درام دیکتاتورها و ضرورت عبرت آموزی رجوی

"قبل از به قدرت رسیدن در تهران، بازسازی مجدد انسان جدیدی كه به واسطه انقلاب احیا شده ضروری است. این سرابی است كه همه رژیم های توتالیتر آن را هدف خود قرار داده اند. از نازی های هیتلری تا كمونیست های استالینی، همگی این خیال باطل انسان جدید را مطرح كرده اند.." (1) "شبیه سازی تراوش فکر از مغز با ترشح ادرار از کلیه شبیه سازی دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری فاشیستی است." (2) 1- . 2- تحلیل بیانیه اپورتونیست های چپ نما. انتشارات سازمان مجاهدین خلق. سال 1358. ص 102. Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.