عملکرد سازمان مجاهدین خلق

مجاهدین، زائده جنگ

تبلیغات خائنانه و شرم آور فرقه مجاهدین در مورد جنگ و حمله احتمالی آمریکا به کشور ایران چیزی نیست که اکنون از دید هیچ ایرانی آزاده ای مخفی و یا مورد سرزنش قرار نگرفته باشد.

صرف نظر از دلیل خیانت این فرقه اصولا جنگ و ناامنی یکی از عوامل ادامه حیات این جریان بوده است و در زمان صدام حسین مجاهدین به بهانه جنگ و صلح طلبی دروغین به زیر قبای رژیم بعث عراق خزیده و مدعی بودند که صلح یعنی طناب دار رژیم ایران و حتی در مقطع قبول قطعنامه 598 و شروع آتش بس که باعث از بین رفتن این موهبت برای مجاهدین بود، با انجام عملیات احمقانه " فروغ جاویدان " همچنان بدنبال روشن نگاه داشتن تنور جنگ بوده و رویای خود را برباد رفته میدیدند.

امروز نیز فرقه مجاهدین آرزومند براه افتادن یک جنگ کثیف و خانمانسوز می باشند تا درسایه آن اهداف حقیر خود را دنبال نمایند و اینکه یک جنگ احتمالی و آنهم باماشین نظامی قدرتمند دولت امریکا چه خساراتی را برای مردم ایران و نسل آینده بدنبال خواهد داشت برای فرقه مجاهدین به هیچ عنوان مهم نیست.

ایدئولوژی این فرقه ضد مردمی عاری از هرگونه عاطفه انسانی میباشد بدلیل اینکه سالها است عناصر آن به هرگونه رابطه عاطفی به همسر و فرزند و خواهر و برادر و پدر ومادر پشت کرده و آنرا تقبیح می نماید، اکنون چگونه می توانند نگران خطری باشند که برای مردم ایران در کمین نشسته و احتمال آن روزبروز بیشتر می شود.

واژهای دروغین " خلق قهرمان ــ مردم زحمتکش ــ توده های هوادار ــ دانشجویان و معلمان مبارز و غیره " همگی وقتی رنگ می بازند که فرقه مجاهدین توسط افراد مزدور خود در تمامی رسانه های جنگ طلب آمریکایی خطر ایران را بزرگ کرده و بیشتر در تنور جنگ می دمند.

این جست وخیزهای خائنانه مجاهدین در اروپا و آمریکا توسط عناصر پلیدی چون سید محمد سید المحدثین ــ شاهین قبادی ــ علیرضا جعفر زاده ــ حسن داعی السلام ــ علی صفوی ــ و حسین عابدینی دنبال میگردد.

کانون آوا یادآوری مینماید که سرنخ همه این اقدامات خائنانه در دست مسعود رجوی رهبر مادالعمر این فرقه مذهبی میباشد این همان فردی است که به هنگام اخراج از فرانسه به آن نام پرواز تاریخساز صلح و آزادی!! داد و اکنون دست تقدیر ودیوار سخت واقعیات وی را به جایی کشانده که علنا از حمله آمریکا و جنگ خارجی استقبال مینماید و شعار " نه جنگ" را خیانت میداند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا