نقض حقوق بشر

قربانیان مناسبات ضد دموکراتیک مجاهدین

طی روزهای اخیر مقامات ایالات متحده امریکا کنترل قرارگاه اشرف را به ارتش عراق سپردند. این اقدامی امیدبخش و مطلوب است. چرا که فرقه ی تروریستی مجاهدین خلق با ایجاد قرارگاه اشرف در خاک عــــراق وبا کمک رژیم استبدادی صدام، بیش از دو دهه به سازماندهی تحرکات تروریستی بر علیه شهروندان بی گناه دو ملت ایران و عراق پرداخت و بدینسان بر علیه هنجارها و ارزش های دموکراتیک جوامع توسعه یافته در دنیای مدرن شورید

“>.

بیشتر خانواده های عضو انجمن نجات در ایران و اقصی نقاط دنیا عمیقا بر این باورند رهبران فرقه تروریستی مجاهدین با اعمال محدودیت های شدید تشکیلاتی مانع هر گونه تماس و یا ملاقات آنها با عزیزانشان در قرارگاه اشرف می شوند. خانواده ها در دیدار های متعددی که با مقامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر نهادهای ذیربط حقوق بشری داشتند اصرار دارند تا مقامات صلیب سرخ برای تحقیق در مورد وضعیت افراد قرارگاه اشرف به آن محیط وارد شوند، اما رهبران مجاهدین بر خلاف همه موازین حقوقی و بین المللی، به مقامات صلیب سرخ اجازه ورود به قرارگاه اشرف جهت بررسی وضعیت افراد مستقر در آن را نمی دهند که این امر مغایر با موازین مسلم و شناخته شده ی حقوق بشری و در تضاد بنیادین با حقوق طبیعی انسانهاست  که مایه تاسف بسیار است.

خانواده هایی که عزیزانشان در قرارگاه اشرف تحت سیطره فرقه رجوی بسر میبرند، با توجه به اینکه سردمدارن مجاهدین در طی سالهای طولانی فرزندان و بستگانشان را در شرایطی از وحشت و اختناق و بالاجبار در قرارگاه اشرف محصور کرده اند بارها از کمیته بین المللی صلیب سرخ خواسته اند با توجه به امکاناتی که درعراق و در سطح بین المللی در اختیار دارند زمینه ی حضور مقامات صلیب سرخ را در قرارگاه اشرف فراهم نمایند تا عزیزان تحت اسارت آنها بتوانند از حق انتخاب تعیین سرنوشت خویش برخوردار گردند و بیش از این ناگزیر نباشند در مناسبات و شرایطی بسر برند که هیچ سنخیتی با هنجارهای دنیای مدرن ندارد و انسانها صرفا به مثابه ی عناصری خشن برای شرکت در عملیات تروریستی و کشتار انسانها مورد بهره برداری قرار نگیرند.

 بر همگان آشکار است چنین مناسبات و شرایطی که در قرارگاه اشرف پدید آمده است بی شک ناقض حقوق بشر و توهین به شان و کرامت انسانهاست. با مطالعه و دقت در سوابق تروریستی فرقه مجاهدین دولت های غربی پی برده اند،   دارودسته مجاهدین همانند فرقه های بنیادگرا و خشونت طلبی چون القاعده دشمن دموکراسی و تمدن بشمار می روند و بدین خاطر مجاهدین را در لیست گروه های تروریستی طبقه بندی کردند  . در بعد از خلع سلاح شدن اعضای فرقه ی مجاهدین و پس از آن که تعداد بیشماری از کادرهای با سابقه این گروه ستیزه جو از آن فرقه جدا شده و به دنیای آزاد وارد شدند در طی مصاحبه ها و افشاگری های تکان

دهنده و تامل انگیز ماهیت مناسبات فرقه ای و فاشیستی مجاهدین را برای جهانیان آشکار کردند. بسیاری از جداشدگان فرقه مجاهدین اذعان می کنند، مسعود و مریم رجوی رهبران عقیدتی فرقه ی ترویستی مجاهدین، در بیش از دو دهه افراد مستقر در قرارگاه اشرف را تحت شستشوی مغزی قرار داده اند و مانع تعامل و ارتباط آنان با دنیای بیرون از قرارگاه اشرف و جریان آزاد اطلاع رسانی شده اند. آنان تاکید داشتند رهبران مجاهدین، نیروهای منتقد و معترض تشکیلات خوش را مورد شکنجه های قرون وسطایی در اشکال فیزیکی، ذهنی و روانی قرار می دهند، ارتباطات عاطفی میان افراد و بنیان کانون خانواده را با طــرح انقلاب ایدئولوژیک و جداسازی زن و مرد محو، نابود و متلاشی ساختند. هرگونه صدای اعتراض را خفه نمودند و بدینسان اتوریته رهبری عقیدتی مسعود و مریم رجوی را در مناسبات فرقه ای عینیت بخشیدند. جدا شدگان تاکید دارند خود شاهدان عینی عملکرد ضد دموکراتیک و غیرانسانی و مغایر با موازین حقوق بشــری رهبران مجاهدین بودند.

 بدون شک برای همگان مشخص شده است رهبران تروریست مجاهدین قادر نیستند جز تابوهای ذهنی و دگم های ایدئولوژیک خویش، به ارزشهای جوامع توسعه یافته و دموکراتیک قدر و منزلتی قائل شوند. در این میان  می بایست سازمان های ذیربط حقوق بشری و نهادهای بین المللی با توجه به شرح وظایف و رسالت دفاع از حقوق بشر که حس مسئولیت انسانی و اخلاقی را بر می انگیزد  ، ترتیبی اتخاذ نمایند

“>. افراد مستقر در قرارگاه اشـــــرف از طریق نهادهای بین المللی و حقوق بشری چون نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته بین المللی صلیب سرخ، امکان تماس و ملاقات با اعضای خانواده هایشان در ایران را بیابند تا این قربانیان تروریسم و مناسبات خشن و ضد دموکراتیک فرقه ای، امــکان تفکر و انتخاب برای تصمیم گیری در مورد زندگی آینده خویش را پیدا کنند. مسلم است اگر افراد مستقر در قرارگاه اشرف که قربانی فرقه ای خشونت طلب شده اند، کمترین امکان ارتباط با اعضای خانواده های خویش و نیز دنیای بیرون از قرارگاه اشرف را داشته باشند، تردیدی نسبت به خروج از قرارگاه اشرف نخواهند داشت.

“>

آرش رضایی

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا