عملکرد سازمان مجاهدین خلق

بی آبرویی وافشاگری حسن داعی لابی جنگ طلب مجاهدین در پالتالک

گزارشی کوتاه از حضور لابی جنگ طلب مجاهدین در پالتالک ، علی شمس
در روز یکشنبه بیستم ژآنویه حسن داعی که از اعضای قدیمی مجاهدین بوده وهمراه با علی رضا جعفرزاده و صفوی وچند نفر دیگر کادرهای لابی جنگ طلب مجاهدین در آمریکا را تشکیل میدهند کوشش کرد که در اتاق پالتالکی سوسیالیست فوروم تحت عنوان «لابی های رژیم ایران » در آمریکا سیاستهای جنگ طلبانه مجاهدین را تحت این پوشش کمک به پیش ببرد. مدیر اتاق به گفته دوستان در ابتدا سعی کرده است که او را معرفی کند واو خود را یک نفر «ملی ومذهبی » معرفی کرده واز سابقه خود از مجاهدین هیچ سخن به میان نیاورده است. ولی با افشاگری که از طرف یوزرها علیه حسن داعی انجام گرفت باعث شد که سفره ودکان او جمع شود ودقیقا سیاستهای جنگی طلبانه او رسوا گردد.او که سعی میکرد که به دفاع از تحریم بپردازد واز آن دفاع کند مورد هجوم یوزرها قرار گرفت. او که از افشاگری و وابستگی اش به مجاهدین خودش را باخته بود دقیقا مجبور به دفاع از جنگ وتحریم شد. درواقع سخنرانی حسن داعی باعث هرچه رسوا تر شدن او در نزد یوزرها شد بطوری که اکثر یوزرها در مخالفت با او سخن گفتند وهواداران مجاهدین هم جز فحاشی وتهمت وچماق کشی در متن کار دیگری علیه کسانی که علیه حسن داعی سخن وسیاستهای جنگ طلبانه مجاهدین سخن میگفتند نداشتند. او که دست راباخته بود به شمایل مجاهدین خود بازگشت وبا قاطی کردن مواضع «نه به جنگ ونه به جمهوری اسلامی»کاربران مترقی حاضر در اتاق با افراد لابی رژیم ایران سعی میکرد که رفقا ودوستانی که مواضع او را افشا میکردند به «توده ای واکثریتی وهمکاری با رژیم » متهم کند. بطوری که در آخر بدلیل اینکه وضعیت تعادلی خود را از دست داده بود بطوری که در آخر جلسه از اینکه عکس العمل نامناسب نشان داده است عقب نشینی کرده وبه «معذرت» خواهی پرداخت.
او که سعی میکرد بهیچ روی ارتباطی بین خود ومجاهدین قرار ندهد در راستای چهار ساعت برگزاری اتاق نقاب از چهره خود برکشید و افشاگریهای رفقاق در اتاق باعث شد که او هم مانند مجاهدین چماق تهمت وافترا را بیرون بکشد وبه مخالفین فکری خود را به سبک مسعود رجوی که هرگونه مخالفت با جنگ را مساوی «کمک با رژیم » دانسته و اکنون «نه به جنگ را یک خطر برای جامعه جهانی » میداند او هم دقیقا نیز چنین خطی را پیش میبرد. اوبارها سعی میکرد که بحث لابی ئیسم را تنها در چهار چوب رژیم محدود کند تا به اهداف خود رسیده باشد ولی این سیاست او از ابتدا با موضع گیری یوزرها دقیقا درهم شکست وباعث خارج شدن از کنترل او شد بطوری که همانطور که گفته شد مجبور شد به سبک رجوی چماق تهمت وافترا بیرون بکشد. ولی این تجربه یکبار دیگر نشان داد که لابی ها و عوامل مجاهدین علی رغم تمامی کراوات و«محقق »شدن ها ی زوری توسط مجاهدین /چرا که این آقای حسن داعی چند صباحی است که محقق شده است وهمکار علی رضا جعفرزاده که مشاور سیاسی درواشنگتن شده است ودر فاکس نیوز ودر نزد مجاهدین به یکباره یک نفر دکتر میشود یا آخوند ویا مرشد وسینه زن! ایشان هم «محقق» شده است. او به سبک مجاهدین با گفتن یک حقیقت یعنی «لابی های رژیم » مانند گنجی ، اکثریتی وتوده ای ها درواقع میخواست یک حقیقت دیگر را بپوشاند وآنهم آنچه که او باعث شده است که به عنوان «محقق » واین هم تنها در یک جهت سروکله اش پیدا بشود. ولی این «محقق »ساخته وپرداخته مجاهدین بعید است که دوباره سروکله اش در پالتالک پیدا بشود چرا که دست او واهدافش برای تمام کاربران غیر عوامل مجاهدین رو شد واو علی رغم تمامی تلاشش برای پیش بردن خطش در اتاق مجبور شد که به قول خودشان به «جاده خاکی » برود ودر واقع ماشین او دیگر در جاده او حرکت نکرد وبا کشاندن اوبه «جاده خاکی » در واقع چهره واقعی واهداف واقعی او نیز توسط یوزرها شناخته تر و افشا شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا