه توجیهی دفاتر انجمن نجات با حضور جمعی از مسئولین دفاتر استان های انجمن نجات، در تهران تشکیل گردید.

در این جلسه توجیهی- آموزشی ضمن بررسی مسئله تعیین تکلیف نهایی اعضای اسیر شده  در قرارگاه اشرف، راهکارها و مسائل مهم آتی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و در زمینه های فوق هماهنگی و توجیهات لازم انجام شد.
با توجه به جدی شدن اخراج نیروهای فرقه از عراق لازم بود تا طی نشستی برای آندسته از افرادی که بازگشت داوطلبانه را می‌پذیرند و قصد آمدن به ایران را دارند تمهیدات لازم فراهم آید.

در پایان این نشست یک روزه اعضا جلسه ضمن محکوم نمودن وادار کردن اعضا به خودسوزی برگزاری دادگاههای تفتیش عقاید و نیز اخاذی از خانواده ها و همچنین بررسی راهکارهای مقابله با اینگونه اعمال غیر انسانی فرقه رجوی، آمادگی خود را برای کمک و تسهیل بازگشت دوستان دربندمان در عراق اعلام نمودند.
دفتر مرکزی انجمن نجات
تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا