عملکرد سازمان مجاهدین خلق

رجوی ها از مرگ افراد هم ارتزاق می کنند

برای پرداختن به این مسئله باید ابتدا قدری به گذشته سرک کشید تا نشان دهیم یکی از شیوه های مرده خوری رجوی ها استفاده از نام فوت شدگانی است که در ایران اسمی داشته و معروف شدند .

بعد از فوت شجریان تمام دستگاه تبلیغاتی رجوی ها شروع به کار نمود تا نشان دهند ایشان از فرقه حمایت می کرده و حتی با مسئولین و مریم قجر ملاقاتی داشته است و همه قلم بدستان اندر باب آن ملاقات شروع به روده درازی کردند و طوری وانمود کردند انگار شجریان از اعضای فرقه بوده است و به خاطر مسائلی حاضر نشده که این مورد را علنی کند! تا اینکه خبر فوت بکتاش آبتین از راه رسید. دستگاه تبلیغاتی رجوی شروع به کار کرد و اندر وضعیت وی حرفهای مختلفی ردیف نمود و طوری وانمود کردند تا همه فکر کنند وی طرفدار آنان بوده است. این چیز جدیدی نیست و انتظار داریم تعدادی از نفرات و اعضای هوادار و قلم بدستان فرقه پیدا خواهند شد و از خصوصیات بکتاش آبتین حرف بزنند و صفحه سیاه کنند و در نهایت خواهند نوشت که وی طرفدار فرقه بوده است. و همه این کارها در راستای ارتزاق از فرد فوت شده می باشد.

اما چیزی که بسیار قابل فهم است این شیوه کار سران فرقه می باشد. چون می دانند فرد فوت شده دستش از دنیا کوتاه است و آنان می توانند در مورد وی حرف زده و مطلب بنویسند ولی چیزی که بسیار برای ما قابل درک است رجوی ها با این شیوه سعی دارند خودی نشان دهند و این پیام را برسانند که از جماعت روشنفکر هم حمایت می شوند.

در مورد بکتاش آبتین باید یادآور شد چرا قبلا خبری از وی در سایت های فرقه نبوده است؟ چرا تاکنون چنین فردی را معرفی نکرده بودند؟ وقتی وی فوت می کند رجوی ها به یاد وی افتاده و سایت های خود را از خبر فوت وی پر می کنند و نوشته هایش را انتشار می دهند. آیا این شیوه اوج حقه بازی و دریدگی نیست؟

در مورد مرضیه هم شاهد بودیم که وی در پایان عمرش به این نتیجه رسیده بود که چگونه مورد سوء استفاده رجوی ها قرار گرفته است. ولی متاسفانه عمر وی کفاف نداد و از این دنیا رفت و در این مورد هم شاهد بودیم که رجوی ها و همه قلم بدستان به صحنه آمده تا از شخصیت مرضیه حرف بزنند .

در مورد مرده خوری رجوی ها می توان کتابها نوشت ولی یک شیوه ثابت در مورد همه مردگان وجود دارد. تا وقتی زنده هستند حرفی از آنان نیست چون امکان دارد قطب بشود و این به درد فرقه نمی خورد و باید بعد از مرگش او را آنتنی کرد و در کار تبلیغاتی از آن استفاده کرد.

آیا فرقه ای که این گونه از مردگان ارتزاق می کند می تواند مدعی مردم داری و آزادی خواهی باشد؟ سازمان مجاهدین حتی از فوت شدگان هم برای مطرح شدن خود نمی گذرد و می خواهد این گونه دست به فریبکاری بزند.

هادی شبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا