بتول سلطانی از جنایتهای مجاهدین در عراق می گوید

شاهد جنايت هاي گروه مجاهدین در عراق که خود از اعضاي سابق اين گروه بوده و سابقه مشارکت در عمليات سرکوب مردم عراق در قيام سال 1991 ميلادي را داشته، براي حضور در دادگاه عالي جنايي مرکزي عراق و شهادت عليه اين رهبران سازمان تروريستي اعلام آمادگي کرد.

بتول سلطانی، شاهد جنايت هاي گروه مجاهدین در عراق که خود از اعضاي سابق اين گروه بوده و سابقه مشارکت در عمليات سرکوب مردم عراق در قيام سال 1991 ميلادي را داشته، براي حضور در دادگاه عالي جنايي مرکزي عراق و شهادت عليه اين رهبران سازمان تروريستي اعلام آمادگي کرد. “بتول سلطاني” 44 ساله که به مدت 21 سال در اين سازمان تروريستي عضويت داشته و تا عضويت شوراي رهبري و فرماندهي شوراي رهبري نيز رسيده ، روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در بغداد، گفت: آماده است که در قبال جنايت هايي که سازمان مجاهدین عليه مردم شمال و جنوب عراق در قيام عمومي سال 1991 ميلادي (سال 1370 شمسي) مرتکب شده، در دادگاه عالي جنايي مرکزي عراق شهادت دهد.

دادگاه عالي جنايي مرکزي عراق بعد از سقوط رژيم صدام براي رسيدگي به جرايم جنگي مسوولان رژيم سابق بعث و جنايت عليه بشريت تشکيل شده و پيشتر مسوولان دادگاه گفته اند که به پرونده مشارکت گروه مجاهدین در کشتار مردم عراق در سال 1991 ميلادي رسيدگي مي کنند.

بتول سلطاني که ژانويه 2008 ميلادي (اوايل زمستان سال 1386 شمسي) از اردوگاه اشرف فرار کرده بود، اکنون براي آزادي همسرش از اردوگاه و تعيين سرنوشت دو فرزندش که سازمان مجاهدین 18 سال قبل آنها را از مادرشان جدا کرده بودند، به بغداد بازگشته است .

وي در خصوص فعاليتش طي سالهاي اخير گفت که به عنوان عضو شوراي رهبري سازمان مجاهدین درسال 1991 ميلادي در عمليات شهرهاي “کلار” و “کوبري” در شمال و “عماره” در جنوب شرکت داشته و شاهد جنايت اين گروه عليه مردم عراق بوده است.

وي به طور مشخص به جنايت اين گروه در مسجد “نجاريين” در بازار بزرگ شهر “عماره” مرکز استان ميسان در جنوب شرقي بغداد اشاره کرد و افزود: سازمان مجاهدین در اين حمله وحشيانه دهها نفر که در داخل مسجد پناه گرفته بودند را به قتل رساندند.

اين عضو سابق گروه مجاهدین ادامه داد که رژيم صدام به “مسعود رجوي” سرکرده گروه مجاهدین بيش از فرماندهان نظامي عراقي اعتماد داشت و براي همين، درسال 1990 ميلادي (سال 1369 شمسي) به دستور صدام، پنج هزار عضو اين گروه در آن زمان، براي سرکوب قيام مردمي در شمال و جنوب عراق به حال آماده باش در آمدند و در سرکوب اين قيام نقش مهمي ايفا کردند.

وي در خصوص مدارک و اسنادي که دال بر اتهام اين گروه باشد، گفت: “من وقتي از اردوگاه اشرف فرار کردم فقط مي خواستم جان خودم را خلاص کنم و هرگز به جمع آوري مدارک فکر نمي کردم و براي همين هرچه دارم در ذهنم است.”

سلطاني براي اولين بار از تلاشهاي گروه مجاهدین در اردوگاه اشرف براي برهم زدن اوضاع در عراق و نفوذ در ساختار دولت اين کشور پرده برداشت و گفت: بعد از سقوط رژيم صدام ، گروه مجاهدین 250 جوان عراقي را که همگي از اقشار فقير يا کساني که براثر از دست دادن عزيزان خود دچار مشکل روحي و رواني شده بودند به اردوگاه آورد و به آنها آموزشهاي ويژه از جمله آموزش زبان فارسي داد.

وي افزود که گروه مجاهدین اين جوانان را بعد از آموزش در جامعه عراق رها کرده و حتي آنها را در ستادهاي انتخاباتي عراقي وارد کرد.

سلطاني ، برنامه اين گروه را بعد از سقوط رژيم صدام، نزديک شدن به شخصيت هاي سياسي و عشايري عراقي و کسب حمايت آنها و افزايش نفوذ در جامعه عراق و دولت اين کشور ذکر کرد.

وي فاش کرد که گروه مجاهدین بعد از سقوط صدام توانست به برخي از شخصيت هاي سياسي برجسته عراقي نزديک شود و حمايت آنها را با پرداخت پول ، جذب کند.

بتول سلطاني از ذکر نام اين افراد خودداري کرد اما يادآور شد که اغلب مردم عراق تعدادي از اين شخصيت هاي برجسته را مي شناسند.

وي در خصوص تامين مالي گروه مجاهدین بعد از سقوط رژيم صدام، گفت: مجاهدین در قبال سرکوب قيام 1991 توانست از رژيم صدام پاداش مالي کلاني بگيرد و از طريق آن، شرکتهايي در داخل و خارج عراق تاسيس کرد و اکنون اين شرکتها ، پشتيبان مالي آن هستند.

سلطاني همچنين فاش کرد که برخي از شخصيت ها و نهادهاي اروپايي هزينه هاي تبليغات براي اين گروه تروريستي را متقبل شده اند تا چهره اي زيبا از سازمان مجاهدین به نمايش بگذارند.

وي با اشاره به گفت وگو هايي که با سرکردگان مجاهدین قبل از جدايي از اين گروه داشته ، هشدار داد که اگر فرصت براي سازمان مجاهدین فراهم شود آنها دوباره فعاليت مسلحانه و تروريستي خود را از سر مي گيرند.

سلطاني گفت: ” هرچند بعد از سقوط رژيم صدام، گروه مجاهدین در ظاهر سلاحهاي خود را تحويل نيروهاي آمريکايي داد، اما اگر فرصت براي اين سازمان مهيا شود بار ديگر سلاح به دست مي آورد زيرا هرچه از اين سازمان بگوييد بر مي آيد.”

بتول سلطاني در نشست خبري که ديروز شنبه در بغداد برگزار شد، اعلام کرد که براي آزادي شوهرش و تعيين سرنوشت فرزندانش در دادگاه هاي عراق اقامه دعوا کرده است.
دانلود بتول سلطاني از جنايتهاي مجاهدين در عراق مي گويد

دیگر مطالب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.