لیست گروههای تروریستی

مجاهدین در فهرست تروریستی باقی می مانند

مجاهدین در فهرست تروریستی باقی می مانند
دفتر وزارت امور خارجه ی امریکا
2 می 2007
ترجمه از سایت نجات

دفتر هماهنگی ضد تروریسم وزارت امور خارجه ی امریکا روز 30 آوریل فهرست سازمان های تروریست شناخته شده را منتشر کرد. بار دیگر مجاهدین خلق شرایطی که از سال 1997 با آن شناخته شده است را حفظ کرد.
مجاهدین خلق همچنین تحت نام های گوناگون دیگر فعالیت می کند ؛ مجاهدین خلق ، جامعه ی دانشجویان ایرانی مسلمان ؛ شورای ملی مقاومت؛ سازمان مجاهدین خلق ایران ؛ ارتش ملی آزادی بخش ایران…
هر چند که این تازه نیست اما بازنگری فعالیت های این سازمان به مصمم بودن اتحادیه ی اروپا در حفظ این سازمان در فهرست تروریستی کمک می کند. یکی از دلایلی که ادعای مجاهدین مبنی بر رها کردن فعالیت های تروریستی از ژوئن 2001 تاکنون را نقض می کند در توضیح وزارت امور خارجه درباره ی فعالیت های گروه به خوبی روشن شده است :
در سال 2003 ، مقامات فرانسوی 160 عضو مجاهدین را در پایگاه های عملیاتی دستگیر کردند. مقامات معتقد بودند که مجاهدین از این پایگاه ها برای سازمان دهی و برنامه ریزی حملات تروریستی استفاده می کردند. به دلیل دستگیری مریم رجوی ، اعضای مجاهدین خلق به خیابان های پاریس آمدند و اقدام به خودسوزی کردند. متعاقب آن ، مقامات فرانسوی مریم رجوی را آزاد کردند. [رجوی به قید ضمانت آزاد شد و در حال حاضر در انتظار محاکمه به جهت اتهام های تروریستی به سر می برد ]
در این گزارش می خوانیم :
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2006/82738.htm
سازمان مجاهدین خلق MEK
(,MKO مجاهدین خلق ؛ جامعه ی دانشجویان ایران مسلمان ؛ شورای ملی مقاومت ؛ NCR ؛ سازمان مجاهدین خلق ایران ؛ ارتش ملی آزادی بخش ؛ NLA ؛ PMOI ؛ NCRI؛ شورای ملی مقاومت ایران؛
شرح سازمان :
مجاهدین در پی سرنگونی حکومت ایران است و مسئول قتل چندین نظامی و غیرنظامی امریکایی در دهه ی 70 میلادی است. رهبریت و اعضای مجاهدین خلق در سراسر جهان ظرفیت و اراده ی ارتکاب به حرکات تروریستی را در اروپا ،خاورمیانه ، امریکا و کانادا و چند کشور دیگر حفظ می کنند. مجاهدین خلق در دهه ی 60 میلادی به عنوان یکی از خشن ترین جنبش های سیاسی مخالف سلطنت پهلوی و روابط نزدیکش با امریکا ،ظهور یافت. ایدئولوژی مجاهدین چندین بار بازنگری شده است و عناصری از مارکسیسم ، اسلام و فمینیسم را به هم می آمیزد. این گروه در پی شرکت در انقلاب اسلامی 1979 ایران ، به سرعت از لطف مردم ایران محروم شد. حکومت جدید ایران ، تحت رهبریت الهی آیت… خمینی به طور سیستماتیک بسیاری از اعضای مجاهدین را تحت پیگرد قرارداد و دستگیر کرد. و همین باعث شد که بیشتر رهبران سازمان به اروپا بگریزند. در سال 1986، رهبران و عاملان مجاهدین خلق از فرانسه اخراج شده و صدام حسین بهشتی امن برای آنها در عراق فراهم کرد. طی نزدیک به سه دهه گروه عملیات های تروریستی را علیه حکومت ایران از طریق پایگاه های عملیاتی عراقی و اروپایی خود برنامه ریزی و اجرا کرده است. به علاوه پایگاه خود را گسترش داده است. همچنین مهارت های نظامی خود را پرورش داده است. جهت گسترش جایگاه های اروپایی اش فعالانه کار کرده است. مجاهدین خلق ، علاوه بر سوابق تروریستی اش ، ویژه گی های فرقه گونی نیز از خود نشان داده است. اعضای جدید گروه ،پس از ورود شان به سازمان تحت القای ایدئولوژیکی سازمان و تاریخ بازنگری شده ی ایران قرار می گیرند. همچنین اعضا ملزم به سوگند خوردن به طلاق ابدی و شرکت در جلسات تطهیر ایدئولوژیک هفتگی هستند. وانگهی طبق گزارشات کودکان در سنین پائین از والدین خویش جدا می شوند. رهبر مجاهدین خلق مریم رجوی یک فرقه ی شخصیتی را پایه گذاری کرده است. او ادعا می کند از پیامبر محمد (ص) سرمشق می گیرد. و از سوی اعضا به عنوان رئیس جمهوری ایران در تبعید دیده می شود.
فعالیت ها :
مبارزه ی جهانی گروه علیه حکومت ایران از تبلیغات و تروریسم جهت دستیابی به اهدافش استفاده می کند و تا کنون از سوی رژیم های ناهنجار و منفور همچون رژیم صدام حسین حمایت می شده است. طی دهه ی 70 ،مجاهدین خلق چندین نظامی و غیرنظامی امریکایی که در پروژه های دفاعی در تهران کار می کردند را به قتل رساندند و از تسخیر خشونت آمیز سفارت امریکا در تهران در 1979 پشتیبانی کردند. علی رغم تلاش های امریکا ، اعضای مجاهدین هرگز به دلیل نقشی که گروه در این حرکات غیرقانونی داشته است تحت پی گیرد قضایی قرار نگرفتند.
در سال 1981 ، رهبری مجاهدین خلق جهت براندازی رژیم نوپای اسلامی تلاش کرد ؛ متعاقباً نیروهای امنیتی ایران شدت عملی علیه گروه در پیش گرفتند. مجاهدین خلق ، روند بمب گذاری خویش را به راه انداخت و از جمله دفتر مرکزی جمهوری اسلامی و دفترنخست وزیری را منفجر کرد. در این حمله 70 نفر از مقامات رده بالای ایرانی کشته شدند که رئیس دیوان عالی قضایی آیت ا… محمد بهشتی ، رئیس جمهوری محمد علی رجایی و نخست وزیری محمد جواد باهنر در میان آن ها بودند. این حملات منجر به قیامی مردمی علیه مجاهدین خلق شد و سختگیری همه جانبه ی حکومت ایران چنان گسترش یافت که رهبران گروه مجبور به فرار به فرانسه شد. مجاهدین خلق تا پنج سال مبارزه ی تروریستی خود را از ستادهای خود در پاریس ادامه می دادند. در 1987 که رهبران مجاهدین خلق از فرانسه اخراج شدند ، برای دریافت حمایت مالی ، استقرار و آموزش نظامی رو به رژیم صدام حسین کردند. در اواخر جنگ هشت ساله ی ایران و عراق ، بغداد مجاهدین را مسلح به تجهیزات سنگین نظامی کرد و هزاران مبارز مجاهدین خلق را در موج حملات انتحاری و جمعی علیه نیروهای ایرانی صف آرایی کرد. روابط مجاهدین خلق با رژیم سابق عراق طی دهه ی 90 نیز ادامه یافت. طبق گزارشات در 1991 گروه در سرکوب خونین قیام شیعیان و کردهای عراق علیه رژیم صدام حسین ،با گاردهای انقلابی عراق همکاری کرد ؛ گزارشات مطبوعاتی به نقل از مریم رجوی نوشتند که وی در حالی که اعضای مجاهدین را تشویق به جنگیدن می کرده است گفته بود : کردها را زیر تانک های تان بگیرید. در آوریل 1992 ، مجاهدین حملات تقریباً همزمانی را به مواضع و سفارت های ایرانی در 13 کشور جهان به انجام رساندند تا توانایی گروه را جهت انجام عملیات های گسترده، در آن سوی آب ها نیز به نمایش بگذارند. در آوریل 1999، مجاهدین خلق افسران نظامی کلیدی ایران را هدف قرار دادند و جانشین فرماندهی نیروهای مسلح ، سرتیپ علی صیاد شیرازی را به قتل رساندند.
در آوریل 2000، مجاهدین خلق به جان فرمانده ی پایگاه نصر ، شورای عهده دار سازماندهی سیاست ها در عراق ، سو ء قصد کردند. سرعت عملیات های ضد ایرانی در فوریه ی 2000 طی عملیات بزرگ بهمن افزایش یافت. در این هنگام گروه ده ها حمله علیه ایران انجام داد. یکی از آن حملات شامل حمله ی خمپاره ای به یکی از مجموعه های رهبری در تهران که محل اسکان دفاتر رهبر انقلاب و رئیس جمهوری بود ، می شد. در سال 2000 و 2001 مجاهدین درگیر حملات خمپاره معمولی و حملات غافل گیرانه علیه ارتش ایران و کارکنان اجرایی قانون ، همچنین ساختمان های دولتی نزدیک مرز ایران – عراق بودند. به علاوه در سال 2001 ، FBI هفت ایرانی را در امریکا دستگیر کرد. آن ها چهارصد هزار دلار به یکی از سازمان های مرتبط با مجاهدین خلق در امارات متحده عربی پول شویی کرده بودند. این مبالغ جهت خرید اسلحه به کار می رفت. در پی بمباران تسهیلات مجاهدین خلق در عراق در مراحل اولیه ی جنگ عراق طی عملیات آزادسازی عراق ،رهبریت سازمان مجاهدین خلق طی مذاکره با نیروهای متحدین به توافق آتش بس رسیدند و داوطلبانه سلاح های سنگین خود را تسلیم نیروهای کنترل کننده کردند. از سال 2003 تاکنون حدود 3400 عضو مستقر در کمپ اشرف عراق ، تحت نظارت نیروهای متحدین هستند.
در سال 2003 ، مقامات فرانسوی 160 عضو سازمان را در پایگاه های عملیاتی دستگیر کردند. آن ها معتقد بودند که مجاهدین از این پایگاه ها جهت ساماندهی مالی و برنامه ریزی حملات تروریستی استفاده می کند.
در پی دستگیری رهبر سازمان مریم رجوی ، اعضای مجاهدین خلق به خیابان های پاریس آمدند و دست به خودسوزی زدند. مقامات فرانسوی نیز متعاقباً مریم رجوی را آزاد کردند. هر چند که در حال حاضر رجوی از نظرها پنهان است اما ، از طریق ویدئو های ماهواره ای برای برانگیختن کنفرانس های تحت حمایت مجاهدین در سراسر جهان ظاهر می شود.
بنابر شواهدی که پس از سقوط صدام حسین به دست آمدند ، مجاهدین خلق میلیون ها دلار از ته مانده های برنامه ی نفت در برابر غذا از سوی صدام حسین طی سال های 1999 تا 2003 دریافت کردند که این پول حامی برنامه ریزی و اجرای حملات تروریستی آتی بود. علاوه بر کشف سیزده فهرست دریافت کننده های چنین که در آن ها نام مجاهدین خلق وجود دارد ، گواه دیگری درباره ی روابط مجاهدین خلق با رژیم سابق صدام وجود دارد مانند نوار ویدئویی از دادن چمدان های پول توسط صدام حسین به رهبران شناخته شده ی مجاهدین خلق و نوار ویدئویی آموزش های نظامی عاملان مجاهدین توسط نظامیان عراقی.
قدرت
عضویت اعضا در سازمان مجاهدین خلق در سراسر جهان چندین هزار تن تخمین زده می شود که پایگاه های اصلی آن ها در پاریس و دیگر پایتخت های بزرگ اروپایی هستند. در عراق حدود 3400 عضو مجاهدین خلق تحت نظارت نیروهای متحدین در کمپ اشرف ، ؛پایگاه اصلی مجاهدین در شمال بغداد به سر می برند. آن ها در آن جا به عنوان اشخاص حفاظت شده تحت ماده ی 27 از کنوانسیون چهارم ژنو شناخته می شوند.
این شرایط برای اعضای گروه در خارج ا ز کمپ اشرف یا تعیین سازمان به عنوان سازمان تروریستی بیگانه تأثیری ندارد. به عنوان شرطی از توافق آتش بس سال 2003 ، مجاهدین خلق بیش از 2000 تانک ،نفربرهای مسلح و توپخانه سنگین را تحویل دادند. شمار قابل ملاحظه ای از اعضای مجاهدین خلق تا کنون داوطلبانه کمپ را ترک کرده اند و صدها جدا شده ی دیگر از سازمان مجاهدین خلق داوطلبانه به ایران بازگشته اند. بسیاری از سران سازمان مجاهدین خلق و عاملان آن ها ، با این وجود ، آزاد مانده اند و شمار عاملان مجاهدین که آزاد هستند و از رژیم صدام حسین اسلحه و دستورالعمل ساخت بمب را دریافت کرده اند هنوز منبع نگرانی های قابل ملاحظه ای است.
منطقه ی عملیاتی
در دهه ی 1980 میلادی ، سران مجاهدین تحت فشار نیروهای امنیتی ایران مجبور به فرار به فرانسه شدند. در پی به رسمیت شناختن حکومت ایران توسط فرانسه در سال 1986، رهبری گروه مجبور به ترک فرانسه شد و در عراق اقامت گزید. مجاهدین پایگاه های اصلی اش در پاریس را حفظ کرده است و در سراسر اروپا علاوه بر تمرکز گسترده ی اعضایش در کمپ اشرف عراق ، کانون های اعضایی دارد. ساختار جهانی حامیان مجاهدین خلق شامل رابطان و هوادارانی می شود که در سراسر اروپا و امریکای شمالی پراکنده اند. عملیات ها عناصر حکومت ایران در سراسر جهان از جمله ایران و اروپا را هدف قرار می دهند. شاخه ی سیاسی مجاهدین خلق ، شورای ملی مقاومت است که دارای شبکه ی جهانی حمایتی با لابی ها و تلاش های تبلیغاتی فعال در پایتخت های بزرگ غربی است. شورای ملی مقاومت همچنین دارای استراتژی روابط رسانه ای بسیار رشد یافته ای است.
کمک های خارجی :
پیش از آغاز عملیات آزادسازی عراق در سال 2003 ؛ مجاهدین خلق همه ی کمک نظامی و بیشتر حمایت مالی اش را از صدام حسین دریافت می کرد. سقوط صدام حسین باعث شد که مجاهدین خلق به نحو رو به رشدی متکی بر سازمان های پیشروشان جهت جمع آوری کمک های مالی از جوامع ایرانی خارج از ایران باشد.

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا