شناخت دانشجوی ایرانی از فرقه ی رجوی در برگ های سیاه خیانت

شانزده آذر 1332 دانشجویان ایرانی معترض به سیاست دولت وقت در رابطه با روابط دیپلماتیک با بریتانیا ودعوت از نیکسون معاون آیزنهاور و رئیس جمهور وقت آمریکا در د انشگاه تهران اعتصاب وتظاهرات بر پا نموده و آن دولت که تازه به واسطه ی کودتا سر کار آ مده بود با گسیل نیروی نظامی به دانشگاه وورود به کلا س های در س به دستگیری استاد ودانشجو پرداخت. اما رئیس وقت دانشکده – مهندس خلیلی – به نشانه ی اعتراض برخورد دولت با دانشجویان دانشگاه را تعطیل ا علا م کرد، و تظا هرات به بیرون دانشگاه کشیده شد، در این میان سه تن از دانشجویان به ضرب گلوله ی اشغالگران دانشگا ه کشته شدند واز آ ن زمان تاکنون این را روز را روز دانشجو نام گذاری کرده وهر سا له مراسم یاد بودی برگزار می شود.

با ذکر این تاریخچه ی کوتاه که در تاریخ ثبت است به سراغ فراخوان فر قه ی رجوی می رویم که به فکر تجلیل از دانشجو یان وروز دانشجو افتاده. در فراخوان فرقه به گونه ای از این روز یاد شده گویی که نسبتی با آ نان دارد وبا آب و تاب از جنبش دانشجویی گفته وخواهان اعتراض یک هفته ای از سوی دانشجویان شده.

فرقه که این روزها با واکنش تند مقا مات کشور های مختلف در پاسخ رد دادن به خروج نامش از لیست تروریستی روبرو گردیده سعی می کند با خیالبافی و تن دادن به رویا های عجیب طوری وانمود کند که گویا خبریست.

چندی پیش هم با دادن ارقام دروغ و غیر واقعی این طور وانمود کرده بود که در ایران حامی دارد. اکنون هم با توجه به این که می داند دانشجو یان در این روز بر نامه های خاص روز خود را برگزار می کنند،به خیال خود خواسته پیش دستی کند و بر گزاری مراسم را لبیک به فرا خوان فرقه جلوه دهد، که البته از سوی آن ها وارونه جلوه دادن مسائل تازگی نداشته و عجیب هم نیست!!

فرقه ی رجوی خوب می داند در ایران حامی ندارد، چراکه اگر غیر ازاین بود خود را به آ ب وآ تش نمی زدند تا بتوانند حمایت کنند ه ای پیدا کنند!! ملتی که شاهد هم پیا لگی فرقه ی رجوی با دشمنان خود بوده وهست هیچ گاه حاضر نخواهد شد روی خوشی به دوست دشمن خود نشان دهد به ویژه که هنوز این سوداها ومعا مله ها با دشمنان ادامه دارد.

دانشجویان ایرانی هم که همیشه در غم ها و شادی های ملت و کشور خویش حضوری پر رنگ داشته و دارند به خوبی شاهد تلاش های دشمنانشان برای سلطه بر این آب و خاک هستند و از توطئه های غربی ها آ گاهی دارند. دانشجویان ایرانی خوب می دانند که در مسئله هسته ای با کشور شا ن چگونه برخورد شده ومی شود، خوب می دانند در جنگ بر مرد مشان چه گذشت! و به دلیل همین دانستن هاست که تلاش می کنند با فکرهای خلاق هر روز ایران را گامی به جاو برانند!

بنابراین دانشجوی ایرانی هیچ ارزشی برای فراخوان فرقه ای که او را جز به مزدوری و خیانت و وطن فروشی نمی شناسد قائل نیست!!

   

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا