روزگار جعل ، دروغگوئی فرقه رجوی به سر رسیده است

سایت فرقه را مطالعه می کردم یک خبری را مبنی بر این که مردم منطقه کلاهدوز در شهرستان ایرانشهر به دلیل قاچاق سوخت با نیروهای انتظامی درگیر شدند، منعکس کرده بود! به همین دلیل رجوی بار دیگر باز هم با عجله از دخمه تنگ و تاریک سر بیرون آورد و مثل همیشه زحمت نموده یک پیام دو خطی صادر نمود . طرف فکر کرد هوا ، هوای سال 57 است !

مسعود رجوی

نه خیر شرایط حاضر با چهار دهه قبل بسیار متفاوت است. ضمن این که تا وقتی در دل جامعه نباشید هرگز نمی توانید تحلیل درست و به جائی داشته باشید . رجوی هنوز فکر می کند خبری است ، اگر خواب دیدی خیر باشد فقط اشاره کنم که با آبروی نداشته ات بازی نکن چرا که رسوای عالم هستید و رسواتر خواهید شد !! در همین رابطه خبر فرقه را دنبال می کردم نوشته بود نیروهای اداره اطلاعات با لباس شخصی ، سپاه و انتظامی با مردم درگیر شده و تیراندازی نمودند در زمینه این خبر فیلمی از صحنه را هم منتشر نموده ، کسی اگر این فیلم را ببیند به لحاظ فنی حتی اگر مبتدی هم باشد می فهمد مسئولین حقه باز فرقه روی فیلم صدا گذاری کردند ! صدای شلیک گلوله ها می آمد و بی وقفه ادامه داشت. در حالی که مردمی را نشان می دهد که در صحنه هستند اما هیچ عکس العملی ندارند. اگر شلیک و تیراندازی واقعی باشد قاعدتاً مردم به طور طبیعی عکس العمل دارند و تلاش می کنند تا پناه بگیرند تا در معرض تیر نباشند ، حقه بازی و دجالیت فرقه را بنگرید با چه ترفندهای می خواهد نشان دهد مردم توسط نیروهای نظامی و انتظامی ایران با تیراندازی مستقیم سرکوب دند .

نکته دوم رجوی دروغگو در پیامش به دفاع از اهل سنت پرداخته ، جداً جای تعجب دارد وی با مرد رندی می خواهد بین شیعه و اهل سنت تفرقه بیاندازد. علمای اهل سنت ، رجوی را خوب می شناسند فریب نمی خورند. وی نمی تواند با دجالیت مقاصد شوم خودش را پیش ببرد . واقعیت این است در عصر آگاهی دیگر ترفندهای رجوی اثر گذار نیست نمی تواند مثل گذشته های دور با مظلوم نمائی چهره دیگری از خودش نشان دهد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت .
گلی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا