آیا فریدون فرخزاد،کاظم رجوی،نقدی و .. توسط خود مجاهدین ترور شدند؟

چرا آقا و خانم رجوی با گانگسترها رابطه دارند

در این نوشتاربه دو موضوع اشاره می کنم که بسیار حائز اهمیت در روابط وعملکردهای آقا وخانم رجوی ست.
آقای ایلیرمتا رییس جمهورآلبانی دریک برنامه تلویزیونی با انتقاد ازسفیرامریکا درآلبانی ومطرح کردن دخالتهای سفیرگفته آقای ادی راما نخست وزیرآلبانی یک فرد گانگستر و بیمار روانی ست.

ازآنجایی که آمریکا مجاهدین رابه آلبانی برده وازآنها حمایت می کند وبا انتقاد رئیس جمهور از سفیر امریکا بخاطر دخالت در اوضاع داخلی آلبانی میتوان نتیجه گرفت که یکی از دخالتها حمایت ازمجاهدین است که اینقدر رئیس جمهور را آزرده خاطر کرده که در برنامه تلویزیونی رسما سفیر را به صلابه می کشد وموضوع دوم این است که آقا وخانم رجوی چرا با گانگسترها رابطه دارند ؟ مگرسازمان سیاسی واسلامی وانقلابی نبود ؟ مگربرای مبارزه با آخوند بخارج نیامده بود ؟ مگرهدف سرنگونی نبود ؟ و……

تروریسم

پس چرا به برقراری تمام عیاربا گانگسترها ختم شد ؟ این که حرف ما نیست حرف رئیس جمهور آلبانی ست که نخست وزیر گانگستر و بیمار روانی ست. البته خیلی واضح وروشن است.

به دو دلیل قبلا نوشتم که سازمان مجاهدین دیگریک سازمان مبارز وسیاسی وانقلابی نیست بلکه باند مافیایی ست که کارکردهای مافیایی دارد. برخوردها را درزمینه های مختلف ببینید خیلی فراتر از فرقه رفته خیلی از مرزها را در نوردیده که با گانگسترها و بیمارهای روانی رابطه برقرارمی کند یکی به خاطر مرام و مسلک مافیایی و باندی و دیگری به خاطرروان پریشی وبیمار روانی بودن آقا وخانم رجویست که دوخصوصیات فوق باعث وحدت ونزدیکی با نخست وزیر گانگستر می شود که بیست وچهارساعته عملهای روانی وگانگستری دررابطه با مخالفین خود که ازاو جدا شده اند درآلبانی و سایر کشورها دارد.

بیاد داشته باشید که وقتی ازحمایت صدام برخورداربود همین برخوردهای گانگستری وروان پریشی را هم دراشرف وعراق پیاده می کرد.حال معلوم می شود که آقا وخانم با پشتوانه کدام گانگستر و بیمار روانی لغز و لنترانی برای ما میخواند ، مدام تهدید می کند بله با حمایت ادی راما نخست وزیرگانگستروبیمارروانی آلبانی ست .اتحاد انقلابی با گانگسترمبارک است آیا با این منطق و تفکرات سرنگونی محقق میشود ؟

در اینجاست که معلوم میشود چرا چهل سال است که سرنگونی را نتوانسته محقق کند مگربا گانگستربازی وروان پریشی وعملکرد مافیایی میشود مبارزه سیاسی کرد وبه سرنگونی رسید ؟

آلاله بهمنی خواهرزاده فریدون فرخزاد چند روز پیش مصاحبه ای درباره قتل فرخزاد دایی خودش داشت یکی ازموضوعاتی که مطرح کرد برای اولین باربود که بنده شنیدم . گفت مجاهدین خلق درسوئیس فرخزاد را یکبارترورکردند که گلوله ها به فرخزاد نخورد وجان سالم بدربرد که حرف را هم اززبان فرخزاد می گوید نه خودش یعنی اینکه ازقدیم مجاهدین دراروپا هسته های ترورداشته وعملهای تروریستی انجام میداده اند که البته باید آقا وخانم رجوی دراینباره روشنگری و موضع گیری کنند.

اما سوالی برای بنده بوجود آمده که سوال رابا شما خوانندگان عزیزدرمیان میگذارم البته نمیگویم این بوده وچنین اتهامی به آقا وخانم نمی چسبانم فقط سوالم را مطرح میکنم سوال کردن وسوال را با دیگران به اشتراک گذاشتن که جرم نیست با توجه به صحبتهای خانم آلاله بهمنی ایا امکان این نیست که ترورهای گذشته مثل کاظم رجوی ، نقدی و….. توسط خود مجاهدین وبدستورآقای وخانم رجوی صورت گرفته باشد که بخواهدگردن حاکمیت ایران انداخته وادعای مبارزه کند دولتهای اروپایی راپشت خودش برای حمایت وفعالیت دراروپا بیاورد وخود را سفید نشان بدهد ؟؟؟

الله اعلم

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا