پایان اندیشه پوشالی رجوی

بله هر روز که می گذرد به روزهای پایانی قلعه مخوف اشرف نزدیک می شویم واز سوئی دیگر نیز شاهد این هستیم که سران فرقه رجوی چگونه خود را به هر دری میزنند تا حتی برای یک روز هم که شده قلعه شیطانی دیرتر پایان پذیرد.

سران فرقه رجوی بدلیل ماهیت ضد انسانی خود به هر دروغ ونیرنگی متوصل می شوند وبا هر دسیسه ای تلاش می کنند که این دکان دجالیت دیرتر پایان پذیرد.

انچه که به دروغ ونیرنگ در تلاش هستند تا در ذهن اذهان جا بیاندازند این است که بسته شدن این دکان یعنی اشرف مصادف است با نقض حقوق بشر وجنایات جنگی و…

اما باید به این شیادان گفت در کجای این عالم ازاد کردن تعدادی اسیر جنایت علیه بشریت است واز همه مهمتر برای کشوری همچون عراق که در سالیان حکومت صدام حسین از همین سازمان مافیائی ضربات بسیار زیادی خورده است و سازمان دستش به خون مردم عراق الوده شده است پول نفت مردم عراق به حسابهای بانکی سازمان سرازیر شده.

واز طرفی دیگر این سازمان مافیائی دست در دست ارتش صدام حسین در سرکوب مردم عراق مشارکت داشته است …

اگر جنایت علیه بشریت است باید اول از همه سران این سازمان به محاکمه کشیده شوند سران فرقه رجوی جنایات بیشماری در عراق انجام داده اند وبخش قابل توجهی از این جنایات در قراگاه بدنام اشرف اتفاق افتاده است اگر قرار است کسی به محاکمه کشیده شود این سران فرقه هستند که باید به پای میز محاکمه کشیده شوند

اما این جارو جنجالها واین داد وفغان ها به جز یک نیرنگ چیز دیگری نیست فرقه رجوی با این کار می خواهد زمان بخرد ودر این فرصت چند کار به موازات ان انجام دهد

فراری دادن دیگر سران جنایتکار باقیمانده در اشرف کسانی همچون عباس داوری

مژگان پارسائی و احمد واقف و…………..کسانی که مستقیما در جنایات داخل قراگاه اشرف دست داشته اند و ازطرفی هم می خواهند با مظلوم نمائی تمام جرم وجنایاتی که سالیان متمادی مشغول به ان بوده اند را ماست مالی کند

اساسا این جار وجنجال ها با این سمت وسو انجام می پذیرد اما از انکه خبری نیست همان اصل ماجرا ست یعنی شخص مسعود رجوی وی پس از 6 سال اختفا یک دفعه سر برون اورد وپیامی با صدای خودش داد اما متوجه شد که اوضاع برایش بدتر از ان است که حتی فکرش را می کرد بدین جهت دوباره به همان مخفیگاه برگشت ودوباره سکوت کرده است

این سکوت بسیار معنی دار است چرا که وی مسبب اصلی تمام جرم وجنایات در این قراگاه بدنام است اوبود که فرمان قتل مخالفین سازمان را صادر کرد او بود که زندان وشکنجه را در قرارگاه اشرف پایه گذاری کرد

به فرمان او بود که مخالفین سازمان تحویل صدام حسین می شدند تا انها را به زندان ابوغریب منتقل کنند او بود که به مزدوری تام وتمام صدام حسین در امده بود واو بود که ……اما این شیاد حا لا فراریست ودیگران را سپر خویش کرده است البته همقطاران این شیاد همچون مریم عضدانلو ومهدی ابریشم چی وسایر دست اندر کاران جنایات هستند وهر از چند گاهی سر تکان می دهند که بگویند ما هستیم

به هر ترتیب نباید فریب جار وجنجال های پوشالی این فرقه شیاد را خورد این فرقه در تلاش برای قفل نگه داشتن موضوع قرارگاه اشرف است

اما این دکان دجالیت بزودی برچیده خواهد شد وتازه ماجرای پرونده سران این فرقه باز خواهد شد کسانی که باید به پای میز محاکمه کشیده شوند واین روز دور نیست

من وتعداد زیادی از کسانی که از این فرقه به تازگی جدا شده ایم خوب می دانیم که شرایط در درون قلعه اشرف چگونه است اکثر افراد ناراضی هستند ومنتظر لحظه خروج از اشرف در لایه های مختلف در سازمان این وضعیت حاکم است

و همین هاست که سازمان مافیائی را در یک بن بست قرار داده و از باز شدن درب اشرف هراسان. با ترکید ن این بادکنک یعنی همان قرارگاه اشرف فرقه رجوی در گرداب جدید ی قرار خواهد گرفت و خودشان خوب می دانند که به سرنوشت تمام فرقه های شیطانی دچار خواهند شد

و بعد از ان زمان پاسخگوئی است به تمام اندیشه های پوشالی رجوی و………

درد ناک ترین حادثه برای رجوی روز اعتراف به شکست اندیشه های پوشالی خواهد بود واین کابوسی است که رجوی در بیم ان است

ارتش ازادیبخش؟؟؟

انقلاب ایدئولوژیک؟؟؟

وابستگی تام وتمام به صدام حسین یعنی مزدوری مطلق برای صدام؟؟؟

استراتژی پوشالی؟؟؟؟

قتل وکشتار مخالفین در سازمان؟؟؟؟

درست کردن زندان وشکنجه مخالفین؟؟؟؟؟؟

انهدام کانون خانواده ها؟؟؟؟؟

وصدها مورد دیگر که باید جداگانه به ان پرداخت

روز بسته شدن دکان دجالیت رجوی نزدیک است به امید چنین روزی

منصور نظری قربانی فرقه رجوی

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا