ائتلاف بعث – مجاهدین در گوشه ‎ی رینگ

در حالی که سه سال از آغاز دخالت>‎دستی بقایای حزب بعث در عراق می>‎های عراق بازی می>‎فکران و دل>‎های دار و دسته>‎دنبال تفرقه>‎دهند.

"حسن العلوی" متفكر و پژوهش>‎ی ابزاری بقایای بعث از مجاهدین گفت: « چرا اهل سنت عراق كه در تضاد با شیعه>‎رود و با مجاهدین خلق ایرانی دست می>‎ی بینش عقیدتی و اصول اخلاقی و پایه>‎كار می>‎ی ابزاری برخی از نمایندگان اهل سنت پارلمان عراق از گروه تروریستی رجوی گفت: « بعضی>‎های ماهواره‌ای به آنها كمك می‌كنند و دست به برگزاری جلسات می‌زنند و در امور عراق دخالت می>‎هایی كه با كمك این سازمان تروریستی در بروكسل و پاریس برگزار می‌شود، شركت می>‎كنند. یكی از آنها كه رهبر یك فراكسیون پارلمانی است گفت ما با سازمان منافقین خلق در اهداف و اصول مشترك هستیم. فكر می>‎ی رینگ قرار می>‎كند و یا خودش را به فراموشی می‌زند كه این سازمان توسط اتحادیه>‎عنوان یك سازمان تروریستی طبقه>‎ها قرار می>‎ی گفت>‎دنبال مواضع دایینی و اظهارات مذهب>‎اند. این مواضع و اظهارات، داینیی را تحت پیگرد قانون مبارزه با تروریزم قرار می>‎افکنان که از مجاهدین استفاده>‎کنند به جایی رسیده است که رسانه>‎المللی خواستار دستگیری مشعان جبوری شدند. منابع گفتند نیروهای چند ملیتی با صدور حكمی به>‎كه كانال ماهواره>‎دهد، قصد دستگیری وی را دارند. *

دیدبان

_____________________

* کلیه>‎لیبرتی است

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.