عملکرد سازمان مجاهدین خلق

فریب نخورید آزادی بعد از استقلال معنی پیدا می کند

چرا رجوی هیچ وقت یک کلمه از استقلال نمی گوید

اصلی ترین اختلاف بنده با آقا و خانم رجوی درهمین رابطه بود. از اشتباهات خودم که بارها نوشته ومسئولیت آن را هربار به عهده گرفته ام که آنهم رفتن به عراق بود. باز در اینجا یادآوری می کنم اصلی ترین اشتباه بنده خروج از کشور و رفتن به عراق بود ، چرا اشتباه ؟ چون فرد ایرانگرایی بودم استقلال مهمترین موضوع ومسئله در تفکر ایرانگرایی ست وقتی در تفکر نباشد ویا برخلاف عمل شود صد درصد وابستگی را همراه خود دارد ونمی شود چنین افرادی را ایران گرای وطن پرست نامید. همانطور که بارها گفتم زمانی متوجه تناقض تئوری با عمل خود شدم که کار از کار گذشته بود. با خروج از کشور و رفتن به عراق هم وابستگی خود را مهر کردم، هم بی وطنی و ضدیت با وطن را به نمایش گذاشتم اما جواب سوال

در ایرانگرایی سرزمین بر انسانهایی که در آن زندگی می کنند الویت دارد چرا ؟ جهان که ایران هم جزیی از آن است پنج میلیارد سال قبل از انسان شکل گرفته تمام موجودات در آن و با آن خلق شده اند که انسان آخرین موجود خلق شده است .سرزمین محل زندگی ست. اگر سرزمین به تاراج برود هیچ زندگی درستی در آن قابل تصور نیست. کشورهای افغانستان وعراق وسوریه ولیبی ویمن را نگاه کنید چه کسی مدعیست که توانسته اند دربیست سال گذشته زندگی درستی داشته باشد یا چرا ما برای سرزمین جان خود را میدهیم ؟ چرا آقا وخانم رجوی مدعی هستند که برای مردم وکشورجان خود را داده اند ؟ چرا میگید ما درجنگ برعلیه عراق شرکت کردیم ؟ وده ها چرای دیگرتمامی اینها ثابت می کند که سرزمین الویت برانسانها دارد سرزمین چیست دریک کلمه سرزمین یعنی استقلال واستقلال یعنی منافع ملی ومنافع ملی یعنی زندگی درامنیت وآرامش بدون استقلال زندگی نیست عذاب وبردگی وناامیدی ویاس ازرحمت خداست.

آزادی بعد از استقلال و سرزمین معنی پیدا می کند. آزادی یعنی انسانها چگونه وبا چه منطق و روشی زندگی خود را شکل می دهند. چگونه روابط اجتماعی خود را تعریف می کنند بدون استقلال زندگی وجود ندارد و بی معنی ست ولی بدون آزادی می شود زندگی کرد کما اینکه درطول تاریخ انسانها با حکومتهای دیکتاتوری بسیاری روبه رو بوده اند ولی با کمی مشکلات به زندگی خود ادامه داده اند ولی وقتی با هجوم خارجی اسکندر و چنگیز واعراب وعثمانی وتزارها وملکه انگلیس روبرو بوده اند همه چیز نابود شده است .درآزادی الویت با انسان است چون انسان هستم و همه چیزدر خدمت انسان. پس مجازم هرکاری را بکنم عملکرد اصلاح طلبان از اینجا نشأت می گیرد چه بلایی سر مملکت و مردم آوردند؟ الویت انسان برسرزمین خودبه خود الویت آزادی براستقلال را بهمراه دارد که نشأت گرفته ازجهانگرایی ونولیبرالیسم های وحشی ست جهان مال ماست سرزمین ها مال ماست ، آزادیم هرغلطی که خواستیم بکنیم .
سوالی که مطرح است چرا رجوی هیچ وقت دم ازاستقلال نمی زند ویک کلمه نمی گوید ولی شب وروز برآزادی می دمد ، گوگیجه آزادی می گیرد برای آزادی تب می کند ، چرا الویت اول واصلی را ول کرده به فرعی و به حاشیه می پردازد ؟

دو دلیل بیشتر ندارد یکی اگر از استقلال دم بزند باید ازقدرت پرستی ورسیدن به قدرت دست بردارد با توجه به اوضاع فکری وایدئولوژیک رجوی امکان پذیرنیست زیرا مرگ خود را امضا کرده است استراتژی ها دراین راستا شکل گرفته وبهمین دلیل سرش درگل فرورفته چون خردرباتلاق گیرمیکند.

دوم اگرازاستقلال دم بزند نمی تواند آویزان دشمنان کشوروآدمخواران با نحله های فکری متفاوت همنوا و همساز شود تا به قدرت برسد پولی نیست حمایت وامکانات درمحاق است بهمین دودلیل واژگان ومحتوای آنها را عکس بخورد مردم می دهد .از نظر فکری ونحوه تفکر و رسیدن به هدف عوام فریبی انجام می دهد زیرا در تفکر آزادی مردم را فریب می دهد وصاحبان منافع را با خود همراه می کند ولی دراستقلال اینگونه نیست تنها می ماند منافع ملی راقربانی منافع فردی وقدرت پرستی می کند بهترین راه الویت دادن آزادی براستقلال است واین همان فریب بزرگ وتاریخی دشمنان کشورومردم است که درحال اجرای آن هستند.

آقای رجوی دنباله روی جهانگرایی یا بهتر است بگویم بی وطنی ست طرفدار نولیبرالیزم های وحشی و ضد انسانی ست و اوامر آنها را به نام انقلابی اجرا می کند. ..

فریب نخورید آزادی بعد از استقلال معنی پیدا می کند .
علی شیرزاد

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا