عملکرد سازمان مجاهدین خلق

کوشش جنگ طلبان برای داغ نگه داشتن خطر جنگ

در حالیکه سران جنگ طلب آمریکا مدعی غلط بودن گزارش دستگاههای امنیتی آمریکا نیستند مجاهدین خلق همراه با اسرائیل بر خطر بمب اتمی رژیم ایران انگشت میگذارند و این گزارش را غلط ارزیابی میکنند.یک مامور مجاهدین در روزنامه وال استریت ژورنال مدعی است که رژیم در سال دوهزار وچهار برنامه سلاح اتمی خود را ادامه داده است.
بعد از اینکه دستگاههای امنیتی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران زنگ رفع خطر را کشیدند اکنون جناحهای مختلف جنگ طلب از نئوکانهای دولتی جنگ طلب بوش تا بالهای مختلف صهیونیستی ودر این بازی البته که مجاهدین خلق هم میخواهند آتش خطر جنگ را همچنان گرم نگه دارند. درحالیکه وزیر امورخارجه آمریکا کوندلا رایس خواستار بایکوت علیه ایران وشدیدتر کردن آن از دولتهای عضو ناتو از همکاران وزیر خود خواستار میشود ، روبرت گیت در بحرین در یک کنفرانس امنیتی کوشش کرد که دوباره آتش را همچنان گرم تر کند و هیزم به آتش بریزد ورژیم ایران را یک خطر برای جهان ومنطقه معرفی کند که با برخورد سرد کشورهای عربی منطقه ربرو شدکه به او گفتند که مشگل با ایران از طریق دیالوگ قابل حل است واز او در مورد خطر اسرائیل با دویست بمب اتمی سوال کردند. در همین حین نیز رون پروسور سفیر اسرائیل در لندن در مقابل روزنامه پوپولیبست ساندی تلگراف میگوید که جنگ علیه تهران غیر قابل انحراف است.علت را نیز نخست وزیر اسرائیل المرت درروز یکشنبه بیان کرده بود که ایران تا سال دوهزار وده میتواند که سلاح اتمی تهیه کند.
در همین روزها که تمامی دستگاههای جنگ طلب آمریکا و اسرائیل درجهت داغ نگه داشتن آتش خطر جنگ علیه ایران میباشد یک مامور همیشه درخدمت مجاهدین بنام محمد محدثین که معروف به پینوکیوی مجاهدین است چرا که بارها در باره منابع مالی مجاهدین وهمچنین خطر بمب هسته ای رژیم در زمانهای مختلف سخن دروغ بیان کرده است در روزنامه وال استریت ژورنال مدعی میشود که برنامه سلاح هسته ی ایران که در سال دوهزار وسه متوقف شده بود در سال دوهزار وچهار دوباره توسط رژیم ایران آغاز شده است ودر بخش های مختلف کشور تقسیم شده است تا بتواند که بازرسان آژانس اتمی را فریب دهد.او همچنین میگوید که حدس دستگاههای امنیتی آمریکا که میگوید که خطری از طرف ایران در حال حاضر وجودندارد اشتباه است. او به دروغ مدعی میشود که اطلاعات آنها در مورد متوقف کردن برنامه اتمی توسط ایران درسال دوهزار وسه با اطلاعات دستگاههای اطلاعاتی آمریکا یکی میباشد و موافق یکدیگر است ولی معتقد است که درسال دوهزار وچهار رژیم ایران در مکانهای دیگر این پروژه را دنبال کرده است. محدثین در حالی در خط جنگ طلبان این ادعا را میکند که اطلاعات سازمان مجاهدین با اطلاعات دستگاههای امنیتی در سال دوهزار وسه مبنی بر توقف پروژه سلاح هسته ای رژیم یکی میباشد که در همان سالها بارها در کنفرانسهای خبری مختلف از خطر قریب الوقوع بمب اتمی ایران سخن گفته است. این ادعاهای مجاهدین را باید گفت که در خط فرصت طلبی و تلاش جنگ طلبان هیئت حاکمه آمریکا ودولت اسرائیل دید که تلاش میکنند که افکار عمومی جهان را با اطلاعات دروغ خود که در گذشته وحال میدهند دوباره فریب دهند چرا که پس از گزارش بیش از شانزده دستگاه امنیتی آمریکا اکنون نقش دورغهای بوش ودنبالجه های ایرانی آن اکنون بیش از همیشه برای جنگ طلبی رو شده است. این تلاشها ی مجاهدین نیز برای ایجاد یک فضای درگیری نظامی است چرا که از نیروهای خود تا ژانویه دوهزار ونه تعهد گرفته است که در عراق بمانند واین تلاشها نیز درجهت یک فرصت طلبی وهمچنین بازسازی آبروی رفته شده پس از گزارش دستگاههای امنیتی آمریکاست که این بار نخواسته است که بر دورغهای چلبی های ایرانی تکیه کند.

فرشید زمانی-خبرگاه

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا