عملکرد سازمان مجاهدین خلق

وقتی مرز بندی بر اساس منافع ملی نباشد

آویزان شدن رهبر عقیدتی به صهیونیزم

قدیما آقای رجوی همیشه به خود می بالید که ضد اسرائیل است اگررادیو اسرائیل حرفی برعلیه ما بزند دنیا رابرسراسرائیل خراب خواهیم کرد و…. ماهم که شناختی ازماهیت وهویت او نداشتیم هروقت از این حرفها در نشستها میزد کف وسوت راه می انداختیم سروکله خود به دیوارمی کوبیدیم که آقا فقط رهبر ما نیست رهبرملتهای تحت ستم جهان است و ما هم باید با تمام قدرت ازاودفاع وحرفهایش را توتیای چشم خودکنیم تا خدایی ناکرده مورد غضب خداوند رحمان قرارنگیریم وبه سوسک وقورباغه تبدیل نشویم.

بعد سرنگونی صدام سروکله مزدوران اسرائیل وصهیونیست ها درنشستها وکنفرانسها وتظاهرات مجاهدین وشورای آنها پیدا شده ودرتظاهرات درکنارآرم مجاهدین پرچم صهیونیزم رابالا می برند. در الم شنگه هایی که به خاطرانتخابات یک ماه پیش راه انداخته بودند خیلی زیاد درکلیپها دیده می شود رابطه مریم معمارصادقی واحمد باطبی مزدوران صهیونیزم با آقا وخانم رجوی برکسی پوشیده نیست که درنشستها وکنفرانسهای خانم رجوی شرکت می کنند وازحمله نظامی وتحریم وبمباران اتمی می گویند.

موضوع چیست 32نفرکه سردمدار آنها مریم معمار صادقی و احمد باطبی هستند درنامه ای به نخست وزیر صهیونیزم و جدید اسرائیل درخواست کرده اند که سیاستهایش را تغییرندهد وهمان سیاستهای نتانیاهو ضد بشردررابطه با ایران را ادامه بدهد با شناختی که بنده دارم درپشت نامه کسی غیرازآقاوخانم رجوی نیست وبدرخواست آنها نامه نوشته شده نشان ازضدیت آنها با ملت ایران به خاطررسیدن بقدرت است ولی باید گفت ازگندم ری که چه عرض کنم ازدانه خاروگون مرزهم نخواهید خورد ممکن است درآلبانی گه لپ لپ خورند وگه دانه دانه ، سوالی وجود دارد چرا امروزه بیانیه آویزان شدن به صهیونیزم این قدرآشکاربیرون امده است ازقدیم الایام که رابطه بوده ولی هیچ وقت اینقدربی پرده بیان نمیشد یک دلیل دارد

همانطور که قبلا نوشتم ضربه درانتخابات آنقدرسنگین بود زهر در حلقوم آقا وخانم ریخت بیانیه  اثر زهردربدن سیاسی واستراتژیک است که چاره ای ندارد الا اینکه تعارفات را کنارگذاشته وبی پرده وبدون تعارف کاملا روبازبه صهیونیزم آویزان والتماس ودرخواست کند که بیائید مثل نتانیاهو با ایران رفتارکنید درشبکه های اجتماعی همان موقع نوشتم اوضاع اسرائیل وحکومت صهیونیزم بعد ازچهارهزارموشک ، هیبت وهیمنه نظامی واطلاعاتی وسیاسی وایدئولوژیک آنها فروریخته است دیگرنمیتواند دم ازنیل تا فرات بزند زیرادرکشورادعایی خودش همه چیزش بیغما رفت در چنین شرایطی آویزان شدن به صهیونیزم پدرمرده ، یتیم شده نشان ازاوج خفت وخواری وبی درمانیست .زمانی خواهان سیاست ضد ایرانی نتانیاهوست که آن سیاست زیرآوارچهارهزارموشک دفن شده است .به نظرمیرسد آقا وخانم آب توبه را که سالیان پیش برسرریخته بودند امروزه قلپ قلپ می نوشند اینطورکه ازخبرها پیداست آقا وخانم ماهیت جدید پیدا کرده اند .ازانجایی که خانم رجوی وخیلی ازمسئولین بالای آنها ترک زبان هستند ترکی می نویسم تا بهتربفهمند  آهای آتا وآنا خاخام درشاخ گاو ندمید که خیری که نمیرسد هیچ بسیاربه زیانتون تمام خواهد شد راستی مزدورکیست ؟ ازآنجایی که خودرا مسلمان می دانند بازبان مسلمانی حرف می زنم خودم تمام موجودات عالم را مخلوق خدا میدانم وفرقی قائل نیستم ولی می گویم آقا وخانم مزدورصهیونیزم ازمدفوع سگ وخوک هم نجس تراست آقا وخانم عین خوک هر مدفوعی را میخورند  کثیف ترین و ضد ایرانی ترین مرزبندیست وقتی مرزبندی منافع ملی نباشد و ازچنین مواضع کثیف وضد ایرانی تعجب نمیکنم .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا