سازمان ها

نامه سرگشاده انجمن ایران سبز به دفتر مرکزی صلیب سرخ

انجمن ایران سبزمسنولین محترم

بعد از سرنگونی صدام حسین دیکتاتور بدنام عراق و بخاطر حضور نیروهای چند ملیتی در خاک عراق باعث شد کمی فضای مخوف حاکم در تشکیلات مجاهدین در پادگان اشرف شکسته شود و فرصتی بوجود آمد تا عده ای اقدام به اعلام علنی جدایی از سازمان مجاهدین را بکنند که تعداد زیاد و قابل توجه ای به کمپ تیف آمریکا که همان مکان استقراری موقت بود منتقل شدند. رفته رفته با توجه به فضای بوجود آمده افراد خواهان جدایی از این سازمان با شدت بیشتر خواهان تعیین و تکلیف خود شدند. باتوجه به محدودیتهای که رهبران سازمان برای جدایی این افراد در فضای ناامن عراق ایجاد کرده بودند دیگر نتوانستند جلوی ریزش این دیوار ترک برداشته شده را بگیرند. آلان همچنان سازمان مجاهدین با تمام توان خود تلاش می کند که هرگونه اعتراض را در درون خود سرکوب کنند. رهبران سازمان مجاهدین هرساله به افراد خود وعده می دهند که تا دوسال دیگر رژیم جمهوری اسلامی را فتح میکنند تا آنها را با وعده های پوچ نگهداریی کنند. اما این روزها خبرهای مربوط به آزادی جداشدگان از سازمان مجاهدین که در کمپ تیف TIPF مستقر بودند را خبرگزاریها زیادی از جمله رسانه های معتبر آن را تائید کردند و از جمله با تعدادی ازافراد آزاد شده که بصورت آواره در مناطق عراق پراکنده هستند مصاحبه مستقیم داشتند و صدای آنها را به گوش جهانیان رسانده اند. این تعداد که بیش از 100 نفر را شامل میشود خبر از موجی از افراد خواهان جدایی را در بر دارد که آخرین نمونه آن تا این لحظه که مشغول نوشتن این نامه هستیم خبر مربوط به پیوستن تعدادی از نفرات جدا شده از فرقه مجاهدین به کمپ آمریکایی ها حکایت دارد. اعضای انجمن ایران سبز با این افراد تلفنی گفتگو کردند. این افراد هر چند که تازه از اردوگاه تیف رها شدند ولی بیش از یک دهه بصورت گروگان توسط تشکیلات بسته و مخوف رجوی بزور نگهداری میشدند و به کارهای اجباری گماشته میشدند. در یک لحظه نشستن به پایی صحبتهای این افراد هر وجدانی متوجه می شود که این افراد تروریست نبودند و نیستند بلکه رجوی و سیتم مخوف با روش های مخوف خود تلاش می کند آنها را به اعمال ترویستی وا دارد که خوشبختانه بعد از سرنگونی صدام، این افراد برای زندگی امیدوار شدند و مقاومت آنها در برابر این قعله مخوف ده چندان شده است و هر روز بر تعداد رها شدگان افزوده می شود. این انسانها از سیتم و عملکرد فرقه ای، شستشوی مغزی و تروریستی رجوی تجارب ارزنده ای دارند و باید به این افراد کمک کرد تا برای جامعه انسانی مثمر ثمر واقع گردند و مستحق پناهندگی در کشور های امن هستند. انجمن ایران سبز در پی دیدارها و نامه نگاری هایی که با مسئولین صلیب سرخ و پارلمانترها در کشور های مختلف داشت، لازم دید شما را هم از این فاجعه انسانی در جریان قرار بدهند. از منظر فعالین حقوق بشر در انجمن ایران سبز کمک به این افراد و برگشت آنان به یک زندگی نرمال بخشی از مبارزه با ترویست محسوب میشود و تشوقی به مابقی آنهایی است که در همکاری خود با این سازمان تروریستی مردد هستند. دولتها و افراد مسئول در مبارزه با ترویست این نکته را بهتر از هر کس درک میکنند و اقدامات عملی را در این راستا به اجرا در می آوردند. امروز مبارزه با تروریست باید در عمل خود را نشان دهد تا بعنوان یک تکلیف همگانی همه باید آن را تعلیم ببینند تا تروریست و تفکر آن و تهدید آن بر امنیت شهروندان بطور اساسی برداشته شود.

مسئولین محترم

ما از تروریستی حرف میزنیم که رهبران سازمان مجاهدین خلق بعد از فاجعه 11 سبتامبر فاجعه ای که دل هر انسانی را بدرد آورده است، مجریان و مسببین آن را ستودند و در دفاع از آن، آن حادثه دردناک را جشن گرفتند و در بین خود شیرنی پخش کردند. این را نیروهای آمریکایی در طی مصاحبه ای که با اعضای مخالف سازمان داشتند، پی بردند. جداشده گان از سازمان مجاهدین عموما از کسانی هستند که از بدو ورودشان به سازمان مجاهدین با سرعت پی به ماهییت تروریستی این گروه برده بودند و به سرعت از آن اعلام مخالفت و به مرور و بعضا بلافاصله اعلام جدایی کردند و بعد از آن به زور به کارهای اجباری و بعنوان سیاهی لشکر مورد سوء استفاده این گروه قرار گرفتند و بسیاری از آزادشدگان حداقل یک دهه را بصورت گروگان بسر بردند. سازمان مجاهدین با تفکری کهنه هنوز برای هواداران خود بر طبل مبارزه مسلحانه میکوبد و هیچ گونه اعتقادی به گفتمان و مداراگری ندارد در حالی که مردم ایران تاریخا با تفکر خشونت بیزارند با توجه با این که مردم ایران نشان دادند که خواهان خشونت نیستند مجاهدین به آن بیهوده اصرار میورزند.

مسئولین محترم در ارگان صلیب سرخ

انجمن ایران سبز به در تازه ترن خبر خود با خبر شده است مسئولین کمپ آمریکایی موسوم به اردوگاه تیف در حال آزاد کردن افراد زیادی از باقی مانده های این اردوگاه هستند و بعضی از این افراد اقامت کشورهای اروپایی را دارند و مایلند به کشور های که توسط سازمان مجاهدین اغفال شدند، برگردند. کشورهایی که از آنجا به اردوگاههای تروریستی در عراق برده شده بودند. اما افراد موقعی که از سازمان مجاهدین خواهان جدایی میشوند، سازمان مجاهدین آنها را تهدید میکند که قبل از پاگذاشتن آنها به اروپا به مقامات اروپایی میگویند که آنها جاسوسان رژیم جمهوری اسلامی بودند تا از این طریق پرونده پناهندگی آنها خراب شود. این در حالی است که این افراد در درون تشکیلات خبرندارند که سازمان مجاهدین در بین دولت های اروپایی هیچ گونه جایگاهی ندارد و حرفهای آنها مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه تاثیر عکس دارد.

انجمن ایران سبز

17.2.2008

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا