انتخابات باسمه ای و دیکتاتوری رجوی ها

دستگاه تبلیغاتی رجوی با اعلام زمان رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران به طرز دیوانه واری سعی دارند با جار و جنجال و شانتاژ وانمود کنند مردم ایران در انتخابات شرکت نخواهند کرد و از طرف دیگر دوستان شان اعم از غرب گرفته تا شیوخ مرتجع عربی توسط رسانه های خود بر این طبل توخالی می دمند و هر روز فردی را به تلویزیون کشانده تا مطرح کنند مردم ایران دست رد به سینه این انتخابات می زنند .

اما در مورد دستگاه تبلیغاتی رجوی باید گفت آنان از کلماتی سخیف مانند سیرک و شعبده انتخاباتی استفاده می کنند! اگر رجوی ها این گونه سعی دارند وانمود کنند که انتخابات در ایران به این شکل است باید به این سئوال جواب بدهند انتخابات در درون مناسبات چه نام داشت ؟ آیا به واقع انتخابات در تشکیلات آزاد بود ؟ آیا کسی می توانست در مورد فرد مورد نظر حرف و یا انتقادی داشته باشد ؟ آیا شما جرات داشتید که حتی به صورت صوری چنین مناظره ای در درون مناسبات خود برگزار کنید؟ در آنجا شیر بی یال و دم و اشکم و نرینه وحشی وقتی نعره می کشید و عنوان می داشت باید همه به مریم قجر رای بدهند باید این کار انجام می شد. در این میان تعدادی از خوک های لاشخوار مانند ابریشم چی ، توحیدی ، محدثین و بقیه خوک ها باید برای تایید بر این انتخاب مهر می زدند و از طرف دیگر زنان گرگ صفتی مانند مهوش سپهری ، مژگان پارسایی ، فهمیه اروانی و بقیه وحوش برای خوش خدمتی به نرینه وحشی بزرگ یعنی رجوی باید این گونه عمل می کردند تا کسی قدرت عرض اندام نداشته و اگر کسی حرفی و یا انتقادی می داشت بعداٌ او را تنهایی گیر آورده تا وی را پاره کنند تا درسی برای دیگران باشد که در حکومت استبدادی رجوی همه باید گوش به فرمان باشند .

مسعود رجوی

بودند نفراتی که حاضر نشدند در کنار نرینه وحشی یعنی رجوی قرار بگیرند و حتی جانشان را از دست دادند.

انتخاباتی که در درون تشکیلات رجوی ها انجام می گرفت به معنی کلمه دیکتاتوری بود و مانند زمامداران منطقه صدام فقط یک کاندید داشت و بعد از رای آوردن عنوان می شد که وی با رای اکثریت به قدرت رسیده است! همان مدلی که در مناسبات فرقه ای رجوی انجام می گرفت . جالب اینکه در انتخابات مناسبات فرقه ای رجوی هیچ کس جرات نداشت رای ندهد و همه ملزم به رای دادن بودند چون افراد می دانستند اگر این کار انجام نشود توسط حیوانات خونخوار رجوی دریده خواهند شد.

اگر اکنون همان وحوش مدعی انتخابات آزاد می شوند، خودشان حتی یک بار هم حاضر نشدند این کار انجام گیرد و این پوشال بافی در مورد شیوه انتخابات دروغی بیش نیست و اگر آنان به قدرت برسند همانند کره شمالی و یا صدام دیکتاتور و یا انور خوجه و یا پل پت عمل می کنند تا کسی جرات نداشته باشد حرفی در مورد انتخابات بزند.

آیا کسی که خود حاضر نیست در مناسباتش انتخابات آزادی برگزار شود می تواند مدعی انتخابات برای مردم ایران شود ؟ وقتی انتخابات در درون مناسبات از سیرک و شعبده فراتر رفته و تهدید بود می تواند برای دیگران نسخه انتخابات آزاد بپیچد؟

تمام این لجن پراکنی علیه انتخابات ایران نشان از این دارد که حتی رجوی نتوانست با فریبکاری و حقه بازی به قدرت برسد و اکنون با کمک دوستان مرتجع خود می خواهد این گونه چهره انتخابات ایران را مخدوش کند . چرا رجوی که خودش را نخود هر آشی می داند در مورد سایر کشورها و انتخابات شان حرفی نمی زند ؟ آیا فقط کشورهای دوست ایران انتخابات درستی ندارند ؟ آیا رجوی در مورد انتخابات اخیر آمریکا کور شده بود که ترامپ چه افتضاحی به بار آورد؟

رجوی این نرینه وحشی که فقط اسم کشکی شیر پیر بر او مانده دیگر رمقی ندارد که حتی نعره سر دهد و می خواهد با لجن مال کردن انتخابات ایران به دیگران بفهماند که دیگر دشمنان می توانند هنوز روی وی حساب کنند.

در انتها باید به او گفت که دیگر دوران شما و وحوش وحشی تان گذشته است چون آنقدر پیر شدید که باید در گوشه ای بنشینید تا مرگ تان فرا برسد. این سنت حیوانات در جنگل است که البته در مورد زنان و مردان مسئولی که شغل شان همانند جانوران وحشی دریدن دیگران است هیچ تفاوتی ندارد و دور نیست که آنان مانند رجوی در گوشه ای از تنهایی خود بمیرند .

هادی شبانی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا