ایران

مراقب تحرکات بقایای فرقه رجوی درایران باشید

ازتهران خبر می رسد که متاسفانه درپایان راه پیمایی آرام ومسالمت آمیزاعتراض آمیزروزدوشنبه بیست وپنجم خرداد مردم تهران ازجانب فرد ویا افرادی به سوی راه پیمایان آتش گشوده شد که درنتیجه آن دست کم یک نفرکشته وسه نفرمجروح گردیدند. چنین اقدام ضد انسانی از جانب هرکس طراحی وبه اجرا درآمده باشد محکوم و مردود است و باید عاملان آن تحت تعقیب قرارگیرند _ حال باید بدین نکته توجه کرد که چه کسانی و با چه نیاتی ممکنست دراینگونه اقدامات جنایتکارانه سهم ونقش داشته باشند؟ چنین اقدامی می تواند: یکم _ از جانب برخی ازنیروهای خود سر و دوم _ ازجانب گروه تیم های تروریستی خشونت گرایان ازجمله بقایای فرقه مزدوررجوی انجام گرفته باشد که درهردوصورت قابل تحقیق وبررسی است یکم _ دررخدادهای چند روزه اخیر درشهرهای ایران نیروهای ضدشورش سعی درمتفرق نمودن معترضان داشتند و گرچه درگیری هایی بین این دو پیش آمد که حاصل آن ضرب وشتم تظاهرکنندگان و دستگیری برخی از آنان توسط پلیس ضدشورش خلاصه گردید که تااین تاریخ هیچ گزارشی مبنی برکشته وزخمی شدن تظاهرکنندگان منتشرنشده است _ که درچنین صورتی بنظر می رسد رژیم قصدسرکوب سازمان یافته تظاهرکنندگان را دنبال نمی کند _ بنابراین گرچه شلیک به سوی راه پیمایان از جانب برخی از نیروهای خودسرامنیتی غیرممکن نیست ولی این تنها می تواند یک گمانه زنی باشد که پس از تحقیق پلیس ودستگاه های امنیتی دراین مورد طبعا مشخص خواهد گردید _ بهرروی بنظر نمی رسد نیروهای امنیتی درچنین شرایط حساسی با چنین اقداماتی قصد تعمیق ورادیکالیزه نمودن جنبش مدنی مردم ایران را داشته باشند. دوم _ درگمانه زنی دوم امکان دارد چنین اقدامی از طرف بقایای فرقه مزدور ومتعفن رجوی انجام گرفته باشد _ چنین احتمالی بیشتر به یقین می تواند باشد زیرا سرکردگان این فرقه که دراوج شکست وناکامی قرار داردند سعی می کنند با چنین تحرکاتی جنبش مدنی مردم ایران را بسوی رادیکالیسم سوق داده واین جنبش متمدنانه و مدنی مردم را بسوی درگیری های خونین بین طرفین منحرف نمایند. بنابراین بهتراست فعالان جنبش مدنی وجوانان ایران زمین هشیار باشند که این گروه خائن تروریستی همیشه درکمین است تا با اندک تیم های بجامانده تروریستی خود از فرصت ها وروزنه های بوجود آمده تحت هرشرایط سو استفاده نموده و به تحرکات فتنه انگیز دست بزند. فرقه متلاشی وخائن وتروریستی رجوی سی سال است به خیانت به ایران وایرانی ومزدوری برای دشمنان ایران مشغول است بنابراین احتمال بسیار دارد که درشرایط کنونی اقدامات موذیانه ای را دردستور کار خود قرار داده باشد. دراین راستا پلیس امنیتی ایران موظف است برای روشن شدن افکار عمومی ملت ایران درمورد شلیک به سوی راه پیمایان درتاریخ 25 خرداد_ همه جوانب این عمل ضدانسانی را مورد تحقیق قراردارده و ضمن آگاهی رسانی دراین مورد عاملان وعامران چنین عمل ضدانسانی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. درپایان این هشدار پیامی هم برای سرکردگان خائن وفراری این فرقه تروریستی دارم وآن اینست که شما بااین پرونده انباشته از خیانت وجنایت وکشتار که اتهام کشتن ده ها هزار ایرانی بین سال های 60 – 82 را باخود حمل می کند مورد تنفر وبیزاری تمامی مردم ایران قراردارید وبه زودی تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت بنابراین سعی نکنید از پروسه جنبش مدنی مردم ایران بهرنوع وشکل ممکن بهره برداری نمائید. شما درپیشگاه مردم ایران موجودات حقیری هستید که باید پاسخگوی نزدیک به سه دهه جنگ وخونریزی وکشتار درایران باشید ولذا اگر جایی درایران برای شما وجود داشته باشد گوشه زندان است _ گرچه به شخصه مطمئن هستم وتکرار می کنم حتی جنازه های بی مقدار شما هم به ایران زمین نخواهد رسید. به امید ایرانی آباد و آزاد وسربلند وبا آرزوی موفقیت وپیروزی برای جنبش صدساله مدنی مردم ایران.

سرویس محتوا

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا