سیلی محکم اروپا به باند آدم‎کش رجوی

پس از دو ماه سر و صدای بیهوده‎ی باند رجوی پیرامون رأی دادگاه بدوی اروپا، سرانجام شورای وزیران اقتصاد و دارایی اتحادیهی اروپا پیرامون این موضوع اعلام نظر کرده و همچنان تصمیم سال 2006 این اتحادیه مبنی بر مسدود بودن اموال و دارییهای گروه تروریستی مجاهدین را معتبر دانست.

شورای اروپا در تاریخ 31 ژانویه اعلام کرد که تصمیم گرفته است طی اطلاعیه‎ای خطاب به سازمان مجاهدین خلق ایران دلایل اتحادیهی اروپا برای ادامهی حفظ آن در "لیست داراییهای مسدود" اشخاص، گروهها و موجودیتها که در اعمال تروریستی درگیر هستند، را اعلام نماید.

شورای اروپا همچنین اعلام کرده است که با در نظر گرفتن رأی دادگاه بدوی اروپا که مدعی گردیده به مجاهدین امکان دفاع و ارایه‎ی مدارک داده نشده است، یک ماه فرصت میدهد تا چنانچه مجاهدین اسناد و مدارکی دارند که تاکنون آن را ارایه ننمودهاند، آنرا به این شورا ارجاع کنند تا در بازبینی نهایی که پس از این تاریخ صورت میگیرد ملاحظه گردد. *

دستگاه منگول تبلیغاتی گروه تروریستی مجاهدین که با بوق و کرنا کردن رأی ضعیفی که با 4 سال تلاش شبانه‎روزی و خرج هزاران دلار آنرا بهدست آورده بود، قصد داشت نیروهای وارفته و روحیه باختهی خود را از این طریق سرپا نگه دارد و به آنها انگیزه بدهد، اکنون در بنبستی جدی برای ارایهی سند قرار گرفته است، چرا که از ابتدا نیز صرفاً با طرح برخی از استدلالهای غیرواقعی و سیاسی، و متهم نمودن دولت کلینتون و شورای وزیران اتحادیهی اروپا، تلاش داشت تا بدون اشاره به سوابق تروریستیاش، خود را تبرئه نماید.

گروه تروریستی مجاهدین که پس از انتشار بیانیه‎ی شورای اروپا کاملاً شوکه شده و آنرا یک معما نامید، اکنون با موجی از سرخوردگی و یأس نیروهایی مواجه است که طی 50 روز گذشته مرعوب فضای روانیای شده بودند که گردانندگان مجاهدین متعاقب حکم دادگاه بدوی اروپا بهراه انداخته بودند.

به صحنه آوردن رجوی و تبریک‎های پیاپی قومی و قبیلگی از اور به اشرف و از اشرف به اور، بخشی از جنگ روانی گشتاپوی مجاهدین علیه نیروهای محصور در اردوگاه اشرف بود.

اکنون برای هزارمین بار اثبات گردید که جار و جنجال‎های فرقهی رجوی، چیزی جز "هیاهو برای هیچ" نیست و جز در چارچوب جنگ روانی معنای دیگری ندارد.

ایران‎دیدبان

_______________

* اطلاعیه مطبوعاتی 2778 نشست شورای وزیران اقتصاد و مالی اروپا

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.