آیین چهارشنبه سوری در سازمان مجاهدین خلق

مردم ایران زمین از سالهای خیلی دور در شب آخرین چهارشنبه سال مراسمی داشتند که در آن   آتش می افروختند و به پریدن از روی آن اقدام می کردند و به نوعی با اینکار میخواستند تا تمام سختی هایی که در طول سال بر آنها گذشته از آنها دور شود و زندگی آنها به سمت شادی برود و همچنین طبق تحلیل های مختلفی که انجام شده، در واقع چهارشنبه سوری فرا رسیدن نوروز و بهار را خبر میدهد و به نوعی مراسم شادی آور برای مردم محسوب میشود که در کشور ما و برخی کشورهای همسایه چنین آیین هایی برگزار می شود.

اما با ورود به اسفندماه و زمزمه های چهارشنبه سوری آخر سال، سران سازمان ضد مردمی مجاهدین خلق که هیچ وقت نتوانستند آرامش و شادی مردم کشورمان را تحمل نمایند، با نزدیک شدن به شب چهارشنبه سوری، جیغ و دادهایشان به آسمان رسیده و مردم را به آتش زدن اماکن و ایجاد هرج و مرج دعوت می کنند و این در صورتی است که هیچ فرد ایرانی نه سایتهای بنجل آنها را بررسی می کند و نه دوست دارد حرفی در مورد سازمان ضد مردمی مجاهدین و یا عملکردهای خائنانه آنها بشنود تا چه برسد به اینکه بخواهند به مزخرفات آنها گوش داده و ایجاد هرج و مرج نمایند.

چهارشنبه سوری

البته جیغ و دادهای سران سازمان ضد مردمی مجاهدین که برای شب چهارشنبه سوری بلند شده برای ایام دیگر سال نیز تکرار می شود که هیچ گاه در نزد مردم کشورمان خریداری نداشته و تمام هدف این خائنین برای مشغول نگه داشتن عناصر فرتوت داخلی اردوگاهشان در آلبانی ست تا بتوانند با دادن شعارهای تو خالی به آنها، همچنان برای سالهایی آنها را مشغول نمایند و امیدهای واهی که هیچ وقت جامه عمل نخواهند پوشید را به آنها بدهند و همچنان از جسم بی روح آنها برای مقاصد کثیفشان سو استفاده نمایند .

سران سازمان ضد مردمی مجاهدین که می دانند دیگر عمر سیاسی و تبهکاری آنها تمام شده و هیچ ایرانی از آنها نه تنها حمایت نمیکند بلکه مورد تنفر و انزجار تک تک ایرانیها نیز هستند با ترفند های مختلف مانند شب چهارشنبه سوری و امثال آن می خواهند به عناصر پیر و فرسوده، بودنشان را اثبات کنند ولی گذر زمان مشخص می کند که دیگر حرفها و جیغ و دادهای آنها حتی در داخل اردوگاه رجوی ها در آلبانی نیز خریداری نداشته و ندارد، چه رسد به داخل کشورمان که مردم فهیم از همان سال 60 عناصر جانی این فرقه را به زباله دان تاریخ فرستادند.

سران سازمان ضد مردمی مجاهدین خلق که برای دلخوش کردن اربابان تروریست پرور خود، در هر زمان و مکان دم خود را تکان می دهند، باید بدانند که هیچ ایرانی برای آنها تره خرد نمی کند و مردم کشورمان در شب چهارشنبه سوری مراسم های خودشان را با پریدن از روی آتش و لذت بردن از این شب به پایان خواهند برد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا