داستان کشته شدن یاسر اکبری نسب

به نام آنکه جان داد و زندگی و بنام خدایی که همیشه حقایق را روشن می سازد و ظالم را رسوا می نماید

گرگ صفتی و شقاوت خصیصه اصلی رهبران سازمان است.

داستان کشته شدن یاسر اکبری نسب:

خانم مریم قجر عضدانلو و آقای مسعود رجوی.. اسب کهر چه شد توی نشست ها قمپز در می کردید اسب کهر را کجا بستید. رفتید جز اصحاب کهف.

خانم مریم قجر عضدانلو و آقای مسعود رجوی

اینجانب قربانی فرقه ی بنیادگرای شما مجید روحی که در زندانهایتان حکم اعدام مرا صادر کردید. دیدید که چطور موضوع یاسر اکبری نسب را بیرون کردم. باز هم تهدید به مرگم کنید.

یاسر اکبری نسب می دانم همیشه با اصرار می خواست از سازمان جدا شود. مرتضی پدرش هم خوب می دانست.

در کمپ تیف بودیم در تحصن که یکی از نفرات تیف از ملاقات با خانواده اش از اشرف برگشت. دیدم ناراحت است. گفتم فلانی چه شده؟. گفت می گویند دوستم خودسوزی کرده. یاسر اکبری نسب. گفتم پسر مرتضی که در آشپزخانه کار می کرد. گفت آره.خیلی ناراحت شدم. گفتم چرا این کار را کرد؟. گفت می خواست از سازمان جدا شود و ناراضی بود. کلی هم سر جدا شدن نامه نوشته بود که سازمان اذیت و آزارش می کرد.

یاسر خود را آغشته به بنزین کرده بود و داخل یکی از سنگرها خودسوزی کرد. خیلی وحشتناک جزقاله شده بود. آن زمان در حال ورزش کردن بودند.

سئوال پیش می آید خانم مریم قجرعضدانلو

1. بنزین جیره بندی شده بود در آن زمان

2. چرا این اتفاق در ساعت ورزش رخ داد؟

3. چرا این موضوع را بیرونی نکردید؟

4. اون زمان نفرات از اشرف فرار می کردند. می آمدن به کمپ تیف و در قرارگاه ها مسئولین مواظب تحت مسئولش بود حتی موقع سرویس رفتن دنبالش می رفتن و مواظبشان بودند.

خانم مریم قجرعضدانلو چرا گفتید که یاسر به خاطر این که آمریکایی ها اشرف را محاصره کردند خودسوزی کرده است. این کار یاسر افتخار بزرگی برای سازمان است به گفته شما. پس چرا بعد ازکشته شدن یاسر به نفرات اشرف گفتید یاسر خائن است.

خانم مریم قجرعضدانلو حرفهایتان تناقض دارد.

خانم مریم قجرعضدانلو می گفتید در سردر سازمان نوشته شده فدا و صداقت در حالی که می بایست می نوشتید وقاهت و جفا، پررویی و دورویی همان گونه که همه می گویند.

خانم مریم قجر عضدانلو واقعیت را بگویید یاسر را به قتل رساندید و جسدش را سوزاندید آن هم در ساعت ورزش که همه مشغول ورزش کردن بودند و این بهترین سناریو بود.

می دانم اگر بگید یاسر را به قتل رساندید باید جواب گوی قتل نفرات دیگر باشید.

خانم مریم قجر عضدانلو خوب خودتان میدانید که کسی بخواهد خودکشی کند در سنگری که هیچ کس در آن نیست نمی رود. مطمئن باشید یاسر می آمد داخل سالن یا یک جمعی که همه ببینند و اعتراض خودش را نشان میداد.

پس یاسر خودسوزی نکرده بلکه سازمان یاسر را به قتل رسانده و این سناریو برای سرپوش این موضوع ساخته است.

خانم مریم قجر عضدانلو کاش خلع سلاح نشده بودید تا باز هم بگویید در تنظیف سلاح تیر به زیر چانه اش اصابت کرده یا شلیک ناخواسته بود.

خانم مریم قجر عضدانلو من مصاحبه ی موسی و مرتضی اکبری نسب را گوش می کردم. همه دیکته شده سازمان بود که طوطی وار می گفتند.

به خانم فاطمه اکبری نسب تسلیت می گویم. روی ما جداشدگان حساب کنید به هر قیمت شده رهبران این فرقه را پشت میز محاکمه دادگاه می آوریم تا جواب خون یاسر و یاسرها را بدهند.

خانم قجرعضدانلو همیشه فکر می کردم که کلمه تناقض برازنده شما و شوهرتان مسعود است.

هموطنان ایرانی که دم از آزادی می زنید 3 هزار زندانی از جوانان ایران زمین در قرارگاه اشرف اسیر فرقه ی رجوی هستند که واقعا اکثر افراد با اجبار و اصرار در قرارگاه اشرف مانده اند.

فشارهای روانی روی نفرات واقعا طاقت فرسا است. سازمان از تمامی تکنیک های جدید شکنجه روحی استفاده میکند.

کار مسئولین سازمان صرفا اجرای همین فشارها و شکنجه ها به صورت روزمره برای حفظ نیرو است و هیچ کس از وظعیت موجود راضی نیست.

بیاید کمک کنیم تا فاجعه ی یاسر اکبری نسب سر این 3000 نفر نیاید.

خانم مریم قجر عضدانلو، دوباره وزارت امور خارجه آمریکا، سازمان را یک گروه تروریستی خوانده است!

این را چطور می خواهید به اسیران در زندان اشرف به اسم پیروزی بخورانید؟

وقتی در کمپ تیف پیش آمریکایی ها بودم، نفراتی در کمپ تیف بودند که می خواستند پدر، مادر، خواهر یا برادر خود را در اشرف ملاقات کنند، که سازمان به خانواده نفرات گفته بود که شما نباید با نفرات کمپ تیف ملاقات کنید زیرا آنها خائن هستند.

خانم مریم قجر عضدانلو، ما جدا شده ها در کمپ تیف، زیر پرچم بیگانگان بودیم یا سازمان؟

در روز استقلال آمریکا، خود آمریکایی ها یک کیک کوچک درست کرده بودند ولی مسئولین سازمان به دستور شما برای چاپلوسی و خودشیرینی یک کیک پخته بودند 2 در2 متر که چهار نفر آنرا حمل می کردند.

خانم قجر عضدانلو، واقعاً شرم و حیاء هم چیز خوبی است! آیا جدا شدگان در کمپ تیف، خائن و زیر پرچم بیگانگان بودند یا سازمان که خانم مژگان پارسایی می گفت الان می خواهیم تا دینش با آمریکایی ها همکاری کنیم، از جمله دادن اطلاعات و غیره تا بتوانیم در عراق بمانیم.

خانم مریم قجر عضدانلو، یک شخص آمریکایی به نام… در کمپ گفت که سازمان مجاهدین کلی اطلاعات درباره ایران و انرژی اتمی رژیم ایران به ما داده، حتی در کار عراق هم به ما کمک می کند و اطلاعاتی را که ما می خواهیم به ما می دهد.

خانم قجر عضدانلو، شعار مسعود دَدَری که یادت است که می گفت ما مستقل هستیم و زیر پرچم هیچ بیگانه ای نمیرویم.

خانم قجر عضدانلو، جدا شدگان کمپ تیف خائن و زیر پرچم بیگانگان هستند یا سازمان که هر شب ژنرالهای آمریکایی را دعوت می کرد و جلوی آنها دلقک می شد و دولا و راست می شد.

خانم قجر عضدانلو، سازمان که شاغولش مبارزه با رژیم ایران بود چطور شد که شما پیام دادید که دشمن رژیم ایران نیست بلکه نفرات کمپ تیف است.(جدا شدگان)

خانم قجر عضدانلو چرا رنجیده می شوید وقتی من و دوستانم می خواهیم به دوستان اسیرمان در قرارگاه اشرف زیر پرچم بیگانگان یاری رسانیم؟

خانم قجر عضدانلو چرا رنجیده می شوید و چرا مانع ایجاد می کنید زمانیکه صلیب سرخ و سازمانهای پناهندگی و حقوق بشری می خواهند دوستانمان را از برزخ اشرف و اسارت در عراق زیر پرچم بیگانگان نجات دهند؟

خانم قجر عضدانلو، راستی اگر اشرف و پادگان خالص مقدس و شریف است و ناموس هر مجاهد خلق است، سئوال اینجاست که چرا شما به این ناموس و خاک شریف خیانت کردید و در سال 1381 فرار کردید رفتید به اورسورواز، آن هم عاشورا گونه؟

خانم مریم قجر عضدانلو، نام شما و کمکی شما مسعود رجوی و شوهر شما مهدی ابریشم چی

تداعی کننده نامی ننگین بر تاریخ مقاومت ملت ایران زمین می باشد.

در زندان اشرف در این اسارتگاه که زیر پرچم بیگانگان است، زنان و مردان بی گناهی هستند که بنام ایستادگی و مقاومت روزگار خود را به تباهی سپری می نمایند و شما خانم قجر عضدانلو، شما آنها را از تماس با جدا شدگان در تیف تحت عنوان مزدور رژیم محروم کردید.

خانم قجر عضدانلو، اسارت ذهنی و دیدگاه مالیخولیانی آقای رجوی بزرگترین مانع برای پذیرش نرم های یک جامعه آزاد و دمکراتیک می باشد.

خانم قجر عضدانلو خود را از اسارت ذهنی که خطرناکترین نوع خود سانسوری است برهانید.

خانم قجر عضدانلو هزاران انسان در زندان اشرف وجود دارند که زیر پرچم بیگانگان اند و سالیان سال است حتی برای یک ساعت هم که شده در یک شهر و پارک قدم نزده و در شرایط بد معیشتی و در آب و هوای وحشتناکِ بیابانهای عراق سرگردان می باشند و از کوچکترین آزادی های مدنی برخوردار نبوده و سالهاست که حقوق اولیه انسانها توسط شما جنایتکار فرقه پایمال شده است.

متأسفانه منافع فرقه ای و انحصار طلبانه و دگماتیسم موجود به شما اجازه هیچگونه تفکر غیر تشکیلاتی نمی دهد.

خانم قجر عضدانلو ارمغان شما برای افراد درونی اشرف چه چیزی جز دروغ، انحراف و سلب آزادی بوده است؟

خانم قجر عضدانلو پروسه انحلال اشرف به نقطه غیر قابل برگشت خود وارد شده است، از همین زاویه باید به ترفندهای شما در به خطر انداختن جان اعضا در اشرف هوشیار بود و جلوگیری کرد از فاجعه ای مثل 17 ژوئن کع انسانهای ناراضی، دیگر در اشرف قربانی سناریوی خبیثانه شما نشوند.

خانم قجر عضدانلو چرا رنجیده می شوید اگر ما مبلغ زندگی و نشاط و رهایی از اسارت ذهنی و بازسازی هویت انسانی هستیم و به عنوان یک ایرانی مایل نیستیم که شما از احساسات انساندوستانه نفرات اشرف سوء استفاده کنید و نفرات شریف اشرف تاوان این خفت و خواری شما را پس بدهند.

مجید روحی یکی از قربانیان فرقه ی رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا