عملکرد سازمان مجاهدین خلق

این رجزخوانی ها، با قطع پول عربستان تمام خواهد شد – قسمت دوم

مریم رجوی در سخنرانی طولانی خود که تنها با پول بیگانگان ترتیب این نوع سخنرانی های پر هزینه و نشر متن آن میسر است ، گفته های خود را چنین دنبال میکند:

قسمت اول مقاله رجزخوانی ها، با قطع پول عربستان تمام خواهد شد

” این هزار زندانی، با هم‌رزمانشان در همین اشرف ۳ جمعاً بیش از ۱۰۰ هزار سال سابقه حرفه‌ ای مبارزاتی و تشکیلاتی دارند و قلب تپنده مقاومت سازمانیافته سراسری مردم ایران را تشکیل می‌دهند که از یک‌سو مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی رژیم در این دهه‌ها و از سوی دیگر تضمین سرنگونی و آینده ایران آزاد و دموکراتیک است.”

بنازم به این نوع دروغگویی!
هزار زندانی راه جهل و جهالت و جنایت رجوی ، همرزمانی دارد که بهمراه آنها یکصد هزار سال زندان کشیده اند!
ادعایی که قابل ثبوت نیست و در عوض خصلت ” گوبلزی” و”ماکیاولی ” گوینده را بخوبی عیان میکند.
راست آنست که زندانیان بعد از 30 خرداد 1360 و مخصوصا بعد ازانقلاب ایدئولوژیک شماها را نمیتوان زندانی سیاسی بحساب آورد وبهتر است که آنها را در جرگه ی جنایتکاران یا در خوشبینانه ترین شکل ، فریب خوردگانی که میبایست تحت نظر اساتید روانشناسی قرار گیرند ، بحساب آورد.

شما مریم خانم، تا الان و با پشت سر گذاشتن اینهمه تجارب تلخ میبایست درمی یافتید که نیروهای تحت امر شما دربین بدنام ترین دشمنان مردم قرار دارند و امید بدست آوردن دموکراسی ازطریق آنها که به هر نحوی دراختیار مطلق شما قرار دارند ، امیدی ابلهانه است!

همچنین :
” این گروه سیاسی و اجتماعی بزرگ، همواره گوشزد می‌کند که میان جامعه ایران و رژیم حاکم، دریایی از خون قرار دارد و مهم‌ترین عامل از بین بردن مشروعیت رژیم است. حالا می‌توان صورت مسأله و جبهه‌بندی سیاسی امروز ایران و طرفین آن را که دریای خون آن‌ها را جدا و مرزبندی می‌کند، به چشم دید.”

اختلافات و تضادهای موجود بین مردم و حکومت ، ابدا ارتباطی به شماها ندارد و مردم اگر توجهی به شما داشته باشند- که روند جریان نشان میدهد که چنین نیست- ازجنس وقماش دیگری بوده ودرتحلیل نهائی شما هیچ حسابی که بنفع تان باشد، بر روی این نابسامانی های کشور ونارضایتی مردم نمیتوانید بازکنید.

ضمنا گروه شما یک گروه مافیایی است که به حرفش توجه نمیشود واز این رو، بی جهت خود را سیاسی معرفی نکنید!

همینطور:
” چگونه می‌توان، هم خواهان انهدام مجاهدین و درهم شکستن مواضع، ارزش‌ها و مرزهای سرخ آن‌ها و از میان‌ برداشتن رهبر مقاومت بود و هم خود را دادخواه و دلسوز شهیدان خواند؟”

میتوان وخوب هم میتوان وچرا؟
برای اینکه شما ضدمردمی هستید و وجود نحس تان ضررهایی به مردم و منافع ملی کشور میزند.
مقاومت شما در برابر میهن دوستی قرار دارد و این مقاومت- گرچه اهمیت چندانی ندارد- برعلیه منافع ملی بوده وکسی که با این پدیده ی شوم مقابله کند، به مردم ومیهنش خدمت میکند و درود برچنین شخص و جریاناتی باد که به وظیفه ی ملی و وجدانی خود عمل میکنند.

مجددا:
” بار دیگر از دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر می‌خواهم به‌فوریت برای بازدید از زندان‌های رژیم ایران و ملاقات با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی اقدام کنند.”

اولا اگر قرار بازدید از زندان ها باشد ، این قاعده چرا نباید شامل زندان های همه ی کشورها باشد؟
مثلا آیا شما میپذیرید که از زندان های علنی و مخفی آمریکا هم بازدید شود؟
آیا فراموش کرده اید که زندان ابوقریب تحت نظارت آمریکا محلی بود که درآنجا جوانان عراقی را مقطوع النسل میکردند وآیا اعتراضی به این جنایت های هولناک کردید ومیکنید؟
زندان گوانتاناما چطور؟

مسلم است که حکومت ایران رفتار تبعیض آمیز و گزینشی را قبول نخواهد کرد و جوابش در مقابل درخواست های این چنینی، منطقا مشابه جوابی است که من دادم.
پایان
حمید

همایش انجمن نجات مرداد 1400

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا