ايا شما هم از ديدار با خانواده منع شده اید ؟

شما نيز لابد از تلاشهاي سازمان براي برپا نگاه داشتن بازداشتگاه اشرف باخبريد . در اين مدت سازمان با لاف و گزاف و تجمع در جلو سازمانها و نهادهاي اروپايي و امريكايي داد از حقوق بشر در اشرف ميزند و توسط هواداران خود سعي دارد بگويد كه بله ما حاميان افراد در اشرف هستيم و اگر اشرف برچيده شود فاجعه انساني رخ ميدهد و… خيلي جالب است اين حاميان افراد اشرف يا قسم دروغ ميخورند يا معني فاجعه را نمي دانند .

خانمها و آقايان مثل اينكه يادتان نيست همين چند هفته پيش چند خانواده به عراق آمدند تا با فرزندانشان ملاقات كنند ان هم بعد از سالها اما همين فرماندهان سازمان مانع ديدار خانواده ها، پدران و مادران سالخورده با فرزندانشان شدند آهاي شماها كه دم از فاجعه انساني ميزنيد اسم اين چيست؟ مگر شما خودتان پدر و مادر نداريد شماها كه در اروپا و امريكا نشسته ايد ايا تا به حال كسي شما را از ديدار آنها منع كرده ؟ پس چرا شما از آنها كه اين بچه ها را در اشرف ممنوع الملاقات كرده اند سخني نمي گوييد . من قسم شما را براي حمايت از آنها قبول كنم يا تلاش شما براي باز هم زنداني و محبوس بودن آنها؟ چر ا براي اين حرف نميزنيد كه همين افراد سازمان سالهاست كه در اسارتگاه اشرف حبس شده اند حتي وقتي از بيرون هم براي ديدار آنها ميايند نمي گذارند ملاقاتی داشته باشند آنهم به اسم اينكه فلاني خانواده تو اطلا عاتي هستند. جالب است! تمامي افراد سازمان مخالف رژيم هستند اما تمام خانواده هاي آنها اطلاعاتي از اب در امده اند ! جل الخالق اين ديگر چه دنيايست ؟ آخر در كجاي دنيا به كسي بدون مدرك اتهام ميزنند البته براي افراد بيرون از سازمان عجيب است ولي براي ما كه در سازمان بوديم عادي است زيرا اين اهرم كنترل و فشار آنها براي سركوب افراد است . خب بالاخره هم پس از روزها به يك بهانه اي تجمعات پايان يافت آنهم به اسم اينكه بله نيروهاي امريكايي در اشرف ميمانند ! آنهم يك دسته چند نفره و تمام اشرف دست عراقي ها نمي ماند ! بله چي شد ؟ مگر همين عراقي ها كه حالا از آنها ميترسيد مگر سالها حفاظت اشرف را نداشتند ؟ مگر 7 لايه حفاظتي را بدور اشرف نكشيده بودند ؟ از زميني و پدافند هوايي و … و شما را حفاظت ميكردند و شما ها به آنها عارفي ميگفتيد ! حالا آنها هم طرفدار رژيم شدند ؟ آخه اينها همان مردم عراق هستند فقط رژيم بعثي عراق به رهبري صدام رفته مگر ميشود در كشوري بود اما مردم و ارتش ان كشور را قبول نداشت ؟ خب حال بگوييد اگر ارتش عراق كه از مردم آن كشور تشكيل شده چرا شما به آنها اعتماد نداريد پس نامه هاي 15 ميليون عراقي در حمايت از شما تكليفش چه ميشود؟ حالا ديديد دم خروس  هم از جيب پشتتان دارد بيرون ميزند آگر شما واقعا به مبارزه خودتان كه ادعا ميكنيد. صادق بوديد اين كارها را نمي كرديد .

Print Friendly, PDF & Email نسخه چاپی

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.