نگاهی به چگونگی استقرار نیروهای عراقی دراشرف

سرانجام پس از دو روز درگیری خشونت آمیز دولت عراق موفق شد حاکمیت خود براسارتگاه اشرف رااعمال نموده واین قطعه اشغال شده توسط گروه رجوی رابه تصرف خود درآورد. دولت عراق طی دوماهه اخیر تلاش نمود تا با گفتگو مسئولان این پایگاه تروریستی آنها را قانع نماید تا بگونه ای آرام ومسالمت آمیز وبدون استفاده خشونت با استقرار پلیس جهت حفظ امنیت دراین پایگاه همکاری نمایند _ ولی از آنجائیکه این گروه دارای ماهیتی تروریستی و خلق وخوی خشونت گرا می باشد بااین درخواست قانونی به مخالفت برخاست و با ساختن دیوار انسانی از اسیران دربرابر درب های ورودی مانع چنین اقدامی گردید سرانجام پلیس وارتش عراق تصمیم گرفت با تخریب بخشی از دیوارهای این قرارگاه وارد پایگاه گردد_فرقه رجوی که خود را مالک این قطعه ازخاک عراق می پندارد تعدادی از افراد خود رابه درگیری بانیروهای عراقی تشویق نمود این درگیری نا فرجام ومقاومت بی سرانجام متاسفانه با کشته وزخمی شدن تنی چند از افراد اسیر وتعدادی از افراد پلیس عراق به پایان رسید و درروز چهارشنبه نیروهای عراقی موفق شدند با حضورگسترده خود این پایگاه را تحت حاکمیت قانون درآورند. بهرروی همانگونه که شواهد نشان می دهد فرقه رجوی که قبلا با تبلیغ تئوری فاجعه انسانی دراشرف!سعی می کرد با تحت تاثیرقراردادن وفریب افکار عمومی درراه اینکار مانع ایجاد نماید سرانجام مجبور به عقب نشینی شد واین واقعیت را پذیرفت که هیچ راهی جز تسلیم شدن به تصمیمات قانونی دولت عراق ندارد. طی روزهای 28 و29 آپریل فرقه تروریستی رجوی همه عوامل پنهان وپیدای خودرا به صحنه آورد تاشاید بتوان با پخش فیلم های درگیری و صدور بیانیه های تبلیغی غیر واقعی وجنجالی افکار عمومی را تحت تاثیر قراردهد ولی دراین نمایش نیز موفقیتی نصیب این گروه نشد ونتیجه همه تلاش های تبلیغاتی سنگین تنها توانست نگرانی عفو بین الملل و اعلام اظهار نظر وزیر امور خارجه امریکا مبنی برخویشتنداری دولت عراق درمورد این مسئله را به دنبال داشت… اعلام اعتصاب غذا و درخواست های این گروه را هیچ کس جدی نگرفت و دردنیای حقیقی _ مجازی تبلیغات دروغین وماجراسازی های غیر واقعی سنگین این گروه کسی رابه سوی خود جلب نکرد و درنتیجه سران این گروه مجبورشدند با پذیرش واقعیت ها مسائل خود را از راه های گفتگو و توام با مسالمت پیگیری نمایند. استقرارپلیس ونیروهای ارتش عراق وپیامدهای حاصل از آن. با استقرار نیروهای عراقی دراشرف تعین تکلیف نهایی این اردوگاه وارد مرحله ای جدید گردید زیرا از این پس دولت عراق می تواند این گروه خودمختار وسرکش تروریستی را به گفتگو برای چگونگی تعطیل این اسارتگاه و انتقال افراد مستقر درآن به مکانی خارج از عراق به پای میز گفتگو بکشاند یکی دیگرازنتایج مهم مثبت وسازنده استقرار نیروهای عراقی دراردوگاه اشرف فروپاشی لرزش وفروریزی مناسبات سرکوبگرایانه دراین اسارتگاه وفراهم شدن شرایط برای گسستن وفرارافراد ناراضی این سازمان می باشد _ تنها درهمین درگیری های دوروزه بنابراعلام همین گروه تعداد سی وپنج نفراز افراد اسیر ازاردوگاه اشرف گریخته وخود رابه نیروهای عراقی معرفی نموده اند که البته سران این فرقه درنهایت عصبیت این افراد رابه دروغ افراد گروگان گرفته شدن توسط نیروهای ادعا می نمایند! از آنجائیکه اخبارمنتشرشده توسط این گروه برپایه واقعیت قرارندارد ممکن است تعداد گریخته شده ازاین فرقه بسیاربیشتراز این باشند وبنابراین باید منتظرماند تا دولت عراق اسامی وتعداد دقیق این افراد گریخته از اشرف را اعلام نماید. تصمیمات دولت عراق و خواست های گروه تروریستی چگونه می توانند بهم نزدیک گردند؟ تا آنجا که به دولت عراق مربوط می شود این دولت از حدود یکسال پیش اعلام نموده که قصد دارد این پایگاه بجامانده از دوره صدام را تعطیل نموده وافراد مستقر درآن را مخیر به پذیرش یکی از دو گزینه بازگشت به کشور خویش ویا تقاضای پناهندگی از کمیساریای سازمان ملل جهت خروج از کشورعراق ورسیدن به مکانی امن تحت نظر صلیب سرخ بین الملل ودیگرسازمان های حقوق بشر یکی را انتخاب نمایند و دولت عراق مکددا تاکید وتکرار نموده که ماندن درعراق برای این افراد یک گزینه به شمار نمی رود وهمچنین ازنظردولت عراق این افراد پناهنده نبوده ودرشرایطی بلا وضعیت دراین کشور بحساب میایند. ازسویی دگر سران اینگروه این افراد را پناهنده درعراق بحساب آورده وبدون هیچ دلیل و مستند قانونی برماندن بی دلیل این افراد درعراق اصرار می ورزند! ادعا های سران این گروه به دلیل غیرقانونی بودن از هیچ پشتیبانی قوانین بین المللی برخوردار نیست واگر چنین بود بی شک نیروهای ائتلاف که مدت شش سال سرپرستی ومحافظت از این گروه رابعهده داشتند نزدیک ترین کسانی بودند که می توانستند چنین حقوقی رابرای این اسیران طبق قوانین انساندوستانه جهانی به رسمیت بشناسند. بنابراین تا اینجا هیچ گونه وجه اشتراکی بین تصمیمات بازگشت ناپذیر دولت عراق وخواست های سران این گروه وجود ندارد ولی از آنجائیکه تصمیمات دولت عراق برخواست های فرقه رجوی پیشی دارد _ این فرقه رجوی است که درنهایت مجبوراست از مواضع غیرقانونی وغیراصولی خود دست برداشته و خواست های خودرا با تصمیمات دولت عراق هماهنگ نماید. سرانجام تعین تکلیف این اسیران چه خواهد شد؟ شواهد وقرائن روشن نشان می دهد که بااستقرار نیروهای عراقی دراشرف ریزش نیروها وفرار آنها شدت خواهد گرفت و سران این فرقه مجبورخواهند شد به تصمیمات دولت عراق گردن نهاده و ازاین اسیران بخواهند یکی از دوگزینه پیش نهاده توسط دولت عراق راپذبرفته وخود را ازروزمرگی دراین شرایط مصنوعی وناپایدار نجات دهند طبیعی است که سرانجام رهبران فراری این فرقه مجبور به پذیرش شکست کامل بوده و درشرایطی قرارخواهند گرفت که زمینه دستگیری ومحاکمه خود درعراق را آسان خواهند کرد. گروه تروریستی رجوی اکنون درشرایطی است که بعلت بیش از دودهه جنایت وخیانت وتروریسم وسرسپردگی دراوج نفرت جوامع درون وبرون ایران قراردارد و شکی نیست که با جمع شدن اسارتگاه اشرف وآزادی اسیران شرایط ایجاد یک دادگاه بین المللی جهت رسیدگی به جنایات سازمان یافته بیش اردودهه این گروه باتوجه به این انبوه مدارک وشواهد زنده فراهم خواهد گشت. به امید آزادی هرچه زودتر همه اسیران اشرف وبازگشت آنها به آغوش خانواده و دستگیری سرکردگان این فرقه دردادگاه های بین المللی…

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا