کمپ اشرف به زباله ‌داني تاريخ خواهد پيوست

مشاور امنيت ملي عراق تصريح كرد: هر عاملي كه امنيت جمهوري اسلامي ايران را از خاك عراق در معرض تهديد قرار دهد تهديدي بر امنيت خود در عراق تلقي مي‌كنيم.

مشاور امنيت ملي عراق گفت كه تا دو ماه آينده پادگان اشرف به زباله ‌داني تاريخ خواهد پيوست. الربيعي همچنين اظهار داشت: كه عراق در صدد تهيه ليستي از اين افراد است كه آن را به طرف ايراني ارائه دهد. وي در خصوص گروه تروريستي مجاهدین نيز اظهار داشت: تنها راهي كه در برابر اعضاي اين گروه قرار دارد در درجه اول بازگشت آنها و عودت به جمهوري اسلامي است و يا اينكه كشور ثالثي را انتخاب كند. موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق پيش از ظهر امروز جمعه در نشست خبري مشترك به همراه سعيد جلالي دبير شوراي عالي امنيت ملي ایران گفت: ما مي‌خواهيم هر ريشه‌اي كه ممكن است در آينده به روابط ايران و عراق خدشه وارد كند در خاك عراق ريشه‌كن كنيم و نگاه ما ايجاد و برقراري روابط مستحكم با جمهوري اسلامي ایران است.

وي تصريح كرد: هر عاملي كه امنيت جمهوري اسلامي را از خاك عراق در معرض تهديد قرار دهد تهديدي عليه امنيت خود در عراق تلقي مي‌‌كنيم.

وي در خصوص گروه تروريستي مجاهدین نيز اظهار داشت: تنها راهي كه در برابر اعضاي اين گروه قرار دارد در درجه اول بازگشت آنها و عودت به جمهوري اسلامي است و يا اينكه كشور ثالثي را انتخاب كند.

مشاور امنيت ملي عراق همچنين گفت كه تا دو ماه آينده پادگان اشرف به زباله ‌داني تاريخ خواهد پيوست. الربيعي همچنين اظهار داشت: كه عراق در صدد تهيه ليستي از اين افراد است كه آن را به طرف ايراني ارائه دهد.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در خصوص ترتيبات امنيتي جديد در منطقه و بخصوص با حضور ايران و عراق خاطرنشان كرد: بايد به امنيت منطقه بعنوان يك كل نگريست و با تمامي كشورهاي همجوار بويژه ايران چنين نگاهي را داريم كه بايد وارد همكاريهاي امنيتي – اقتصادي و سياسي فعالي شويم.

وي همچنين گفت: ما در انديشه شكل‌گيري منظومه امنيتي واحد براي كل كشورهاي منطقه هستيم.

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.