لیست گروههای تروریستی

لحن امریکا علیه مجاهدین تندتر شد

لحن امریکا علیه مجاهدین تندتر شد

ایراندیدبان
در تازهترین گزارش دفتر هماهنگکنندهی ضدتروریسم ِ وزارت خارجهی امریکا که در تاریخ 30 آوریل 2007 منتشر گردیده و لیست سیاه گروههایی که توسط دولت ایالات متحده، تروریست شناخته میشوند را شامل میگردد، نام سازمان مجاهدین خلق ایران و تمام گروههای پوششی آن همچون شورای ملی مقاومت ، ارتش آزادیبخش ملی و… همچنان ابقا گردیده است.
گزارش جدید نسبت به گزارش سالهای گذشته از لحن تندتری نسبت به مجاهدین برخوردار است. از ویژگیهای این گزارش تأکید بر وجوه خشونتآمیز مجاهدین، فرقهای و خطرناک بودن آنان، مورد خشم و غضب مردم ایران قرار گرفتن در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، مناسبات فرقهای و روانی در این گروه همچون طلاقهای اجباری و نشستهای غسل هفتگی و جداسازی فرزندان خردسال از والدین، و همچنین آمادگی کامل رهبران و اعضای این فرقه برای تکرار هرگونه عملیات تروریستی در سراسر جهان میباشد.
فصل ششم از جدیدترین گزارش که چند روز قبل توسط دفتر هماهنگکنندهی ضدتروریسم ِ وزارت خارجه منتشر شده، به گروههای تروریستی اختصاص دارد که طبق معمول باز هم نام سازمان تروریستی مجاهدین خلق و تمام گروههای پوششی آن در میان گروههای تروریستی و همردیف با گروههایی مانند القاعده، انصارالسنه و… بهچشم میخورد.
قوانین ایالات متحده، وزارت خارجهی آن کشور را ملزم میکند تا در 30 آوریل هر سال، گزارش کاملی دربارهی تروریسم و گروههای تروریستی که شرایطشان با معیارهای مشخص شده در قانون مطابقت دارد را ارایه نماید.
وزارت خزانهداری امریکا نیز موظف است تمام اموال و دارایی گروههایی را که در لیست مزبور قرار دارند مسدود و توقیف نماید.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا