کشورها

رسوایی محور شرارت جنگ افروز

چهره روز سه شنبه بوش در تلویزیون بسیار دیدنی بود زمانی که در مقابل سوالات متعدد خبرنگاران بمباران شد واز او پرسیده میشد که چگونه است که با داشتن این اطلاعا ت همچنان سخن از «خطر جنگ جهانی سوم از برنامه تسلیحانی اتمی ایران » سر میداده است که او نیز در پاسخ توانست بگوید که ایران «یک خطر بوده است ، ویک خطر هست ومیماند». این موضع گیری بوش علی رغم منبع اطلاعاتی اوست یعنی شانزده دستگاههای امنیتی آمریکا که این بار ظاهرا در تضادهای درون حاکمیت آمریکا وهمچنین با «درسی » که از تجارب عراق آموخته اند خواسته است که دست رئیس جمهورآمریکا را در پوسته گردو بگذارد.ا لبته ما به یاد داریم که دستگاه حاکمه بوش در زمان پیش از اشغال عراق هم علی رغم اخبار متضادی که منابع اطلاعاتی آمریکا متشر میکردند در یک نمایش مولتی مدیا در سازمان ملل توسط پاول که بقول خودش «ننگی » بردامانش میباشد زمینه تبلیغاتی حمله به عراق واشغال آن کشور را فراهم کرد. امروز از گزارش شانزده دستگاه مختلف امنیتی در باره رژیم ایران که «برنامه اتمی خود را در سال دوهزار وسه متوقف کرده است » یک آب سرد بر روی آتش افروزان جنگ یعنی محور شرارت جنگ طلبی بوش ، المرت ، سرکوزی ورجوی بود. وامروز رهبری سازمان مجاهدین که در محور شرارت جنگ افروزی قرار دارد سیاستها ودروغهای شاخدار خود را که در همان چهارچوب دروغهای تبلیغاتی چلبی –پاول وبرل وبوش بوده است را رسوا میبیند که بارها در سالهای گذشته میگفتند که رژیم ایران «در شش ماه ، یکسال ، دوسال و..دیگر دارای بمب هسته ای است ». البته محور شرارت جنگ افروزی هرگز آرام نخواهد نشست وبرای همین نیز مساله دخالتهای «رژیم ایران در عراق وافغانستان » را مطرح کرده است وزمینه های تبلیغاتی آنرا هم محور شرارت جنگ افروزان مانند بحران اتمی سعی در بوجود آوردنش میباشد که این هم علی رغم گفته های روسای جمهور عراق وافغانستان که مداخله رژیم ایران را در امور داخلی کشور خود را نفی کرده اند.
البته کسی خوش خیال نیست که رژیم ایران هیچگونه دخالتی در امور داخلی این کشورها نمیکند ولی ابعاد وچگونگی آن وهمچنین در محوری وسناریویی که مطرح میشود وهمچنین صحنه سازیهایی که میشود در همین چهارچوب محور بزرگ سازی تبلیغاتی محورشر جنگ افروزان میباشد.
بهرروی محورشر جنگ افروزان یک باردیگر رسوا از دورغهای خود تن به عقب نشینی در جنگ افروزی خود نخواهند داد بلکه سعی میکنند که با جو سازی های متفاوت میدان را همچنان برای جنگ افروزی خود باز نگه دارند. حد اقل تازمانی که بوش بر سرمسند کار میباشد خطر جنگ دور هر محور ساختگی وشاید هم واقعی میتواند درگیر شود. محور شر جنگ افروز آرام نخواهد نشست بویژه رهبری جنگ افروز مجاهدین سعی خواهد کرد که امکان جرقه جنگ را در محور تبلیغاتی جنگی بوش حفظ کند چرا که از نیروهای خود بنا به گزارشاتی تعهد گرفته است که تا پایان دوران ریاست جمهوری بوش در عراق بمانند والبته چون این ماندگاری در عراق نمیتواند تا ابدالدهر باشد و به احتمال زیاد با کنار رفتن بوش ونئوکانها از قدرت در آمریکا مجاهدین باز یکی از حامیان خود را از دست خواهد داد اینبار میخواهد نیروهای خود را بنا به گزارش دورنی به اروپا اعزام کندویا آنها را آزاد بگذارد. به هرروی رهبری مجاهدین بر روی جرقه جنگ علیه ایران مانند دستگاه هیئت حاکمه نئوکانهای آمریکا سرمایه گذاری بسیار کرده است و بر همین اساس نیز بر این طبل علی رغم رسوایی در خبرسازی وجوسازی که توسط دستگاه اطلاعاتی آمریکا برایشان ایجاد شده است با پرروئی همچنان خواهند کوبید. ولی این سرمایه گذاری ضد مردمی مجاهدین نیز مانند دیگر سیاستهای آنها با بن بست روبرو خواهد شد زیراکه این سرمایه گذاریها مجاهدین آنها را تنها نه به عنوان یک بازیگر مهم صحنه بلکه بصورت یک سربازساده گوشت دم تو پ قربانی خواهد کرد، همانگونه که تا به امروز بوده است.

فرشید زمانی-سایت خبرگاه

نمایش بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا