عملکرد سازمان مجاهدین خلق

هشدار به تمامی کشور های اروپائی

هشدار به تمامی کشور های اروپائی

سید امیر موثقی
10.9.2007
هشدار به تمامی کشور های اروپائی که امروز جولانگاه گروههای تروریستی همچون فرقه ترو ریستی رجوی میباشد. فرقه رجوی طی چهل و شش سال که از حیات ننگینش میگذرد به خوبی نشان داده است که فقط و فقط مسعود رجوی خائن برای رسیدن به قدرت و کیش شخصیت دست به اصطلاح مبارزه زده است و سالیان سال هزاران جوان بی گناه را به دام مرگ انداخته و همواره خودش در پستو و در خفا زندگی کرد و هرگز بهایی برای مبارزه نپرداخته است از به کشتن دادن بنیان گذاران سازمان گرفته که در زندانهای شاه با ساواک شاه به سازش رسید و آنها را به دم چوبه دار سپرد تا به کشتن دادن موسی و اشرف و سایرین که خودش با لباس زنانه از فرود گاه تهران فرار کرد تا قبول شرایط دولت صدام حسین و همکاری به عراق و شرکت در جنگ همپای سر بازان عراقی و به کشتن دادن هزاران هزار نفر از بهترین و آگاه ترین فرزندان ایران زمین و اینهم عاقبت کار امروز ش که باز فرار را بر قرار ترجیح داده است و هر از گاهی از ته چاه سکوت خودش نطق میکند ومنتقدین را تهدید میکند.
امروز تمامی کشور های اروپائی به خوبی میدانند که تروریست و تروریست پرور و آدم کش و آدم ربا کدام گروه و کدام فرقه عقب افتاده و زبون میباشد. بله امروز تروریست واقعی و انجمنهای پوششی تحت حمایت فرقه رجوی هستند که خطر بلقوه در سراسر خاک اروپاء میباشند کسانی خانه های تیمی درست میکنند و نفرات را سازماندهی میکنند و مخالفین و منتقدین خود را مورد اذیت و آزار قرار میدهند و ترور شخصیت میکنند و به گفته خود رجوی خائن چون در خاک خودمان نیستیم نمی توانیم مخالفین خودمان را اعدام کنیم. در همینجا لازم به ذکر است که اگر حکومت ایران امروز یا دیروز دست به اعدام زده و میزند ماهیت آن بر همه گان روشن و واضح بوده و هست اما سوال اینجاست که شما چرا دست به این عملهای کثیف و ضد انسانی میزدید و میزنید شما که روی ملا ها را سفید کردید هنوز به قدرت نریسدید زندانهای انفرادی درست کردید و نفرات منتقد در درون تشکیلات را زندانی و شکنجه و تحدید به تجاوز جنسی و تهدید به مرگ کردید آیا این کارها را در عراق تحت حاکمیت صدام نکردید؟ آیا افراد ناراضی را با بدترین شکلهای ممکن در میان سایر نفرات پاسیو شده و سر درگم مورد تهدید و شکنجه روحی و روانی قرار ندادید آیا آنها را روانه قتل گاه های صدام حسین نکردید همچون زندانهای مخابرات و ابوغریب.
اما مروز چی؟ آیا در پاریس افصار پاره نکردید و وقیحانه به منتقدین فرقه رجوی حمله ور نشدید و تا دم مرگ به آنها آسیب وارد نکردید آیا دولتهای اروپایی فکر میکنید که از نیتهای شوم شمایان با خبر نیستند که در تمامی کشورها و شهرهای اروپایی دفتر و انجمن و ستاد خارج کشور بر پاکردید برای چی برای مبارزه با رژیم ملایان یا برای مبارزه با اعضای جدا شده و منتقدین از تشکیلات سراپا کذب فرقه ای رجوی.
امروز من به عنوان یکی از فعالین حقوق بشر که در دفاع از حق و حقوق از دست رفته بسیاری از هموطنانم که به دست فرقه تروریستی رجوی به نابودی و یغما کشیده شه است به تمامی کشور های ارو پایی هشدار میدهم که در آستین خود مار پرورش ندهید و به گروه تروریستی و تروریست پرور و شکنجه پرور رجوی این اجازه را ندهید که با پوش دمکراسی خواهی و با استفاده از نام و مقام پارلمانتر ها و نمایندگان اقلیتهای مختلف جهت فلش تروریستی و تروریست پروری را از سمت خودش منحرف سازد و جازه ندهید که این قبیل گروه هایی که حتی به نوامیس و مردم خود رحم نمی کنند و نکردند در کشور های اروپائی میدان فرصت طلبی و تاخت و تاز برای خود بسازند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا