بطلان دعاوی به ظاهر حقوقی باند رجوی

گروه تروریستی مجاهدین، نامه‎ای را از جانب "فرانسوا سر" یکی از وکلای خود، در اعتراض به سخنان سخنگوی دولت عراق مبنی بر اخراج این گروه، انتشار داده است.

در وهله‎ی نخست این نامه را باید در چارچوب جنگ روانی باند آدمکش رجوی علیه دولت عراق و تلاشی برای مرعوب ساختن دولتمردان عراقی با تهدید به پیگرد قضایی و محاکمهی آنان، ارزیابی نمود.

اما این نامه حاوی نکات دیگری هم هست که برملا کننده‎ی بخشهای پنهان ماجرای تلاش مجاهدین برای جلوگیری از اخراجشان از عراق میشود و در حقیقت نمایشی از دست و پا زدنهای بیهودهی آنان در برابر دولت عراق میباشد، دولتی که مصمم به اخراج آنان از این کشور است.

از آنجا که مواضع سخن‎گویان مجاهدین فاقد هرگونه وجاهت قانونی است، گردانندگان باند رجوی از طریق وکلای گرانقیمت خود به تهدید مسؤولین عراقی مبادرت میورزند. این بار نیز فرانسوا سر مانند سایر وکلای مجاهدین، بر اصل عدم جابجایی اجباری تأکید کرده است، با این تفاوت که با نزدیک بودن زمان اخراج مجاهدین به دو اهرم دیگر توسل جسته که ذات غیرحقوقی و کاملاً نامشروع دعاوی باند تروریستی رجوی را بر ملا میسازد. وی مینویسد:

« معاون فرماندهی کل نیروهای چندملیتی در عراق درنامه یی به دبیر کل مجاهدین در تاریخ 16 فوریه 2006 نوشت "نیروهای چند ملیتی در عراق به مسئولیتهای خود در رابطه با کنوانسیون 1949 ژنو پیرامون رفتار با افراد غیر نظامی واقف هستند. بطور خاص ما نسبت به الزامات رعایت ماده 45 که طبق آن انتقال یک فردِ تحتِ حفاظت به کشوری که در آن بخاطر عقاید سیاسی یا مذهبش ممکن است مورد اذیت و آزار، قرار گیرد، حساس هستیم." وی برای تشریح بیشتر گفت "من مایلم شما را مطمئن سازم که نیروهای چند ملیتی عمیقا به امنیت و حقوق افراد حفاظت شده در اشرف و همچنین اصل نان رفولمان متعهد باقی می مانند". »

وکلای مجاهدین با فریبی بسیار سطحی و ابتدایی می‎کوشند از طریق قرار گرفتن در پشت نیروهای امریکایی، دولت عراق را از تصمیمش منصرف سازند.

مجاهدین و و کلایشان از آنجا که می‎دانند هیچکدام از تهدیدات حقوقی مبنی بر قابل پیگیری بودن اظهارات و تصمیم دولت عراق، پشیزی ارزش حقوقی ندارد، آخرالامر به حربهی قدرتنمایی با بازوی اشغالگران روی آورده و میکوشند تا شاید از این طریق موفقیتی حاصل کنند. غافل از اینکه نیروهای امریکایی بر خلاف اطلاعیههای رسمی، آب پاکی را بر روی دست گردانندگان اردوگاه اشرف ریخته و اعلام داشتهاند که در برابر خواست دولت عراق کاری از دستشان برنمیآید.

آنچه مسلم است و آقای دباغ سخن‎گوی دولت عراق نیز در اظهارات اخیر خویش به آن اشاره داشته است، ملاحظاتی است که دولت عراق نسبت به قوانین و مقررات بینالمللی در اینباره دارد و با اشراف بر آنها و اطلاع از آن است که باز هم قاطعانه و در روزهای اخیر بارها و بارها بر اخراج باند آدمکش رجوی از عراق تأکید مینماید.

ایراندیدبان

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.