اعضاء جداشده از فرقه رجوی

ابلاغیه بر علیه شهرام نصیری – گواهی دیگر بر پوشالی بودن موسسان پنجم

باز هم جریان بی وقفه جدایی از فرقه، باز هم قصه پر غصه قطع هزینه جداشده ای دیگر از سوی فرقه تروریستی رجوی و باز هم داستان ظلم سازمان ملل و کمیساریای پناهندگی در حق اعضای فرقه که به آلبانی رفتند.

چند روز قبل سران فرقه تروریستی رجوی با دادن بیانیه ای با عنوان «ابلاغیه قطع رابطه و کمک مالی به شهرام نصیری» تنها منبع درآمد او برای گذران زندگی را به این علت که حاضر به ادامه جاسوسی بر علیه دیگر اعضای جداشده نشده است را قطع نمودند. رجوی ها با دادن این ابلاغیه تلاش می کنند تا از یک سو اعضای گرفتار در فرقه را از جداشدن از فرقه بترسانند و به آنها بگویند که در صورت جدایی چه سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود و از سوی دیگر می خواهند بقیه جداشدگانی که تا امروز اسرار درون خود را بیرون نریخته اند و بر علیه فرقه تروریستی رجوی افشاگری نکرده اند را به وحشت بیاندازند و بگویند اگر برای ما جاسوسی نکنید، ما با دادن اطلاعیه، هر اتهامی که بخواهیم به شما خواهیم زد و هزینه زندگی تان را قطع خواهیم نمود. هزینه ای که باید توسط کمیساریای پناهندگان مستقیماً به اعضای فرقه پرداخت می شد اما با ساخت و پاخت بین فرقه وطن فروش رجوی، دولت آمریکا، دولت آلبانی و کمیساریای ملل متحد، سران فرقه در ازای مزدوری و جاسوسی برای دشمنان ایران، آن را در اختیار گرفتند تا با سوء استفاده از آن جداشدگان را تحت فشار قرار داده و آنان را علیرغم جدایی از فرقه کماکان در چنگال اهریمنی خود اسیر نگهدارند.

باجگیری در فرقه رجوی

اما مگر قطع هزینه برای آقایان منصور براهویی، خلیل انصاریان، باقر محمدی، غلامعلی میرزایی، پرویز حیدرزاده و بسیاری دیگر توانست مانع از گسستن زنجیر اسارت بشود و مگر رجوی ها توانستند با این حیله سنگدلانه مانع از ریزش بی وقفه و جدایی دیگر اعضاء بشوند که حالا این سیاست شکست خورده برای آنها نتیجه داشته باشد.

اما این ابلاغیه و اعلام این جدایی آن هم در بحبوحه ادعای «موسسان پنجم» و در شیپور کردن آن، نشان می دهد که این ترفند چقدر پوشالی است و نه تنها موسسانی در کار نیست بلکه آنچه حقیقت دارد مسلئه داری، جدایی ، عدم همکاری جداشدگان با فرقه و افشاگری علیه رجوی هاست که خود را نشان می دهد.

جداشدگان نمادی از واقعیت درون مناسبات فرقه هستند که از طریق آنها می توان فهمید در مناسبات فرقه اوضاع چقدر خراب است. از طریق آنها می توان فهمید که رجوی ها تا چه حد سنگدل هستند که به این آسانی روزی جداشدگانی که هنوز هیچ حرفی علیه آنها نزده و تنها نمی خواهند علیه دیگر جداشدگان جاسوسی کنند را مثل آب خوردن قطع می کنند. این جداشدگان نماد اعضای فرقه هستند و این ابلاغیه به خوبی نشان داد که ریزش نیرو ادامه دارد و در حقیقت نه تنها موسسانی وجود ندارد بلکه این ترفند رجوی هاست تا با سوء استفاده از آن روز فروپاشی محتوم یک فرقه ضد انسانی را به تاخیر بیاندازند، غافل از این که این امر دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.

با آرزوی موفقیت برای تمام دوستان جداشده در آلبانی

صالحی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا