عملکرد سازمان مجاهدین خلق

دعوت به تحریم انتخابات با هدف ایجاد ناامنی و سو استفاده از مشکلات معیشتی مردم ایران

فرقه آزادی کش و ضدایرانی رجوی که بیش از 42 سال است در راستای تامین منافع دشمنان ایران و ایرانی فراخوان تحریم انتخابات توسط مردم ایران را میدهد و خوشبختانه به یمن هوشیاری بالای مردم و شناخت کاملشان از ماهیت پلید این فرقه هر بار تو دهنی محکمی دریافت می کند، این بار هم در سیزدهمین دور از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است روز 28 خرداد 1400 برگزار گردد در راستای پیشبرد منافع اربابان آمریکایی و اسراییلی از مردم ایران خواسته اند که انتخابات را تحریم و پای صندوق های رای نروند. آنها ابلهانه تصور می کنند که مشکلات معیشتی و مطالبات بحق مردم و ضعف و ناکارآمدی برخی از مسئولین در محقق کردن وعده هایشان باعث خواهد شد مردم ایران امنیت و آرامش خود را فدای خواسته فریبکارانه آنها نمایند!

مردم هوشیار ایران بدرستی می دانند که راه برون رفت از این مشکلات نه تحریم بلکه حضور فعال در عرصه انتخابات با هدف اصلاح کردن و تاثیر گذاشتن بر شرایط فعلی است. آنها میدانند با شناخت مکفی از برنامه های کاندیداها و سوابق عملکرد گذشته آنها می توان به اصلاح و تغییر امور کمر همت بست. تجربه مشارکت بالای مردم سوریه در دور اخیر انتخابات علیرغم هر مخالفتی که با دولت آن کشورش داشتند تجربه گرانبهایی در پیش روی ما است که آنها دوران جنایات داعش در حق خودشان و نعمت امنیت را فراموش نکرده اند. آنها بچشم خود دیدند که در فقدان امنیت، داعش که توسط امریکا تاسیس شد چگونه سر صدها هموطن آنها را بریدند وبه نوامیس آنها در مقابل چشمشان تجاوز کردند .

راه رستگاری و بهروزی مردم ایران نه تحریم و کنار کشیدن از حق تعیین سرنوشت بلکه مشارکت فعال و حداکثری برای تغییر امور و انتخاب آگاهانه و همراه با شناخت برنامه کاندیداهایی است که پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.

انتخابات ایران

شرکت در انتخابات نه یک امر حکومتی بلکه یک وظیفه ملی و در راستای احساس مسئولیت در قبال سرنوشت خود و آیندگان است. انسان از ابتدای خلقت عنصری آگاه و مسئول آفریده شده و فرق متمایز او با دیگر مخلوقات در همین عنصر مسئولیت پذیری و اختیار و حق انتخاب است. مردم ایران که در طی 42 سال علیرغم تمامی مشکلات جنگ و تحریم از این حق انتخاب خود پا پس نگذاشته اند این بار هم بدون توجه به یاوه گویی های سران فرقه مجاهدین خلق و شخص رجوی با مشارکت فعال خود سرنوشت بهتری را برای خود رقم خواهند زد. سرنوشتی که لاجرم برغم تمامی مشکلات تحریم، کرونا و بیکاری، فقر و گرانی و تورم به بهروزی و آسایش و رفاه اقتصادی و اجتماعی راه خواهد برد. فرقه مجاهدین خلق که این چنین از مردم خواستار تحریم انتخابات است خودش به هیچ یک از ساز و کارهای دمکراسی و حق انتخاب رای آزاد اعضایش اعتقادی ندارد و صرفا در تمامی این سالیان در زمین دشمن بازی می کند.

در حقیقت دعوت از مردم ایران برای تحریم خواسته دشمنان استقلال ایران زمین و بخصوص آمریکاست که توسط رهبران مجاهدین خلق وشخص رجوی نشخوار میشود. به همین دلیل مردم ایران عطف به همین شناخت بدور از هیاهوهای مجاهدین خلق با شرکت فعال در انتخابات و رای دادن به گزینه مناسب که دلسوز مردم بوده و حل و فصل مشکلات معیشتی و اقتصادی و گرانی و بیکاری را در برنامه خود قرار داده و نسبت به آن متعهد میگردد. ضمن انجام وظیفه به مبرم ترین خواسته ملی بار دیگر مشت محکمی به دهان این فرقه ضدایرانی خواهد زد و آرامش وامنیت خود را فدای یاوه گویی های این خائنان به خلق و میهن نخواهند کرد.

اکرامی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا